DAISY - Statens Arkivers onlineregistratur

18.09.2023 - Ulrich Alster Klug - Ulrich@dannebrog.biz - www.dannebrog.biz

Kurser på Nørgaards Højskole, se: www.nrgaard.dk eller
https://nrgaard.dk/korte-kurser/slaegtsforskning/ og https://nrgaard.dk/korte-kurser/slaegtsforskning/goetisk-skriftlaesning-paa-noergaards-hoejskole/

 

Links

DAISY: www.daisy.sa.dk

DAISY: www.sa.dk => DAISY, avanceret søgning, som leder til:
www.daisy.sa.dk eller https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside.

AO                                                            www.ao.salldata.dk => skifter
DAISY                                                      www.daisy.sa.dk  
Stednavnedatabase                             www.salldata.dk/Sted
DigDag                                                    www.digdag.dk

Danmarks Administrative
         Inddeling efter 1660                       https://slaegtsbibliotek.dk/922116.pdf
Sogn herred amt                                  https://slaegtsbibliotek.dk/921629.pdf.

 

ArkivalierOnline

www.dannebrog.biz/lruller - direkte links til lægdsrullerne + hjælpenoter.

www.ao.salldata.dk – Lars Jørgen Helbos site med kilderne fra AO, med super bladefunktion og billedviser.

ArkivalierOnline: www.sa.dk => Arkivalieronline => Kirkebøger, eller Folketællinger, eller Andre kilder, eller
https://www.sa.dk/da/sidebar_widget/arkivalieronline/

www.familysearch.org => Search => Records => Search by Location => Europe => Denmark, som giver denne side:
https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark

 

Hjælpemidler til og i DAISY

Hjælpemidler scannet til DAISY - https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_liste?a=hj%C3%A6lpemidler&b=&d=1&e=2017

Registraturer scannet til DAISY – søg med følgende arkivserier:

·       registratur,

·       arkivregistratur,

·       folioregistratur.

 

·       Rigsarkivet, Kbhvn.: Arkivregistraturer for amtsarkiverne: https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=k%C3%B8benhavns+amt&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=771409&ngnid=771412&heid=16491083&henid=16491105&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=.

·       Rigsarkivet, Nørrejylland: Oversigt over journalgrupper: https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=amt&b=oversigt+over+journalgruppe&d=1&e=2017.

·       Rigsarkivet, Fyn: Intet.

·       Rigsarkivet, Sønderjylland: https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=s%C3%B8nderjylland&b=registratur&d=1&e=2017.

o   Særligt Arkivvejviseren fra 2003.

Amtsarkiver: https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=s%C3%B8nderjylland&b=arkivregistratur+amt&d=1&e=2019.

 

Noter om DAISY

Tabeller til søgning i DAISY

Onlineregistraturer

Om DAISY

Eksempler 1

Eksempler 2

Københavns Skiftekommission

Københavns Overpræsidium

Note om DigDag; www.digdag.dk, som er det interaktive, administrationshistoriske danmarkskort.

 

Min side med hjælp til skifter:

www.dannebrog.biz/skifter - med bl.a. stedavneregistre til godsernes skifte- og fæsteprotokoller).