Links – Internetadresser

opdateret 01.04.2019

Brug evt. Ctrl. + f eller Ctrl. + b for at søge på siden.

www.dannebrog.biz

Ulrich Alster Klugs hjemmeside; e-mail: Ulrich@dannebrog.biz

Et spændende projekt om regionale forskelle
http://www.dafos.dk/indsamlingsnetvaerk/forside.asp?institution_id=7

Side med links: http://www.genea.dk/bibliotek

 

Ulrichs sider med links og noter 

Lægdsrullerne:               www.dannebrog.biz/lruller

De fem nye hæfter:      www.dannebrog.biz/nyehaefter/nyehaefter.pdf

Skifter:                              www.dannebrog.biz/skifter

DAISY:                               www.dannebrog.biz/daisy

Ejendomshistorie mv.: www.dannebrog.biz/faester og www.dannebrog.biz/godser og www.dannebrog.biz/ejendomme

Noteoversigt:                  www.dannebrog.biz/noteoversigt.html

Kriminelle aner:              www.dannebrog.biz/kriminelle

 

Administrative forhold

www.krabsen.dk
med stednavnedatabase, hvor man kan finde et stednavns administrative tilhørsforhold, d.v.s. sogn, herred, gl. amt, primærkommune og amtskommune.

http://www.progenealogists.com/denmark/parishes.htm
udfra sognenavn oplysning om gamle, mellem og nye amter, samt lægdsnumre 1789-1914.

Folkekirkens sogneportal
www.sogn.dk

Folkekirkens hjemmeside, hvor man finder links til de enkelte kirkers hjemmesider og adresser på kontorerne etc.

Anerkendte og godkendte trossamfund i Danmark - oplyser deres navn, type og adresser
http://sm.dk/arbejdsomrader/trossamfund/anerkendte-og-godkendte-trossamfund-og-menigheder

www.digdag.dk - Danmarks Administrative inddeling gennem tiderne vist på kort

Hovedstadsarkiver
www.hovedstadsarkiver.dk - Under Hent og print finder du div. lister og kort vedrørende Kbh. og Frederiksberg.
hvis denne side er nede, prøv den direkte adresse:
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm

Direkte link til Hen og print-listerne på Hovedstadsarkiver (da forsiden vises dårligt i IE og Google Chrome):
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/print/lister.htm

 

Lovstof

Retsinformation
www.retsinfo.dk

Persondataloven og slægtsforskeren
https://www.datatilsynet.dk/borger/slaegtsforskning

Per Andersens udlægning
https://www.slaegtogdata.dk/aktuelt/nyheder-1/slaegtsforskning-og-den-nye-persondataforordning

 

Arkiver og biblioteker

Rigsarkivet (Statens Arkiver)
www.sa.dk.

Arkivalieronline
www.sa.dk => ArkivalierOnline
Med scanninger af danske kirkebøger 1572-1891, og diverse folketællinger med flere kilder.

DAISY - Dansk Arkivalie Informations System:
www.sa.dk => DAISY, Avanceret søgning.

Søg også i indhold i DAISY på APE (Archives Portal Europe):
http://www.archivesportaleurope.net/search;jsessionid=7D03CD9946420A621F3EFD90A87E4ED0
- Du kan også søge på mange andre arkiver i EU.

DigDag - Dansk administrationshistorisk, interaktivt Danmarkskort
www.digdag.dk - brug helst Google Chrome (virker vist også pr. 25.03.2015 i InternetExplorer).

www.utilis.dk
Hjælpeprogram til Arkivalieronline.

Danske Arkiver
www.danskearkiver.dk
med adresseliste over medlemmerne af Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark,
henvisning til en del lokalarkivers hjemmesider.

