Fæstebønderne og godserne

2014 - Ulrich Alster Klug - ulrich@dannebrog.biz - www.dannebrog.biz

Noter:

Godserne og fæsterne.

PPS: Slægtsforskeren og fæstebønderne.

Note til foredraget: Slægtsforskeren og fæstebønderne.

 

Hjælpemidler:

Ordforklaringer til fæsteprotokoller (LAKs):
http://www.sa.dk/media(2747,1030)/Ord_fra_f%C3%A6steprotokoller.pdf

Ordforklaringer til skifteprotokoller (LAKs):
http://www.sa.dk/media(763,1030)/Ord_fra_skifteprotokoller_-_Landsarkivet_for_Sj%C3%A6lland.pdf

 

Kilder og registre:

Hele landet:

DIS-Danmarks registre til fæster og skifter:
http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/

FamilySearch, stednavneregistre til godsskifteprotokoller for hele landet:
https://familysearch.org/catalog-search 

FamilySearch's scannede kilder fra Danmark:
https://familysearch.org/search/collection/list?page=1&countryId=1927025 => vælg Estate = Godsarkiver.

Lægdsrullerne 1789-1931 på Det nye ArkivalierOnline:
www.dannebrog.biz/lruller

Sjælland:

Aurelia Clemons' hjemmeside: http://myweb.cableone.net/really/ 
(med skifter, især fra Sjælland, og stedregister findes også på siden).

Erik Reinert Nielsens hjemmeside med skifter fra:
- Kronborg Len & Amt
- København Len & Amt
- Frederiksborg Amt
- Hillerød byfoged
- Hørsholm Len & Amt
www.nogn.dk

Lolland:

Palle Kvists hjemmeside - Vestlolland
http://www.pkv.dk/genea/index.html

Fyn:

Stedregister til fynske gods-skifteprotokoller og fæsteprotokoller:
http://www.fynhistorie.dk/node/16430

Anders B. Christophersens skifteuddrag:
http://www.historie.sydfyn.dk/lok-foren/a-b-christophersen.htm
og

http://www.fynhistorie.dk/user/7

Vivi Fæsters hjemmeside med skifteuddrag og kirkebøger mv.
www.vivif.dk

Flere fynske kilder og historiske artikler - er desværre lukket.
www.fynhistorie.dk

Karin Jørgensens transskriptioner og kilder mv. fra Sydfyn:
http://www.karins-historie.dk

Nørrejylland:

Stedregister til jyske godsarkiver
www.dannebrog.biz/godser/Stedregister.pdf  

Skifteregistre indtil 1850 for Thisted, Viborg, Aalborg og Randers Amter:
http://www.ddd.dda.dk/dprob/DProb.htm

http://knudhaaning.homepage.dk/godskifter_fra_mors_noerre_og_soen.htm
Godsskifter fra Mors Nørre og Sønder Herreder.

http://www.kkermit.dk/
Foruden Kurt Kermit Nielsens anetavle og en imponerende samling af afskrifter og ekstrakter af diverse kilder vedrørende Jylland.

Især Skanderborg Amt:
www.brejl.dk - Imponerende mange ekstrakter af kilder fra Skanderborg og Århus Amter, bl.a. Skanderborg Rytterdistrikts skifteprotokoller.

Bente Feldballes hjemmeside - Skanderborg og Randers Amter:
http://www.milloup.dk/bf/

Niels Sørensen og Britta Helsebys hjemmeside med bl.a. skifteuddrag fra Randers Amt og lidt fra Skanderborg Amt:
http://home5.inet.tele.dk/korvej/

Koldinghus birk:
http://www.geltzer.dk er Johannes Linds hjemmeside.

Djursdatabasen
www.djursslaegt.dk (tilmelding nødvendig).

 

Opdateret 07.04.2015