Danske Kancelli

Ulrich Alster Klug – 2019 – www.dannebrog.bizulrich@dannebrog.biz

 

Ulrichs sider med links og tips

* www.dannebrog.biz/lruller

* www.dannebrog.biz/sruller

* www.dannebrog.biz/kirkeboger

* www.dannebrog.biz/flytning

* www.dannebrog.biz/ejendomme

* www.dannebrog.biz/godser

* www.dannebrog.biz/skifter

* www.dannebrog.biz/daisy

* www.dannebrog.biz/links.html 

* www.dannebrog.biz/nyehaefter - Forlaget Dannebrogs fem hæfter om slægtsforskning.

 

Link til eksempler

Danske Kancelli – eksempler 2019.

 

Links til arkivserier

1.1                        Danske Kancelli

NB: den følgende række er den væsentligste række for søgning af beskikkelser og kgl. bevillinger, men der findes også andre steder, kongelige bevillinger kan søges under Danske Kancelli.

NB: Sager ang. værnepligt skal søges i

·        Generalkrigskommissariatet for Udskrivningsvæsenets journaler.

NB: Sager ang. brandforsikring skal søges under hhv.

·        Købstædernes Brandforsikringskontor og

·        Landbygningernes Brandforsikringskontor.

Danske Kancelli – se note om                   amtsarkiver – i hæfte om flytninger.

Danske Kancelli /      Danske bestillinger 1678-1797                                Scannet

Danske Kancelli         Navnekartotek danske embedsudn. 1660-1848         Scannet

Danske Kancelli         Samme – bogstav V-Ø             1660-1848                               Scannet

Danske Kancelli         Navnekartotek til norske embedsudn. 1660-1799      Scannet

Danske Kancelli         Register til testamenter 1710-1850                         Scannet

1.1.1  Henviser til registre og tegnelser, med koncepter og indlæg

Danske Kancelli         Alle landsdeles registre, incl. indlæg 1552-1699        Scannet

Danske Kancelli         Alle landsdeles registre, incl. register og koncepter 1699-1771          Scannet

Danske Kancelli         Alle landsdeles registre, incl. register og koncepter 1773-1799          Scannet

 

Danske Kancelli         Alle landsdeles tegnelser, incl. indlæg 1552-1698     Scannet

Danske Kancelli         Alle landsdeles tegnelser, incl. indlæg og indlæg 1699-1771          Scannet

Danske Kancelli         Alle landsdeles tegnelser, incl. register og indlæg 1773-1799          Scannet

 

Danske Kancelli         Alle departementer 1771-1773                                Noget er scannet

 

Danske Kancelli        

Kirke- og skoledepartementet, registrant og registrantsager 1800-1848     Scannet

Sjællandske justits- og politidep. registrant og registrantsager 1800-1848                Scannet

Jysk-Fynske Justits- og politidep. Registrant og registrantsager                                         Original

1.1.2  Rentekammeret

Danske Kancelli; alle testamentprotokoller m. registre:

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=danske+kancelli&b=testament+prot&d=1&e=2019

 

1.2                        Rentekammeret

Rentekammeret                       Embedsansøgninger 1660-1848                 Original

Rentekammeret                       Embedseder 1696-1848, mest efter 1767   Original

Rentekammeret                       Norske bestillinger 1730-1830                  Scannet

Rentekammeret                       Norske bestillinger, register til                 Scannet

Rentekammeret                       Adskillige bestillinger nr. 1, 1730-1848      Scannet

Rentekammeret                       Adskillige bestillinger nr. 1, register til.    Scannet

Rentekammeret                       Adskillige bestillinger nr. 2, 1730-1848      Scannet

Rentekammeret                       Adskillige bestillinger nr. 2, register til.    Scannet

Danske Kancelli                        Verdslige bestillinger i Danmark og Norge, 1660-1833  Scannet

Justitsministeriet                     Danske bestillinger 1840-1941                  Original

 

2 Tjenestemænd – og statspensioner

Om ministeriernes journalsystemer se                     hæftet om flytninger.

Statslige beskikkelser generelt gennem:

AKS:                                       NN ministerium

AKSe:                                     Kongelige forestillinger / evt. register til kongelige forestillinger.

 

Finansmin., Lønnings- og Pensionsdept., Kontoret for pensions- og enkeforsørgelsessager

* Navnekort 1897-1956                                                                                       Original
Finansmin., Lønnings- og Pensionsdept., Enkeforsørgelses-, anvisnings- og bogholderikontoret

Bl.a. pensionssager for krigsinvalider og deres enker og børn, krigen 1848-50.

 

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet

* Enkeforsørgelser 1884-1957                                                                 Original

* Personalekartotek 1900-1987                                                              endnu ikke afleveret

 

2.1                        De Danske Statsbaner

Personalesager

DSB, Personaleafdelingen:                      

Afleveringsfortegnelse, Personaleakter, afskedigede eller døde 1931-1959                Scannet

Folioregistratur 257:                              

DSB's personaleakter. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 6".

(1963 - 1963)[1]                Scannet

 

PDF med PPS om Danske Kancelli – 2018.

 

Opdateret 24.10.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Henviser til: Danske Statsbaner, Personaleafdelingen: Personaleakter, afskedigede eller døde, 1880-1932.