1       Slægtsforskning 1 – 2019-2020 – FOF København

 

07.10.2019

 

Introduktion til kurset.

Om anetavlen.

Anetavleskema:

Som Word-doc. – Som PDF.

 

Anetavleskemaet og familieskemaer som Word-doc.

AnetavleskemaetPersonskemaetBørnelistenKildelisten.

Alle disse skemaer er i Word-doc-format, så I kan skrive i dem.

 

www.dannebrog.biz/kirkeboger - Ulrichs side med links til kirkebøger og folketællinger og hjælpemidler til dem.

 

www.krabsen.dk – stednavnedatabase.

www.digdag.dk – administrationshistorisk, interaktivt Danmarkskort 1660-2019.

www.historiskatlas.dkadministrationshistorisk, interaktivt Danmarkskort 1660-2019.

 

21.10.2019


www.digdag.dk – administrationshistorisk, interaktivt Danmarkskort 1660-2019.

http://salldata.dk/Sted/index.php?amt=&herred=&sogn= - stednavnedatabase.

 

04.11.2019 – aflyst, sygdom.

 

18.11.2019 – aflyst, sygdom.

 

02.12.2019

 

Navneskikken – jævnfør hæftet om skifte- og overformynderivæsen.

 

https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark – Mormonernes store side for slægtsforskning, indgangen til søgning i danske indtastninger.

 

FKT 1930 Lynge sogn, til Hanne Nielsen: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLH-2S4G-X?i=823&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQLRX-VX2H.

 

13.01.2020

www.ddd.dda.dk – Indtastede kilder, især folketællinger.

 

27.01.2020

 

Københavner-kilder:

www.kbharkiv.dk.

 

24.02.2020

 

Skifter. Links på: www.dannebrog.biz/skifter.

Efter 1850: Find skifteretten på: www.digdag.dk.

 

Forberedelse til arkivbesøg:

DAISY: www.daisy.sa.dk – hvori arkivalier skal bestilles.

Opret bruger-ID til DAISY: https://www.sa.dk/daisy/auth/registration.

 

09.03.2020

 

Skifter fra København. Skifter før 1850 på landet.

 

16.03.2020

 

Forberedelse til arkivbesøg.

 

Lægdsruller.

 

18.03.2020 – ekskursion til Rigsarkivet, København. Den Store Diamant, læsesal Øst.

 

23.03.2020

 

 

 

+ to mødegange:

 

mandag d. 16.03.2020 og

tirsdag d. 06.04.2020.

 

2      Slægtsforskning 1 – 2018-2019

FOF-København. – Underviser: Ulrich Alster Klug – ulrich@dannebrog.biz - www.dannebrog.biz

 

17.09.2018

Introduktion til kurset.

Om anetavlen.

Anetavleskema:

Som Word-doc. – Som PDF.

 

Anetavleskemaet og familieskemaer som Word-doc.

AnetavleskemaetPersonskemaetBørnelistenKildelisten.

Alle disse skemaer er i Word-doc-format, så I kan skrive i dem.

 

www.sa.dk bl.a. scannede kirkebøger og folketællinger.

 

Spørgsmål angående udfyldelse af anetavleskemaet.

www.dannebrog.biz/kirkeboger - Ulrichs side med links til Kirkebøger og folketællinger og hjælpemidler til dem.

www.krabsen.dk – stednavnedatabase.

www.digdag.dk – administrationshistorisk, interaktivt Danmarkskort 1660-2017.

 

01.10.2018

www.ao.salldata.dk – Lars Jørgen Helbos smarte genvej til scanninger af kirkebøger og folketællinger.

www.sa.dk/daisy - Rigsarkivernes onlineregistraturer.

www.ddd.dda.dk – indtastede folketællinger.

www.politietsregisterblade.dk – Københavns Politis registerblade 1892-1923.

www.kbharkiv.dk – Kilder ved Københavns Stadsarkiv.

www.arkiv.dk – en del lokalarkivers og stadsarkivers onlineregistratur samt billedbase.

 

Z – 5 og Z – 6 er uddelt og givet for.

 

22.10.2018

 

Vist jævnførelsesregistre og til- og afgangslister i KB.

www.salldata.dk/Sted - stednavnedatabase.

www.digdag.dk - administrationshistorisk, interaktivt Danmarkskort 1660-2017.

Københavnske kilder på www.kbharkiv.dk (og www.politietsregisterblade.dk lukker ultimo nov. 2018).

 

05.11.2018

 

Gennemgå www.ddd.dda.dk   Dansk Demografisk Database, Folketællinger.

og https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark

             Siden for de danske kilder på FamilySearch.

 

Protokoller over borgelig vielse findes på:

www.ao.salldata.dk => Borgerlige vielser => amt og kommune / sogn,

eller:

FamilySearch – navneregister: https://www.familysearch.org/search/collection/1607917 eller

FamilySearch - blad gennem scanningerne: https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=https://www.familysearch.org/service/cds/recapi/sord/collection/1607917/waypoints.

De resterende kommer vi til lidt senere i forløbet, for dem skal man bestille til brug på det respektive rigsarkiv.

 

10.12.2018

 

Navneskikken – opkald og efternavne.

DAISY: Jordemoderprotokoller og dødsattester. Ansøgningstilladelsessager ved Rigsarkivet.

Note om Jordemoderprotokoller, selvmordsrapporter og dødsattester.

Skifter – retsbetjente udenfor Kbhvn. + opgaver.

 

14.01.2019

 

Evaluering af opgaver fra sidst.