Dansk Slægtsgårdsarkiv ved Gl. Estrup Slot
Dansk Slægtsgaardsforenings onlineregistratur over Dansk Slægtsgårds Arkiv indhold:
www.slaegtsgaardsforeningen.dk

Folkebibliotekernes hjemmeside
www.bibliotek.dk

Det Kongelige Bibliotek
www.kb.dk
med Register over dets samlinger,
Portrætregistranten,
Danmarks Nationale Billedbase (mest København og besættelsen).

Kvindehistorisk Samling (er under overførelse fra Nationalbiblioteket til Rigsarkivet):
http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger/kvindehistorisk-samling/kvindehistorisksamling

 

Onlineregistraturer

DAISY - Statens Arkivers Onlineregistratur, Dansk Arkivalieinformationssystem
www.sa.dk/daisy/daisy_forside => DAISY, avanceret søgning - se også ovenfor under Statens Arkiver.

Søg også i indhold i DAISY på APE (Archives Portal Europe):
http://www.archivesportaleurope.net/search;jsessionid=7D03CD9946420A621F3EFD90A87E4ED0
- Du kan også søge på mange andre arkiver i EU.

Link til smut-vejs-søgning i DAISY og AO: http://arkivalielister.dis-danmark.dk/

REX - Det Kongelige Biblioteks online katalog
www.kb.dk

Nordjyllands Kultur- og Søgedatabase
www.noks.dk

Arkiv.dk – lokalarkivernes onlinebase med scanninger af billeder og dokumenter, danske privatarkiver mv.
www.arkiv.dk

Københavns Stadsarkivs Starbas
http://www.starbas.net/arkivets_forside.php?arkiv=1

Københavns Stadsarkivs personsøgning
https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/

Københavns Stadsarkivs Wiki
http://www.kbharkiv.dk/wiki/Frontpage

  

Billedbaser

Lokal- og stadsarkivers billeder mv.:
www.arkiv.dk

Billeder, der findes ved diverse lokalarkiver.
www.danskebilleder.dk

Billeder fra Odense Kommune
www.odensebilleder.dk

Den nye, store side med danske billeder, som åbnede 20.02.2015:
www.arkiv.dk

Det Kongelige Bibliotek
www.kb.dk

Fotohistorie, en privat hjemmeside:
www.fotohistorie.com

Gratis farvelægning af sort-hvid fotos
https://demos.algorithmia.com/colorize-photos?fbclid=IwAR30cqjRkmXxFA-kNLSLW1Qnjhb2jYHMPUK9MAC3OJH_HTNqZ7sN3neokNc
 

Gotisk skrift

http://www.hist.uib.no/gotisk/
Bergens Universitets hjemmeside, kursus i gotisk skrift.

Gotiske alfabeter på www.sa.dk
http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/introduktion_til_gotisk_skrift_for_arkivbrugere/gotiske_alfabeter

Statens Arkivers kursus i læsning af gotisk skrift:
http://oldwww.sa.dk/brug_arkivet/elearn/gotisk/default.htm

De alfabeter, som udleveres på Ulrichs kurser
www.dannebrog.biz/noter/gotiske_forskrifter.pdf

Gotiske fonte til computeren fås her
www.bryld.info/filer.php

www.vinras.dk
www.akacia.dk

Hjælpeprogrammet Transcript – til brug for transskription / oversættelse af dokumenter
http://www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm

 

Foreninger

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
www.ssf.dk. Find her oplysning om din lokale forening.

Foreningen Data i Slægtsforskningens hjemmeside.
www.slaegtogdata.dk

DIS-Odense - lokalforening under DIS-Danmark
http://www.dis-danmark.dk/odense/

Brug også Facebook-gruppen Slægtsforskning i Odense.

