Hæfte nr. 4 – flytninger mv.

Ulrich Alster Klug – 2015 – ulrich@dannebrog.bizwww.dannebrog.biz

 

Hæfte om

* flytninger,
nemlig forskellige kilder til belysning af flytninger,

* ind- og udvandrede,
herunder introduktion til passagerlisterne på www.ancestry.com og udvandrerprotokollerne på www.ddd.dda.dk,

* faderskabssager,
hvornår, hvor og hvordan?

* Danske Kancelli
hvor man finder testamenter, embedsudnævnelser, bevillinger mv,

* amtsarkiver,
hvor man finder alle hånde sager, f.eks. faderskabssager (efter 1850), kongelige bevillinger (f.eks. skilsmisse og navneforandring), og

* retsbetjentearkiver,
hvor man finder skifter, tyendesager, pasprotokoller, tinglysning osv.

 

udkommer snart.

 

Hæftet er på ca. 68 sider og koster 70 kr. + porto.

 

 

 

 

 

Kontakt