 

Lægdsruller før 1860:

PDF med de vigtigste links samt huskeliste:

www.dannebrog.biz/lruller/LR_husk.pdf

 

www.dannebrog.biz/lruller

 

Link til lægdsrullerne 1789-1864:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/4/156352/16481031

 

28.01.2019

 

Lægdsruller – efter 1860 + opgaver.

Bestilling af lægdsruller og søruller i Udskrivningskredsenes arkivfonde efter 1860.

 

PDF med de vigtigste links samt huskeliste:

www.dannebrog.biz/lruller/LR_husk.pdf

(med links til scanninger af lægdsruller efter 1860).

 

www.dannebrog.biz/lruller

 

Link til lægdsrullerne 1789-1864:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/4/156352/16481031

 

http://www.dannebrog.biz/lruller/Sessionskoder_med_links.pdf

(PDF med kode, koden står i hæftet om lægdsruller).

 

25.02.2019

 

Lægdsruller I – før 1860 + opgaver.

Bestilling af søruller 1802-1860.

Lægdsruller III – 1860-1870 + opgaver.

 

18.03.2019

 

Forberedelse til arkivbesøg.

 

21.03.2019 Ekskursion til Rigsarkivet, København. Proviantpassagen 7, 1208 Kbhvn. K.

 

09.30 – første hold.

13.00 – andet hold.

 

01.04.2019

 

Evaluering af arkivbesøg.

Spørgsmål.

Information om næste sæson.

 

01.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

DAISY:   www.sa.dk/daisy

Rigsarkivets hjemmeside: www.sa.dk.

DDD:      www.ddd.dda.dk – indtastede folketællinger (1787-1930) og indtastede udvandrerprotokoller (1868-1908).

www.familysearch.org

https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark  - åbn listen med kilder og vælg folketællingsåret.

 

16.04.2018

 

Det må du have med på læsesalen på Rigsarkivet: https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/besoeg-en-laesesal/maa-du-have-paa-laesesalen/

Husk sundhedskort og billed-ID til indskrivning første gang: https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/besoeg-en-laesesal/

 

DAISY: www.daisy.sa.dk

Folketællingen 1950:

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=danmarks+statistik&b=folket%C3%A6lling&d=1950&e=1950

 

Folketællingen 1960:

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?c=&a=danmarks+statistik&b=folket%C3%A6lling&d=1960&e=1960

 

Folketællingen 1965:

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?c=&a=danmarks+statistik&b=folket%C3%A6lling&d=1965&e=1965

 

1960 og 1965 ligger for Kbhvn. og Frederiksberg efter rode. For Kbhvn. kan den nuværende rode findes på københavnerkortet (og så håber man, nummeret var nogenlunde det samme i 1960 og 1965):

 

Gadefortegnelse fra gadenavn til rodenummer som anvendt i FKT 1960-1965:

www.dannebrog.biz/kirkeboger/fkt_gader_roder_1960-1965.pdf  (kodet pdf).

 

Rodekort over København og Frederiksberg kommuner. Rodenumrene passer vist kun for Frederiksberg kommune:

www.dannebrog.biz/kirkeboger/fkt_rodekort_kbh.pdf.

 

Folketællingen 1970:

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?c=&a=danmarks+statistik&b=folket%C3%A6lling&d=1970&e=1970 – ligger altid efter sogn, også i købstæderne og København.

 

Jordemoderprotokoller:

 

DAISY: https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=jordemoder+protokol&d=1&e=2018

Søg: Arkivskaber:       NN lægedistrikt, eller NN lægekreds,

Arkivserie:                 jordemoder protokol / fødselsprotokol.

 

Københavns kommune dog:

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=k%C3%B8benhavns+stadsl%C3%A6ge+&b=f%C3%B8dsels&d=1&e=2018

 

Dødsattester:

 

DAISY: Sundhedsstyrelsen, Dødsattester (nogle indtil 1920, derefter findes alle her):

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=sundhed+styrelse&b=d%C3%B8dsatt&d=1&e=2018

 

Indtil 1920:

Sag: Arkivskaber: NN lægedistrikt, eller NN lægekreds,

Arkivserie:                 dødsattest.

 

Find lægedistrikt eller lægekreds på www.digdag.dk.

 

Skifter efter 1919:

 

DAISY:

Søg:Arkivskaber:        NN ret, skifteret,

Arkivserie:                 Skiftesagliste / dødsanmeldelsesprotokol,

                                Skiftebog / Skifteprotokol

                                Dokumenter / sager til skiftebog / skifteprotokol.

 

1771-1971 findes navneregister for Københavns Skiftekommission på læsesalen på Rigsarkivet, Kbhvn.

1771-1960 findes navneregister i AO:

 

1771-1797:   https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=k%C3%B8benhavn+skiftekom&b=navnereg&c=&d=1771&e=1797&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=9140070&henid=9140070&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

- Et fælles register til alleklasser for perioden 1771-1797 findes på læsesalen på Rigsarkivet, Kbhvn.

 

1797-1855:   https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=k%C3%B8benhavn+skiftekom&b=generalreg&c=&d=1&e=2018&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=2164681&henid=2164683&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

1850-1863:   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17239945#211348,39968015

 

1861-1962: https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=k%C3%B8benhavn+skiftekom&b=hovedregister&d=1&e=2018

 

03.05.2018 – Ekskursion til Rigsarkivet, Proviantpassagen 7, 1218 Kbhvn. K. Vi mødes i forhallen kl. 09.30.

 

07.05.2018

 

Lægdsruller, se hæftet og www.dannebrog.biz/lruller. Rullerne efter 1870.

 

14.05.2018

 

Lægdsruller, se hæftet og www.dannebrog.biz/lruller. Rullerne før 1860. Overgangsperioden 1860-1870 ikke gennemgået.