Links til Kirkebøger

NB: En rettelse: I hæftet om kirkebøger og folketællinger har der desværre indsneget sig en uheldig fejl. Der står, at ægtefødte børn kunne tillægges stedfarens navn, når moderen senere indgik ægteskab. Det drejer sig naturligvis om uægte børn og deres stedfædres navn.

 

Rigsarkivets onlineregistratur         https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside

Scannede kirkebøger

 

Rigsarkivets AO                              https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/1

AO-salldata:                                  www.ao.salldata.dk => Kirkebøger.

FamilySearch:                                Siden for de danske kilder.

 

Nyttige lister for København

·         Ulrichs sognekort over de københavnske sogne omk. 1940.

·         Ulrichs liste over de københavnske sogne og menigheder, efter oprettelsesår.

·         Ulrichs liste over de københavnske sogne, efter navn.
De to sidste viser udskillelserne i nye sogne.

·         Stadsarkivets liste over bygningers adresser: http://www.kbharkiv.dk/w/images/3/3c/Bygningers_adresser.pdf

·         Ændrede gadenavne i Kbhvn. frem til 1931: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/10/Aendrede_koebenhavnske_gadenavne.pdf.

·         Nedlagte og ændrede gadenavne: http://www.indenforvoldene.dk/nedlagte-gader-og-straeder.

Andre hjælpemidler til brugen af kirkebøger og folketællinger

DigDag                                                            www.digdag.dk
Stednavnedatabase                                         www.krabsen.dk
Folkekirkens sogneportal                                 www.sogn.dk 

Danmarks Kirkebøger,
af S. Nygaard, 1933                                          http://www.dis-danmark.dk/intro/danmarks_kirkeboeger.pdf

Dødsregisteret 1943-1969                                 www.doedsregister.dk (nyt dec. 2020)
Min artikel om Dødsregisteret                          www.dannebrog.biz/noter/andre/doedsregister.pdf.

Adresseforespørgsel i folkeregistrene 1968ff.:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=13890ff3-5168-432d-9cc7-0f7f33c967cd

Danske Slægtsforskeres Oversigt over afskrevne kirkebøger:
https://slaegt.dk/kilder/hvor-finder-du/online-kilder-sub/linksamling-kirkeboger-1630-19/

Nogle sydfynske sognes kirkebøger, indtastede, hos Gudme Lokalarkiv:                
http://www.gudmelokalarkiv.dk/samlinger-2/samlinger/kirkeboeger/

Andre indekserede kirkebøger fra Sydfyn, på Fyn-historie:
https://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/14322#attachments

Lotte Brændegaard Hvids side med afskrifter af Fynske kirkebøger:
http://www.virgo-fyn.dk/index.php/kirkeboger-svendborg-amt.

Diverse sognes kirkebøger, registre til og afskrifter af:
http://minjyskeslaegt.dk/index.php?title=Kirkeb%C3%B8ger_-_registre_og_afskrifter

Jyske sognes kirkebøger, afskrifter af:
http://www.milloup.dk/hvh/download/download_kb.htm

Lengnicks kirkebogsuddrag, især:
Danmark: https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=lengnick&c=&d=1&e=2019&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=17065483&henid=17065483&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=.
Sogneresgiter her til: https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=lengnick&c=&d=1&e=2019&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=17209800&henid=17209800&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=.
Supplement: https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=lengnick&c=&d=1&e=2019&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=17209799&henid=17209799&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=.
Uddrag for Sønderjylland (dårligt skannet): https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=lengnick&c=&d=1&e=2019&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=13740839&henid=13740839&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=.

Om begravelsesskikke i Danmark

* https://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/frilandsmuseet/pdf-filer/Undervisningsmateriale_-_Doed_og_begravet.pdf
* https://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/6191?fbclid=IwAR3e8TRk7IQaLhoaAK8JwzJyLGAnoLy12BW-8w7XboFEPm0CMIoiJbLSMsc

Links til folketællinger

Scannede folketællinger

AOs side med folketællinger:                           https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/2 

AO-salldata:                                                    www.ao.salldata.dk => folketællinger.

 

Indtastede folketællinger

 

Dansk Demografisk Database:                          www.ddd.dda.dk

DanishFamilysearch                                         www.danishfamilysearch.dk

FamilySearch, FKT 1834-1930                            Siden for de danske kilder.

 

Københavnerkortet

Kort over administrative forhold i København: http://www.kk.dk/artikel/s%C3%A5dan-er-byen-inddelt

Ved FKT 1960 og 1965 skal man finde rodenavnet, numrene passer ikke med Rigsarkivets rodenumre i folketællingerne.

Rodekort uden gadenavne:                              http://www.kk.dk/artikel/roder

 

København: Gadefortegnelse fra gadenavn til rodenummer som anvendt i FKT 1965:

www.dannebrog.biz/kirkeboger/fkt_gader_roder_1960-1965.pdf (PDF med kode).