Scannede tidsskrifter:
www.tidsskrift.dk

Dansk Data Arkivs hjemmeside:
www.ddd.dda.dk

med folketællinger (1787-1845 samt 1880 og 1885 skulle være komplette, resten 1855-1930 er spredt fægtning).
Indvandrerdatabasen (dansk indfødsret opnået ved kgl. Bev. eller ved lov) 1776-1960.
Skiftedatabase (på engelsk – klik på Union Jack på forsiden; omfatter kun fire amter).
Dannebrogsmænd udnævnt 1864 og de levende i 1908 + 1912.
Udvandrerdatabasen 1868-1908 (indtastning af Københavns Politis billetprotokoller).
Historien i arkiverne - online-TV om forskning i arkiverne

http://www.danskkulturarv.dk/SA/Default.aspx 

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegns linksamling:
http://viborgslaegt.dk/links.html
 

Kilder dækkende hele landet

Nationalbibliotekets samling af luftfotos,

Danmark set fra luften: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=10&lat=55.798579302149506&lng=9.570465087890627.

 

Udpluk af gamle love mv. www.h58.dk.

Richters Dødsfald 1761-1890
www.rosekamp.dk - Bl.a. Richters dødsfald, dels som tekst, dels som PDF. - flere værker findes på samme side.

Traps Danmark (dog kun Odense og Svendborg Amter):
http://www.historikerportalen.dk/

Vort Sogns Historie
http://vortsognshistorie.dk

Databaser over indskydere og hustruer i Den Almindelige Enkekasse (primært embedsmænd) (materialet findes på Rigsarkivet).
http://www.fogsgaard.org

Nordisk Slægtsdatabase (ved Michael Hedeman)
http://www.nsbd.dk

Modstandsdatabasen - søg efter modstandsfolk 1940-1945:
http://modstand.natmus.dk/PersonSoegning.aspx

Dansk Folkeminde Samlings hjemmeside:
www.dafo.dk

Søfartens Bibliotek i Kbhvn.
http://www.sbib.dk

FamilySearch:
www.familysearch.org

Mormonernes store hjemmeside
med Registre til danske kirkebøger (dækker ca. 50% af alle dåb og vielser før 1850),
Ancestral File: Indsendte stamtavler.
Pedegree Ressource File: Nyere indsendte stamtavler.
Family History Library Catalogue (Familiehistoriske Bibliotekers Katalog), dækker alle momonernes film i Utah af arkivalier fra hele Verden – er eneste oversigt på Internettet over statens arkivers samlinger.

Forside for de danske kilder: https://familysearch.org/search/collection/list/?page=1&countryId=1927025 
Forside for de danske godsarkiver med godsernes skifteprotokoller: https://familysearch.org/search/collection/2015318 

Rootsweb
www.rootsweb.com - Database med samling af EDB-indsendte slægtsfiler.

TDCs telefonbøger
www.degulesider.dk

Retsinfo
www.retsinfo.dk
Justitsministeriets side med alle nu gældende lovtekster etc.

Familiestyrelsen
www.familiestyrelsen.dk  Afløseren for civilretsdirektioratet. Har register til blanketregnskabernes sidste periode, og over adoptioner 1905ff. og navneforandringer 1905ff.

Genealogisk Forlag
http://genealogisk-forlag.dk/
- Genealogisk Forlag - udgiver bl.a. CD-rommer med Kbenhavns Politis forbryderalbum og registre.

En Onlineregistratur over de danske kirkebøger på AO af John Nielsen
http://www.denjyskekirkebog.dk/ - Dette site er uheldigvis lukket i 2015.

Rakkere og natmænd
www.rakker.dk og
http://www.natmand.1go.dk

Borgervæbninger
http://www.byhistorie.dk/borgervaebninger/

Diverse opslagsværker
http://abostergaard.dk/links/slaegtsforskning/ordbog

Matrikelkort og ejendomme

se også: www.dannebrog.biz/ejendomme og www.dannebrog.biz/godser

Matrikelkort og ejerlavsfortegnelser online
http://hkpn.gst.dk

Matrikelkort på Internettet. Kort og MatrikelStyrelsens / Geodatastyrelsens matrikelkort er nu tilgængelige online på:
http://gstkort.dk/spatialmap

Kortforsyningens kort
https://download.kortforsyningen.dk/

a) SDFEkort – masser af kort – det er her, det sner
https://apps.kortforsyningen.dk/arkivkort/

b) Maps på Kortforsyningen
https://maps.kortforsyningen.dk/#/map=2/600000/6225000/0/1

Admiral Gjeddes (Geddes) kort over København: http://www.kbharkiv.dk/udforsk/kobenhavn-1761/kvarterskort eller
http://www.kongernessamling.dk/content/uploads/2018/08/Christian-Geddes-kvarterkort-over-K%C3%B8benhavn-ca.-1765.pdf.

