1         Eksempler på gravsteders historie

Ulrich Alster Klug – 2019 – www.dannebrog.bizulrich@dannebrog.biz

 

Odense Kommunes Begravelsesvæsens og Kirkegårdsforvaltnings arkiv findes ved Odense Stadsarkiv.

 

I august-september 2019 har jeg ordnet, pakket og registreret samt udarbejdet en vejledning til dette omfattende materiale – i alt ca. 60 hyldemeter.

 

Det er fantastisk, hvilke detaljerede oplysninger man kan hente i de mange bevarede arkivalier.

 

Link til arkivfondens registrering i Arkiv.dk: https://arkiv.dk/soeg?searchstring=%C3%861500.

 

Link til indledning om arkivet og vejledning i brugen af det: [kommer senere].

 

Her er nogle eksempler på, hvad arkivfonden kan oplyse om gravsteders historie. De er udarbejdet som en vejledning i anvendelsen af arkivfonden.

 

Reolen med Kirkegårdsforvaltningens arkivalier efter ordning og pakning.

Fabrikant og garvermester Johannes Longhis grav på den smukke og velanlagte Assistens Kirkegård, Odense.

Eksempel fra protokol over Gravsteder vedligeholdte ved Kommunens Foranstaltning.

 

 

1.1     Skomagermester og husejer Laurits Christopher Stegmanns grav

K 1-2-3 på Assistens kgd. i Odense.

http://www.dannebrog.biz/grave/grave03.pdf.

Stikord: Gravstedsprotokoller, gravstedsregisterkort for Assistens kgd., vedligeholdelse ved kommunen, samt vedligeholdelse for længere åremål.

 

1.2     Anna Vilhelmine Vincklers grav på Fredens kgd.

A 450-452 på Fredens kgd. i Odense.

http://www.dannebrog.biz/grave/grave05.pdf.

Stikord: Gravstedsprotokol og Gravstedsregisterkort for Fredens kgd.

 

1.3     Christian Kronborgs grav på Dalum kgd.

B 1-3 på Dalum kgd. i Odense.

http://www.dannebrog.biz/grave/grave04.pdf.

Stikord: Gravstedsprotokoller og gravstedsregisterkort fir Dalum kgd.

 

1.4     Købmand Johan Peder Warberg og hustrus grav

B 63 på Assistens kgd. i Odense.

http://www.dannebrog.biz/grave/grave01.pdf.

Stikord: Ældre grav på Assistens kgd. følges frem til 1947. Krematorieprotokol.

 

1.5     Bogtrykkeribestyrer Henrich Peter Warbergs familiegravsted

K 37 og M 39, nyt nr. M102-103 på Assistens kgd. i Odense.

http://www.dannebrog.biz/grave/grave06.pdf.

Stikord: Identifikation af grav fra før 1887, mageskifte af gravsted, K-sager.

 

1.6     Kancelliråd, borgmesterfuldmægtig Sofus Johan Warbergs grav

N 132-133 på Assistens kgd. i Odense.

http://www.dannebrog.biz/grave/grave02.pdf.

Stikord: Begravelsesprotokollen 1903 og 1917, gravstedsprotokol og Gravstedregisterkort for Assistens kgd.