 

Frederiksberg: Rodekort over København og Frederiksberg kommuner. Rodenumrene passer vist kun for Frederiksberg kommune, FKT 1965:

www.dannebrog.biz/kirkeboger/fkt_rodekort_kbh.pdf.

Et andet rodekort:                         https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/06/Roder.jpg.

 

 

Liste FKT 1960:

Liste FKT 1965:

 

FKT fra Holsten og Lauenborg, Folioregistratur 265:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17288060#214910,40591789

 

Scannede vejvisere
Horsens:                                                        http://www.horsensbilleder.dk/historie/vis/vejvisere%20fra%20horsens

Vejvisere, diverse gamle                                    http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/vejvisere/linkstilvejvisere.html

(Kraks) vejvisere for København 1771-1960,                  https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak

KTAS’ telefonbøger.                                          http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger_fra_ktas

 

 

Links til danske databaser over danske gravsteder

www.findagrave.com – internationalt site.

 

www.billiongraves.com – internationalt site.

 

http://www.gravstenogepitafier.dk/
Site med meget gamle adelige og gejstlige gravsten og epitafier fra Danmark og Skåne mv.

 

http://www.gravsted.dk/

Kendtes gravsteder – næsten 10.000 kendte eller fremtrædende personers gravsteder.

 

http://www.gravstensarkivet.dk/viewpage.php?page_id=6

En del jyske kirkegårde.

 

http://www.dk-gravsten.dk/forside.php

søgeside: http://www.dk-gravsten.dk/viewpage.php?page_id=11

Et andet site med gravsteder fra hele landet.

 

http://www.findengrav.dk/

Et tredje site med gravsteder fra hele landet.

 

http://stegemueller.dk/dki/

Hanne B. Stegemüllers site, Dansk KirkegårdsIndeks.

https://stegemueller.dk/?s=dhiin

Hanne B. Stegemüllers blog med danske gravsten.

 

http://sepper.dk/projektgravsten.php
Leif Septrups site.

 

https://findgravsted.brandsoft.dk/bsk_app/BSK_PSPFindgravsted
en med indtastninger fra mange kirkegårde – informationerne kommer sikkert fra de andre sites.

 

Links til dødsannoncer og navnestof fra aviserne

http://www.rosekamp.dk/V_Richter_All/Start.htm

Richter: Dødsfald i Danmark 1761-1890.

 

www.afdoede.dk

Dødsannoncer fra aviserne fra 2004 og frem.

http://forside.afdoede.dk/index.php?page=sogning#
God søgeside, der kan søge på alle år 2004 og frem på én gang, dog kun på afdødes navn.

 

www.navne.dk

Berlingske Tidendes navnestof 2008ff. (nedlagt før 2019).

 

www.mediestream.dk

Scannede aviser fra 1624-2010, tilgængelige som PDF er aviser frem til 1916 med.

 

https://nordjyske.dk/doedsannoncer
Dødsannoncer fra Nordjyske-koncernens nyere aviser.

Andet

www.statstidende.dk

Proklamaer i dødsboer og konkursboer, ægtepagter, tinglysningsnotitser osv.

 

http://stenkrogen.dyndns.dk/statstidende

Alle numre fra 2005-2017 kan ses her

 

www.aneguf.dk

Statstidendes dødsboproklamaer for en god årrække.

 

Om Københavns folkeregister

1) https://www.starbas.net/arkiv.php?arkiv_id=571

Registrering i Starbas,

 

2) https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/vejledninger/folkeregisterkort?fbclid=IwAR2rHVuh8N3liMaBDchlxg-UbmgtVIckyKalkktCAmA0gy4cgZKYNfMO4FA

Stadsarkivets vejledning,

 

3) Intern vejledning fra 1936

https://www.kbharkiv.dk/images/files/Soeg/Folkeregisterpublikation.pdf

 

Krigergrave

http://gravminder.blogspot.dk/ - Danske krigergrave og mindesmærker 1848-50 og 1864.

http://grandeguerre.icrc.org/ - Røde Kors’ internationale hjemmeside om krigsfanger fra 1. Verdenskrig.

http://denstorekrig1914-1918.dk/ - Faldne Sønderjyder fra 1. Verdenskrig.

https://www.dr.dk/nr/rdonlyres/640de090-2cad-4e01-ba98-13ef5e3d019e/2670215/register_faldne_1.pdf

De faldne danske i de slesvigske krige 1848-50 og 1864 (men listen er vist ikke fuldstændig).

 

Anetavlen og familieskemaer

Anetavleskema:

Som Word-doc. – Som PDF.

 

Anetavleskemaet og familieskemaer som Word-doc.

AnetavleskemaetPersonskemaetBørnelistenKildelisten.

Alle disse skemaer er i Word-doc-format, så der kan skrives i dem.