* Ejerlavsfortegnelse: http://gst.dk/media/gst/2365338/Ejerlavsbetegnelse.xls - ejerlavsfortegnelse med oplysning om kommune og region pr. 11.04.2008.
* Ejerlavsfortegnelse pr. 2016: https://gst.dk/media/2916354/ejerlavsbetegnelse-7-juni-2016.pdf.

Historiske Matrikelkort fra København på Københavns Kommunes bibliotekers hjemmeside:
https://bibliotek.kk.dk/bag-om-koebenhavn/historiske-kort
(forside: www.bibliotek.kk.dk - vælg E-materialer, søg på Sterms kort og Ramsings kort).

Jævnførelsesregistre for Københavns matrikelnumre 1689-efter 1806:

https://www.kobenhavnshistorie.dk/index.php/22-bog/matrikel/171-skta-oester

 

Hjælpemiddel til ejendomshistorie mv. (find sognets ejerlav): www.korttilkirken.dk

 

Se også mine sider: www.dannebrog.biz/godsrer og www.dannebrog.biz/ejendomme

Matrikelkort på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside
https://rex.kb.dk/primo-explore/search?query=sub,contains,Matrikelkort,AND&tab=default_tab&search_scope=KGL&sortby=rank&vid=NUI&lang=da_DK&mode=advanced&offset=0

Samlingen af arkitekturtegninger ved Kunstbiblioteket (Kunstakademiets Bibliotek, Charlottenborg, Kbhvn.); her er de digitaliseret ca. 40.000 tegninger ud af samlingens 300.000 tegninger:
http://www.kunstbib.dk/samlinger/arkitekturtegninger

Fredede og bevaringsværdige bygninger
https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm

Fund og fortidsminder

Fine, historiske kort
http://www.dkconline.dk/html/menu1/toSearch.htm

Historisk Atlas
www.historiskatlas.dk (
http://historiskaltas.dk)

Det Kgl. Biblioteks kortsamling, Danmark

http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/subject212/da/

 

Skibsregister og søfolk

Skibsregister 1871 for hele Danmark på www.fynhistorie.dk: se denne side: http://www.fynhistorie.dk/image/tid/177

Skippereksamenslister: www.skippere.dk

Danske Søulykker 1893-1996: http://www.sbib.dk/soeulykke.htm

Den Danske Lægestand: https://www.wadschier.dk/medicinsk-historie/den-danske-laegestand.

 

Ordbøger m.v.

Meyers Fremmedordbog, 80.000 opslagsord, bl.a. lægelatinske:
https://meyersfremmedordbog.dk

Ordbog for slægtsforskere:
http://www.saack.dk/ordbog_index.htm

Ordbog over Det Danske Sprog:
http://ordnet.dk/ods/

Tingbogsudtryk
Super interessant forklaring på nogle hyppigt optrædende ord fra tingbøgerne:
http://www.geltzer.dk/historier/sproget.php

Kalkars ordbog over det ældre danske sprog 1300-1700.
http://www.hist.uib.no/kalkar/

http://www.dis-danmark.dk/amt-herred-sogn/ 
sogneportalen hos dis-danmark.

http://dis-danmark.dk/amt-herred-sogn/danmarks_kirkeboeger/
VA 5: S. Nygaard: Danmarks Kirkebøger indtil 1891.

https://www.danskmoent.dk/sedler/dop/dopa.htm
Dansk Numismatisk Forenings hjemmeside med bogen: Danmarks officielle Pengesedler 1713-1983.

