Links til Kirkebøger

NB: En rettelse: I hæftet om kirkebøger og folketællinger har der desværre indsneget sig en uheldig fejl. Der står, at ægtefødte børn kunne tillægges stedfarens navn, når moderen senere indgik ægteskab. Det drejer sig naturligvis om uægte børn og deres stedfædres navn.

 

Rigsarkivets onlineregistratur         https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside

Scannede kirkebøger

 

Rigsarkivets AO                              https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/1

AO-salldata:                                  www.ao.salldata.dk => Kirkebøger.

Nyttige lister for København

http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/print/lister.htm 

·         Ulrichs sognekort over de københavnske sogne omk. 1940.

·         Ulrichs liste over de københavnske sogne og menigheder, efter oprettelsesår.

·         Ulrichs liste over de københavnske sogne, efter navn.
De to sidste viser udskillelserne i nye sogne.

·         Stadsarkivets liste over bygningers adresser: http://www.kbharkiv.dk/w/images/3/3c/Bygningers_adresser.pdf

Andre hjælpemidler til brugen af kirkebøger og folketællinger

DigDag                                                            www.digdag.dk
Stednavnedatabase                                         www.krabsen.dk
Folkekirkens sogneportal                                 www.sogn.dk 

Danmarks Kirkebøger,
af S. Nygaard, 1933                                          http://www.dis-danmark.dk/intro/danmarks_kirkeboeger.pdf

Links til folketællinger

Scannede folketællinger

AOs side med folketællinger:                           https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/2 

AO-salldata:                                                    www.ao.salldata.dk => folketællinger.

 

Indtastede folketællinger


Dansk Demografisk Database:                          www.ddd.dda.dk

DanishFamilysearch                                         www.danishfamilysearch.dk

FamilySearch, 1840-1930                 https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark

 

Københavnerkortet

Kort over administrative forhold i København: http://www.kk.dk/artikel/s%C3%A5dan-er-byen-inddelt

Ved FKT 1960 og 1965 skal man finde rodenavnet, numrene passer ikke med Rigsarkivets rodenumre i folketællingerne.

Rodekort uden gadenavne:                              http://www.kk.dk/artikel/roder

 

Gadefortegnelse fra gadenavn til rodenummer som anvendt i FKT 1960-1965:

www.dannebrog.biz/kirkeboger/fkt_gader_roder_1960-1965.pdf (PDF med kode).

 

Rodekort over København og Frederiksberg kommuner. Rodenumrene passer vist kun for Frederiksberg kommune:

www.dannebrog.biz/kirkeboger/fkt_rodekort_kbh.pdf.

 

 

Liste FKT 1960:

Liste FKT 1965:

 

Scannede vejvisere
Horsens:                                                        http://www.horsensbilleder.dk/historie/vis/vejvisere%20fra%20horsens

Vejvisere, diverse gamle                                    http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/vejvisere/linkstilvejvisere.html

(Kraks) vejvisere for København 1771-1960,                  https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak

KTAS’ telefonbøger.                                          http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger_fra_ktas

 

 

Links til danske databaser over danske gravsteder

www.findagrave.com – internationalt site.

 

www.billiongraves.com – internationalt site.

 

http://www.gravsted.dk/

Kendtes gravsteder – næsten 10.000 kendte eller fremtrædende personers gravsteder.

 

http://www.gravstensarkivet.dk/viewpage.php?page_id=6

En del jyske kirkegårde.

 

http://www.dk-gravsten.dk/forside.php

Et andet site med gravsteder fra hele landet.

 

http://www.findengrav.dk/

Et tredje site med gravsteder fra hele landet.

 

http://stegemueller.dk/dki/

Hanne B. Stegemüllers site.

 

http://sepper.dk/projektgravsten.php
Leif Septrups site.

 

Links til dødsannoncer og navnestof fra aviserne

http://www.rosekamp.dk/V_Richter_All/Start.htm

Richter: Dødsfald i Danmark 1761-1890.

 

www.afdoede.dk

Dødsannoncer fra aviserne fra ca. 2003 og frem.

 

www.navne.dk

Berlingske Tidendes navnestof 2008ff.

 

www.mediestream.dk

Scannede aviser fra 1624-2010, tilgængelige som PDF er aviser frem til 1916 med.

 

https://nordjyske.dk/doedsannoncer
Dødsannoncer fra Nordjyske-koncernens nyere aviser.

Andet

www.statstidende.dk

Proklamaer i dødsboer og konkursboer, ægtepagter, tinglysningsnotitser osv.

 

http://stenkrogen.dyndns.dk/statstidende

Alle numre fra 2005-2017 kan ses her

 

www.aneguf.dk

Statstidendes dødsboproklamaer for en god årrække.

 

Krigergrave

http://gravminder.blogspot.dk/ - Danske krigergrave og mindesmærker 1848-50 og 1864.

http://grandeguerre.icrc.org/ - Røde Kors’ internationale hjemmeside om krigsfanger fra 1. Verdenskrig.

http://denstorekrig1914-1918.dk/ - Faldne Sønderjyder fra 1. Verdenskrig.