DAISY - Statens Arkivers onlineregistratur

2014 - Ulrich Alster Klug - Ulrich@dannebrog.biz - www.dannebrog.biz

Links

DAISY: www.sa.dk => DAISY, avanceret søgning, det er det grå felt til højre på siden.

ArkivalierOnline: www.sa.dk => Arkivalieronline

Det nye ArkivalierOnline

www.dannebrog.biz/lruller - direkte links til lægdsrullerne + hjælpenoter.

http://www.denjyskekirkebog.dk/FT/FT.htm - direkte links til arkivalier.

Noter om DAISY

Onlineregistraturer

Om DAISY

Note om magasinopstillingskoder i DAISY

Eksempler 1

Eksempler 2

Københavns Skiftekommission

Københavns Overpræsidium

Note om DigDag; www.digdag.dk, som er det interaktive, administrationshistoriske danmarkskort.

Tabel til brug af DAISY