 

http://www.hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=8
Arne Feldborgs side med batch-numre fra Danmark. De kan bruges i VRI og IGI på Familysearch - Der er links til søgesiderne på familysearch.

 

Gravsteder, epitafier og grave på nettet

http://www.dk-gravsten.dk/
www.findengrav.dk
http://www.gravstenogepitafier.dk/ - gravsten og epitaphier i danske og skånske kirke vedrørende den danske adel.
www.gravsted.dk - kendte danskeres grave.

Dødsannoncer fra 2007 og frem
www.afdoede.dk - bedemændenes side med katalog over danske dødsannoncer 2006ff.

Diverse vejvisere, oplysning om: http://mona-wwwbloggercom.blogspot.dk/2008/10/lokale-vejvisere.html

Links til diverse vejvisere: http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/vejvisere/linkstilvejvisere.html

Vejviser for København, Kraks vejviser: https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak

KTAS telefonbøger 1880-1965, med provinsregister: http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/
(Enigma - Museum for post, tele og kommunikation, tidl. Telefonmuseet og Post- og Telegrafmuseet).

Statstidende, proklama i dødsboer 1998-2010: http://aneguf.dk/index.htm => Statstidende.

 

Kalendere

http://www.rmadsen.dk/kal/

http://www.folketimidten.dk/omhellig.htm (liste over søn- og helligdagenes danske og latinske navne).

https://xn--dinslgt-qxa.dk/helligdager.php (Der er taget højde for skift til ny stil i DK år 1700, Sverige og Norge i 1744).

 

Vedrørende gejstligheden / præster

http://old.genealogi.no/kilder/studentmatrikler/ Københavns Universietets studerende (matrikel over studenter) – 1829.

www.wiberg-net.dk Wibergs Præstehistorie.

 

Kilder vedrørende Fyn

Stedregister til fynske gods-skifteprotokoller og fæsteprotokoller:
http://www.fynhistorie.dk/node/16430

Anders B. Christophersens skifteuddrag:
http://www.historie.sydfyn.dk/lok-foren/a-b-christophersen.htm
og

http://www.fynhistorie.dk/user/7

Vivi Fæsters hjemmeside med skifteuddrag og kirkebøger mv.
www.vivif.dk

Flere fynske kilder og historiske artikler - er desværre lukket.
www.fynhistorie.dk

Karin Jørgensens transskriptioner og kilder mv. fra Sydfyn:
http://www.karins-historie.dk

Database over Odenses befolkning 1740ff.
www.odensedatabasen.dk
 

Billeder fra Odense Kommune
www.odensebilleder.dk

Billeder fra Fyn
www.fynskebilleder.dk - fra 1943-1993.

 

Kilder vedrørende Jylland

Stedregister til jyske godsarkiver
http://www.sa.dk/media(294,1030)/LAV-Gods-Stedregister.pdf 

http://knudhaaning.homepage.dk/godskifter_fra_mors_noerre_og_soen.htm
Godsskifter fra Mors Nørre og Sønder Herreder.

https://kkermit.dis-danmark.dk/
Foruden Kurt Kermit Nielsens anetavle også en imponerende samling af afskrifter og ekstrakter af diverse kilder vedrørende Jylland.

Skanderborg Amt:
www.brejl.dk - Imponerende mange ekstrakter af kilder fra Skanderborg og Århus Amter, bl.a. Skanderborg Rytterdistrikts skifteprotokoller.

Bente Feldballes hjemmeside - Skanderborg og Randers m.fl. Amter:
http://www.milloup.dk/bf/ og http://www.milloup.dk/hvh/ = http://www.milloup.dk/hvh/download/download.htm.

