Erhverv

Ulrich Alster Klug – 2020 – www.dannebrog.bizulrich@dannebrog.biz

 

Ulrichs sider med links og tips

* www.dannebrog.biz/lruller

* www.dannebrog.biz/sruller

* www.dannebrog.biz/kirkeboger

* www.dannebrog.biz/flytning

* www.dannebrog.biz/ejendomme

* www.dannebrog.biz/godser

* www.dannebrog.biz/skifter

* www.dannebrog.biz/daisy

* www.dannebrog.biz/links.html 

* www.dannebrog.biz/nyehaefter - Forlaget Dannebrogs fem hæfter om slægtsforskning.

 

1      Borgerskaber og lavsarkiver

 

1.1    Borgerskaber

Erhvervsarkivets kartoteker:

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=erhvervsarkivet+arkivskabte+hj%C3%A6lpemidler&b=kartotek+borgerskab&d=1&e=2020

Alt vedr. borgerskaber (pånær rådstueprotokoller):

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=borgerskab&d=1&e=2020

ellers: AKS: NN rådstue / NN Magistrat / NN politimester

AKSe: rådstueprotokol / borgerskab.

 

1.2    Lavsarkiver – København

www.kbharkiv.dk og

Registratur i DAISY: https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=k%C3%B8benhavn&b=lavs&c=&d=1&e=2020&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=16491948&henid=16491954&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=.

1.3    Lavsarkiver – udenfor København

AKS: NN by NN lav, f.eks. Odense sadelmagerlav; AKSe: lavsprotokol mv.

 

1.3.1  Registre til sager vedr. erhverv og visse ærestitler

Danske Kancelli – se note om                   amtsarkiver – i hæfte om flytninger.

Danske Kancelli /      Danske bestillinger 1678-1797                                Scannet

Danske Kancelli         Navnekartotek danske embedsudn. 1660-1848         Scannet

Danske Kancelli         Samme – bogstav V-Ø             1660-1848                               Scannet

Danske Kancelli         Navnekartotek til norske embedsudn. 1660-1799      Scannet

Danske Kancelli         Register til testamenter 1710-1850                         Scannet

Disse henviser direkte eller indirekte til registre og tegnelser, samt fra 1800-1848 til registranterne, se:

www.dannebrog.biz/danskekancelli

 

1.4    Rentekammeret

Rentekammeret                       Embedsansøgninger 1660-1848                  Original

Rentekammeret                       Embedseder 1696-1848, mest efter 1767                  Original

Rentekammeret                       Norske bestillinger 1730-1830                                 Scannet

Rentekammeret                       Norske bestillinger, register til                 Scannet

Rentekammeret                       Adskillige bestillinger nr. 1, 1730-1848                     Scannet

Rentekammeret                       Adskillige bestillinger nr. 1, register til.                   Scannet

Rentekammeret                       Adskillige bestillinger nr. 2, 1730-1848                     Scannet

Rentekammeret                       Adskillige bestillinger nr. 2, register til.                   Scannet

Danske Kancelli                        Verdslige bestillinger i Danmark og Norge, 1660-1833  Scannet

Justitsministeriet                     Danske bestillinger 1840-1941                                 Original

 

2      Tjenestemænd – og statspensioner

Om ministeriernes journalsystemer se                     hæftet om flytninger.

Statslige beskikkelser generelt gennem:

AKS:                                       NN ministerium

AKSe:                                     Kongelige forestillinger / evt. register til kongelige forestillinger.

 

Finansmin., Lønnings- og Pensionsdept., Kontoret for pensions- og enkeforsørgelsessager

* Navnekort 1897-1956                                                                                       Original
Finansmin., Lønnings- og Pensionsdept., Enkeforsørgelses-, anvisnings- og bogholderikontoret

Bl.a. pensionssager for krigsinvalider og deres enker og børn, krigen 1848-50.

 

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet

* Enkeforsørgelser 1884-1957                                                                 Original

* Personalekartotek 1900-1987                                                              endnu ikke afleveret

 

2.1    De Danske Statsbaner

Personalesager

DSB, Personaleafdelingen:                      

Afleveringsfortegnelse, Personaleakter, afskedigede eller døde 1931-1959                Scannet

Folioregistratur 257:                              

DSB's personaleakter. Tidligere benævnt "Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 6".

(1963 - 1963)[1]                Scannet

 

PDF med PPS om Danske Kancelli – 2018.

 

Opdateret 08.03.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Henviser til: Danske Statsbaner, Personaleafdelingen: Personaleakter, afskedigede eller døde, 1880-1932.