Højskolekurser i slægtsforskning med EDB

Underviser: Ulrich Alster Klug

Det siges, at man aldrig glemmer sit første ophold på en højskole. 
På en højskole er der en ganske særlig stemning, fordi det, at man er så tæt på hinanden i og udenfor undervisningstiden, gør, at man lærer hinanden bedre at kende som mennesker, og det er netop medvirkende til, at det faglige udbytte også bliver større.
De mange undervisningstimer i løbet af kort tid gør det muligt at beskæftige sig med slægtsforskning det meste af dagen, og desuden er der adgang til EDB-lokalet hele dagen, så man altid kan afprøve
det gennemgåede eller forberede sig til ekskursionen til landsarkivet i Viborg. 

Husk ved tilmelding at oplyse, hvis du er medlem af ÆldreSagen, da højskolen yder rabat til medlemmer af ÆldreSagen.

 

Ugekurser

Slægtsforskning 1
uge 42 - 2017: Søndag 15. okt. 2017 til lørdag 21. okt. 2017.

Kursus for begyndere og let øvede.

Der undervises i slægtsforskning generelt - med brug af EDB, Internettet og
brug af slægtsprogrammet Legacy. Brugen af ArkivalierOnline gennemgås, hvor der findes scanninger af kirkebøger, folketællinger, lægdsruller og skifter mv.

Desuden gennemgås registrene til danske kilder på Dansk Demografisk Database og FamilySearch – og også diverse hjælpemidler, som er nødvendige for slægtsforskning.

Der er indbefattet en heldags forskningstur til Landsarkivet i Viborg.

Slægtsforskning 2
uge 48 - 2017: Søndag 26. nov. til lørdag 2. dec. 2017

Kursus for fortsættere.

Tekstboks: Figur 1: Parti ved Rigsarkivet Viborg. Foto: Ulrich Alster KlugI ugen søndag 6. nov. 2016 til lørdag 12. nov. 2016 og igen
ugen søndag 26. nov. 2017 til lørdag 2. dec. 2017 afholdes et kursus for dem,
der har gennemført Slægtsforskning 1 eller tilsvarende, f.eks. har forsket en del på egen hånd.

Kurset henvender sig til dem, der har benyttet kirkebøger og folketællinger en hel del, og som har behov for at inddrage flere kilder i forskningen, f.eks.

• skifter (dødsbobehandlinger både fra godser, retsbetjente og dommere), testamenter og arveforhold som sådan,
• Statens lægdsruller,
• faderskabssager,
• fattig- og socialvæsen, samt
• kilder til beskrivelse af flytninger.

Foruden kilderne præsenteres også diverse hjælpemidler, f.eks. stednavnedatabase og administrationshistoriske kort på Internettet.

Der undervises i brugen af DAISY bl.a. ved hjælp af eksempler i relation til kursisternes egen forskning.

Der vil være en dag, hvor vi tager til landsarkivet i Viborg. Her skal vi lære at bruge de forskellige muligheder, landsarkivet tilbyder, for at bore endnu dybere ned i slægtsforskningen.

Der gennemgås skifter, lægdsruller, og ellers relevante kilder ud fra deltagernes ønsker, det kan være tinglysning og ejendomshistorie, adoptioner, skilsmisser mv.

Kurset omfatter bl.a. heldagsekskursion til Landsarkivet i Viborg.

Udtalelse fra en kursist:
Ulrich Klugs kurser i slægtsforskning kan varmt anbefales. Det er utroligt givende at kunne arbejde med emnet i sammenhæng, og Ulrich har en uudtømmelig fond af viden om, hvor man finder oplysninger og hvordan. Samtidig er han en prima underviser med humor og stor tålmodighed til at hjælpe.
Dorte Valentin
Deltager på slægtsforskning 1 i 2010, og slægtsforskning 3 i 2015.


Gotisk Skriftlæsning
uge 47 - 2017: Søndag d. 19.11. til lørdag d. 25.11.2017.

Kursus for slægtsforskere og lokalhistorikere som vil lære eller blive bedre til at læse gotisk skrift.

Ulrich giver nogle retningslinjer, værktøjer og tips til at læse gotisk skrift, og foruden nogle skriveøvelser læser vi forskellige tekster med gotisk skrift, idet vi både ser på skriftens form og udvikling samt betydningen af ord og vendinger, som ikke bruges i dagligt dansk mere, samt ser på baggrunden for teksterne.

Dette giver os anledning til at få gennemgået nogle spændende kilder, som kursisterne kan arbejde videre med, når de komme hjem. Det kunne være faderskabssager, fattigvæsensmateriale, skøde- og panteprotokoller eller andre kilder efter kursisternes behov og ønsker.

Medbring meget gerne tekster, du vil have hjælp til.

Desuden gennemgås lægds- og sørullerne og Rigsarkivets onlineregistratur, DAISY.

Kurset omfatter bl.a. heldagsekskursion til Landsarkivet i Viborg.


Slægtsforskning 3 
uge 7, 2018: Søndag
11. feb. 2018 til lørdag 17. feb. 2018.

Dette kursus er aflyst.

 

Slægtsforskning 4
uge 10, 2018: Søndag 4. mar. til lørdag 10. mar. 2018.

Her afholdes endnu et kursus i slægtsforskning for fortsættere.

I slægtsforskningen kan der trækkes på endnu flere kilder. På dette kursus undervises der i brugen af:

·         aviser som kilde (f.eks. www.mediestream.dk og www.arkiv.dk),

·         kilder til fastlæggelse af, hvor og hvordan vore forfædre boede, f.eks. tingbøger, brandforsikringsarkivalier og matrikelkort, alt fra ca. 1790 og frem til nu,

·         lokal- og stadsarkiver og deres indhold,

·         desuden gives en introduktion til DAISY og lægdsrullerne på nettet.

Torsdag foretager vi en heldagsekskursion til avissamlingen ved Statsbiblioteket i Aarhus, hvor der kan søges og læses i alle deres scannede aviser frem til 2003, altså også dem efter 1918.

På dette kursus er der således ikke en ekskursion til Landsarkivet i Viborg (Rigsarkivet, Viborg).

 

Læs også på http://nrgaard.dk/korte-kurser/slaegtsforskning/, hvor tilmelding også sker. Vælg korte kurser og så hhv. Slægtsforskning eller Gotisk skriftlæsning.

Nørgaards Højskole 

Skolen ligger i naturskønne omgivelser tæt på Viborg og har udmærkede værelser, excellent mad etc.

Kurserne inkluderer bl.a. et besøg ved Landsarkivet i Viborg, hvor der både bliver rundvisning på arkivet og
også lejlighed til at forsøge sig på egen hånd under bistand fra underviseren, Ulrich Alster Klug, Ulrich@dannebrog.biz

Læs mere på Nørgårds Højskoles hjemmeside: http://www.nrgaard.dk

Bestilling af program for hele sæson 2015 samt særprogrammer for kurserne sker til Nøgaards Højskole direkte på adm@nrgaard.dk.

Skolen kan kontaktes vedrørende spørgsmål vedrørende tilmelding, betaling og selve højskolen:

Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro.
Tlf. 86 68 23 00.
adm@nrgaard.dk

Ulrich kan kontaktes vedrørende spørgsmål til undervisningen:

Ulrich Alster Klug
ulrich@dannebrog.biz

Opdateret 18.01.2016.