Niels Sørensen og Britta Helsebys hjemmeside med bl.a. skifteuddrag fra Randers Amt og lidt fra Skanderborg Amt:
http://home5.inet.tele.dk/korvej/

Koldinghus birk:
http://www.geltzer.dk er Johannes Linds hjemmeside.

Djursdatabasen
www.djursslaegt.dk (tilmelding nødvendig).

Himmerlandske tingbøger i ekstrakt, 1600-tallet
https://ferch.dk/himmerlandstingboger.html

Randers, Århus, Skanderborg og Viborg amter, skifteuddrag v. Niels Sørensen
https://www.niels-sorensen.dk/?Skifteuddrag___Skifteuddrag_-_oversigt  

Kilder vedrørende København

Vejvisere, diverse gamle og

(Kraks) vejvisere for København 1771-1960,

KTAS’ telefonbøger.

Ekstrakter af københavnske kirkebøger, desuden skjulte navne i Richters Dødsfald i Danmark 1761-1890 mv. http://danbbs.dk/~stst/kbh_kbg_reg/

Insurance plan of Kjøbenhavn 1908:
https://rex.kb.dk/primo-explore/search?query=any,contains,insurance%20plan%20kj%C3%B8benhavn%201908,AND&tab=default_tab&search_scope=KGL&sortby=rank&vid=NUI&lang=da_DK&mode=advanced&offset=0 eller
http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/subject422/da

Politiets Registerblade og Københavns Politis Dødeblade 1893-1923 (som findes ved Rigsarkivet, København)
Scanning og index til Københavns Politis Registerblade 1890-1923 (som findes ved Kbhvn. Stadsarkiv).
www.politietsregisterblade.dk

Scanninger af Københavns Politis mandtalslister mv.
www.kbharkiv.dk

Oversigt over politikredsene
http://www.dannebrog.biz/noter/andre/pol_kreds_1920_kbh.pdf

Oversigt over gadernes tilhørsforhold til politikreds og fattigkreds i 1890
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/docs/polfattig1890.pdf

Hovedstadsarkiver
www.hovedstadsarkiver.dk - Under Hent og print finder du div. lister og kort vedrørende Kbh. og Frederiksberg.
hvis denne side er nede, prøv den direkte adresse:
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm 
Direkte link til Hent og print-listerne (fordi visningen i IE af siden er forkert):
* http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/print/lister.htm.

Københavns Fattigvæsens hovedregistrant 1881-1933
http://www.ksa.kk.dk/finddinslagt/fattigvesen/hovedregistranten/hovedregistranten  
Forklaring til forkortelserne ses her: http://www.stadsarkiv.dk/wiki/Forkortelser_i_Fattigv%C3%A6senets_hovedregistrant

 

Kilder vedrørende Lolland

Palle Kvists hjemmeside - Vestlolland
http://www.pkv.dk/genea/index.html

 

Kilder vedrørende Sjælland

Skifte især fra Sjælland
http://myweb.cableone.net/really/probate.htm på Aurelia Clemons' hjemmeside: http://myweb.cableone.net/really/

Projekt med vejvisere for København. Foreløbig findes årgang 1770, verdens ældste bevarede vejviser, online
http://kbh-vejviser.dk/view.php

Erik Reinert Nielsens hjemmeside med skifter fra:
- Kronborg Len & Amt
- København Len & Amt
- Frederiksborg Amt
- Hillerød byfoged
- Hørsholm Len & Amt
www.nogn.dk

Helsingørske kirkebøger i afskrift
http://www.zeus2.dk/helsingr.htm

Guf vedrørende Bornholm

http://www.bornholm-stamtavle.dk/materiale/gaardeliste/gaardelistedk.html?fbclid=IwAR1p3HqqQJlpckTPASgMqr3ZhuKshU2CsiToGw4EfW5Rk-bgC_zTAxHcBPE

 

http://wp.conrad-larsen.dk/wp-content/uploads/Bornholmske-G%C3%A5rde.pdf?fbclid=IwAR2GBUJv4PkZk03g_IoUocAzj5TdOZZszezRWoWcJEHSxCSswOfdEoNCl-Q.

