Fæstebønderne og godserne

2017 - Ulrich Alster Klug - ulrich@dannebrog.biz - www.dannebrog.biz
Evt. fejl i links bedes indberettet til Ulrich, så de kan blive rettet.

Prøv også mine sider:
www.dannebrog.biz/skifter og
www.dannebrog.biz/ejendomme.

Folkedragter

Folkedragter: http://www.folkedragt.dk/

Noter:

Godserne og fæsterne.

PPS: Slægtsforskeren og fæstebønderne.

Note til foredraget: Slægtsforskeren og fæstebønderne.

PPS fra foredraget

 

Hjælpemidler:

Ordforklaringer til fæsteprotokoller (LAKs):
http://www.sa.dk/media(2747,1030)/Ord_fra_f%C3%A6steprotokoller.pdf

Ordforklaringer til skifteprotokoller (LAKs):
http://www.sa.dk/media(763,1030)/Ord_fra_skifteprotokoller_-_Landsarkivet_for_Sj%C3%A6lland.pdf

Oversigt over stamhuse, grevskaber og baronier mv.
http://herregaarde.dis-danmark.dk/index.php?group=8&page=25648871

 

Kilder og registre:

Hele landet:

DIS-Danmarks registre til fæster og skifter:
http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/

FamilySearch, stednavneregistre til godsskifteprotokoller for hele landet:
https://familysearch.org/catalog-search 

FamilySearch's scannede kilder fra Danmark:
https://familysearch.org/search/collection/list?page=1&countryId=1927025 => vælg Estate = Godsarkiver.

Lægdsrullerne 1789-1931 på Det nye ArkivalierOnline:
www.dannebrog.biz/lruller

Sjælland:

Aurelia Clemons' hjemmeside:  https://aurelia.dis-danmark.dk/

 
(med skifter, især fra Sjælland, og stedregister findes også på siden).

Erik Reinert Nielsens hjemmeside med skifter fra:
- Kronborg Len & Amt
- København Len & Amt
- Frederiksborg Amt
- Hillerød byfoged
- Hørsholm Len & Amt
www.nogn.dk

Lolland:

Palle Kvists hjemmeside - Vestlolland
http://www.pkv.dk/genea/index.html

Fyn:

Stedregister til fynske gods-skifteprotokoller og fæsteprotokoller:
Linket er her.

Registre til fynske godsers skifter og fæster:
https://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/

Fyn historie
www.fynhistorie.dk er lukket, men brug: https://fynhistorie.dis-danmark.dk/

Nørrejylland:

Stedregister til jyske godsarkiver
www.dannebrog.biz/godser/Stedregister.pdf  

Skifteregistre indtil 1850 for Thisted, Viborg, Aalborg og Randers Amter:
http://www.ddd.dda.dk/dprob/DProb.htm

Godsskifter fra Mors Nørre og Sønder Herreder.
http://knudhaaning.homepage.dk/godskifter_fra_mors_noerre_og_soen.htm

Foruden Kurt Kermit Nielsens anetavle og en imponerende samling af afskrifter og ekstrakter af diverse kilder vedrørende Jylland.
http://www.kkermit.dk/

Især Skanderborg Amt:
www.brejl.dk - Imponerende mange ekstrakter af kilder fra Skanderborg og Århus Amter, bl.a. Skanderborg Rytterdistrikts skifteprotokoller.

Bente Feldballes hjemmeside - Skanderborg og Randers Amter:
http://www.milloup.dk/bf/

Niels Sørensen og Britta Helsebys hjemmeside med bl.a. skifteuddrag fra Randers Amt og lidt fra Skanderborg Amt:
http://home5.inet.tele.dk/korvej/

Koldinghus birk:
http://www.geltzer.dk
er Johannes Linds hjemmeside.

Djursdatabasen
www.djursslaegt.dk
(tilmelding nødvendig).

Opdateret 28.09.2017