 

Udenlandske sites

Generelt for udlandet

www.ancestry.com
kæmpe site med passagerlister fra USA m.fl. steder samt folketællinger og kirkebøger og meget andet godt. Dog ikke kilder fra Danmark. Mange kunders stamtavler er lagt op og er søgbare. Betalingssite.

www.familysearch.org

LDS’ (Mormonernes) store site for slægtsforskning – gratis, tilmelding nødvendig.

 

USA

Vejvisere fra Chicago

https://www.sassyjanegenealogy.com/free-chicago-city-directories-online/

 

Chigaco City Archives, BMD

https://www.chicago.gov/city/en/depts/other/provdrs/ccco/svcs/get_vital_records.html (linket på siden virker ikke).

Canada

Canada, Alberta

http://provincialarchives.alberta.ca/how-to/find-birth-marriage-death-records/Default.aspx.

 

Canada, Ontario
http://www.archives.gov.on.ca/en/tracing/the_records.aspx.

Svenske sites (Sverige)

https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen
Det svenske Rigsarkivs gratis scanninger

https://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/naestved/Links/udland/sverige
Links til hjælp til svensk slægtsforskning

 

https://stadsarkivet.stockholm.se
Stockholms Stadsarkiv (Stockholm Läns landsarkiv).

www.genline.se nu overtaget af www.ancestry.com eller www.ancestry.se,
svenske scanninger af kirkebøger mv.

www.arkivdigital.se
mange svenske kilder i scanninger og på CD'er.

www.tidningar.kb.se
Scanninger af svenske aviser.

http://www.gravar.se/en/
Index til svenske gravsteder.

Norske kilder (Norge)

www.digitalarkivet.no
indtastninger af norske kilder.

Island

Kirkebøger

http://vefsja.skjalasafn.is/geoserver/www/vefsja/index.html

 

Folketællinger 1703, 1816-1920

http://www.manntal.is/?lang=da&fbclid=IwAR1XtvhmODuJl4b-EXR5jNPcQU9GU3K7H_6ns4rDEZLfFMGFL3PNn9pgJo4

 

Islandske kilder

https://heimildir.is/?fbclid=IwAR1kHVQiXhVTmHf5p1F1eEMQHjrbNgYziCoSPOdIEGMggprUCQW0Wt68JE0

Britiske / engelske arkiver og sites (England)

National Archives
http://www.nationalarchives.gov.uk/

DMB registre (Birth Marriage Death-indexes) registre til de civile personregistre 1837ff.
Family Records Centre - BMD
http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/Registeringlifeevents/index.htm

Free BMD - indexes til de civile personregistre 1837ff.
http://www.freebmd.org.uk/

 

Tyske kilder og arkiver (Tyskland)

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_staatlicher_Archive
henvisning til de statslige arkiver.

http://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Militaerische-Unterlagen/militaerische-unterlagen.html
De militære arkiver.

https://www.archivportal-d.de/
Side med henvisninger til tyske arkiver, deres indhold og adresser.

www.horlacher.org 
Gary Horlachers side med div. hjælp til danske slægtsforskere - bl.a. under Copenhagen en liste over københavnske gaders sognetilhørsforhold i 1863.

Tysk adelsleksikon, 1825
http://books.google.dk/books?id=r2g7AAAAYAAJ&dq=familien+klug+heraldik&source=gbs_navlinks_s

Zentralstelle für Duetsche Personen- und Familiegeschichte, Leipzig
http://www.archiv.sachsen.de/archive/leipzig/4144_3231393432.htm

om „Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte, Leipzig“ ved det Sachsiske Rigsarkiv, som (vistnok stadig) har kopier af alle tyske menigheders kirkebøger, også fra det nuværende Polen, Østpreussen, Rusland og Ukraine.

Sachsens Statsarkiv (Rigsarkiv)
http://www.staatsarchiv.sachsen.de/ Og her er stedets eget site.

http://0-192.168.15.231.nell.boulder.lib.co.us:80/pac/database_intro.htm 
En gratis bagindgang til ancestry.com med bl.a. de amerikanske og engelske folketællinger. - Virker desværre ikke mere. Benyt forsiden for www.ancestry.com i stedet.

 

Østrig

Østrigske kirkebøger (ikke alle sogne scannet): www.matricula-online.eu.

 

New Zealand

BMD: https://www.bdmhistoricalrecords.dia.govt.nz/search.

 

Grønland

https://www.danishfamilysearch.dk/herred34

http://da.nka.gl/arkivet/brug-arkivet/slaegtsforskning/

Færøerne
http://www.history.fo/index.php?id=2

Maderia
https://abm.madeira.gov.pt/en/resources/archives/.

Polen
http://www.ipgs.us/iwonad/iwona.html.

 

Slægtsforskningsprogrammer

www.familytreemaker.dk
Det mest brugervenlige og avancerede slægtsforskningsprogram på markedet (kører ikke optimalt i Windows 7).

www.legacydansk.com
Legacy 7.4, et glimrende slægtsforsknings program.

Se omtale af flere programmer på DIS-Danmarks hjemmeside
www.slaegtogdata.dk

 

 

Lægds- og søruller

Ulrichs side om lægdsruller:
www.dannebrog.biz/lruller

Søruller efter 1861: http://homepage.mac.com/WebObjects/FileSharing.woa/wa/default?user=jorgen_green&templatefn=FileSharing1.html&xmlfn=TKDocument.1.xml&sitefn=RootSite.xml&aff=consumer&cty=US&lang=en
- er to artikler På Jørgen Greens hjemmeside.

Seks artikler på Jørgen Greens hjemmside: http://homepage.mac.com/jorgen_green/FileSharing2.html

 

Krigergrave (soldater)

http://gravminder.blogspot.dk/ - Danske krigergrave og mindesmærker 1848-50 og 1864.

http://grandeguerre.icrc.org/ Røde Kors’ internationale hjemmeside om krigsfanger fra 1. Verdenskrig.

http://denstorekrig1914-1918.dk/ Faldne sønderjyder i 1. Verdenskrig.

De faldnes minde, krigen 1864: http://olehf.dk/slaegtsalbum/
Database over de faldne i krigen 1864 efter Cohns bog.

620.000 canadiske WW1 stamoplysninger for militæret:
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/military-heritage/first-world-war/personnel-records/Pages/personnel-records.aspx

 

Den nye hjemmeside for Kommunernes Elektroniske opbevarede Arkivalier efter 1971:

http://www.kommunernes-earkiv.dk - Det er stadig i sin vorden, ser det ud til.... Og det er heller ikke et system, som alle er tilsluttet (endnu).

www.sproget.dk - Site, hvor det er nemt at slå ord op i bl.a. Ordbog over Det Danske Sprog. Der er også øvelser, hvis man nu skulle tro, man kan stave.... Hvor ændrer det sig dog hurtigt.

 

Andre sites

New Zealandske aviser - online, gratis:
http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast

Svenske aviser:
www.tidningar.kb.se

Aviser fra USA. Canada, Australien og nogle få fra England / Storbritannien:
www.newspapers.com

Aviser fra Storbritannien
https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/

Aviser fra Australien:
http://trove.nla.gov.au/newspaper/

 

Prisberegner

Prisberegner på Danmarks Statistiks side:
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks.aspx?#prisberegner
Bemærk, at den viser inflationen udtrykt ved stigningerne i forbrugerpriserne, ikke udviklingen i hvad en opsparet sum i et ældre år ville svare til i dag. Forskellen er nemlig den, at lønningerne er steget mere end priserne, og at lønforskellene er blevet mindre gennem tiden.

Opdateret 01.03.2019.