Links vedrørende lægdsruller

Ulrich Alster Klug - 20.10.2020 - Til forsiden: www.dannebrog.bizulrich@dannebrog.biz  

Link til side med noter om forskellige emner: www.dannebrog.biz/noteoversigt.html

 

Fremgangsmåde

1) Brug altid sognefortegnelsen:

Sognefortegnelse 1. => brug Acrobat Readers søgefelt til at søge på sognenavnet.

Sognefortegnelse 2 (den scannede) => led som i AO.

Rettelser til Sognefortegnelsen.

2) vælg periode og søg i sognefortegnelsen:


Statens lægdsruller:

1789-1861

1861-1868

1868-1956

 

Fra sognenavn
til amt og lægdsnr.

Overgangsperioden.

Fra sognenavn
til udskrivningskreds og lægdsnr.Fra sognenavn
til udskrivningskreds og lægdsnr.

 

 

Kort over udskrivningskredsene 1870
(fra www.sa.dk).

1861-1868: Disse ruller henviser til de gamle amter og lægdsnumre i perioden ca. 1864-1868, men skal søges under de nye udskrivningskredse og lægdsnumre.

3) åbn den relevante arkivserie i AO Beta

Oversigt over alle Statens lægdsruller fra Generalkrigskommissariatet for Udskrivningsvæsenet OG Justitsministeriet, 1789-1931.

Oversigt over Københavns Politis lægdsruller på samme side.

Ad a) 1789-1861

* AO beta:                  Hele landet 1789-1864 (incl. Slesvig 1850-1864).
* AOs side:                 Hele landet 1789-1864 (incl. Slesvig 1850-1864).

Søruller                      Hele landet 1803-1860 (incl. Slesvig 1803-1860).
Andre søruller:           Spredte dele fra lokaladministrationen 1803-ca. 1920.

Ad b) og c) 1861-1931

Statens eksemplar 1861-1931 (Justitsministeriet, lægdsruller)
Samlet liste findes i AO Beta: https://www.sa.dk/ao-soegesider/other/other-collection/4
Denne liste indeholder alle scannede lægdsruller, både Statens og Udskrivningskredsenes.

I AO Beta:
* 1. udskrivningskreds 1861-1931                             
* 2. udskrivningskreds 1861-1931                             
* 3. udskrivningskreds 1861-1931
* 4. udskrivningskreds 1861-1931.
* 5. udskrivningskreds 1861-1931.
* 6. udskrivningskreds 1861-1931.
* 7. udskrivningskreds 1911-1931.

Den direkte indgang er: www.sa.dk/daisy:
AKS:         Justitsministeriet
AKSe:       lægdsrulle

For 7. udskrivningskreds (Sønderjylland) dog:
AKS:         Indenrigsministeriet 2. kontor,
AKSe:       Lægdsruller.

AKS:         Generalkrigskommissariatet angående Udskrivningsvæsenet,
AKSe:       Søruller.


Udskrivningskredsenes lægdsruller

* 1. udskrivningskreds 1848-1940: Navneregister til 1. lægd. 
* 1. udskrivningskreds 1877-1912: Navneregister til 2-4. lægd.
* 1. udskrivningskreds 1903-1952: Navneregister til 5. lægd (Frederiksberg kommune).

* 1. udskrivningskreds tilgangsruller 1848-1861,
* 1. udskrivningskreds tilgangsruller 1862-1956, indtil 1932 scannet.
* 1. udskrivningskreds omskrevne tilgangsruller 1849-1956, nogle årgange scannet (DAISY).

* Samlesiden for lægdsruller. Det er alle ruller, der ikke er under Indenrigsministeret, Justitsministeriet eller Generalkrigskommissariatet for Udskrivningsvæsenet:
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/other/index/4
* Samlesiden for Københavnske lægdsruller fra 1. Udskrivningskreds og 1. Udskrivningsdistrikt:
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/other/index/6

Den direkte indgang er: www.sa.dk/daisy:
AKS:   NN Udskrivningskreds
AKSe: Tilgang / landrulle / lægdsrulle.


Hjælpenoter til brugen af lægdsrullerne

Ansøgninger om erindringsmedaljer for deltagelse i krigene 1848-1850, 1864 (fra 1876) og for deltagelse i begge.

Hjælpenoter hos Statens Arkiver

* Side med hjælpemidler til lægdsruller:

** Forkortelser.
** Optagelses og sletningsalder.
** Årenes bogstaver.
** Sognefortegnelsen på SAs site.
** PDF om lægdsruller. På side 4 findes kort over udskrivningskredsene.
** PDF forkortelser i lægdsrullerne.

Mine hjælpenoter


Hjælpeside på Familysearch
* FamilySearch’s side med lægdsrullerårenes bogstaver.

Mine noter om Lægdsruller

Tabel i Word-doc-format til notering af kildehenvisninger for fundne lægdsruller.
Tabel som PDF til print og derefter notering af kildehenvisninger for fundne lægdsruller.

Landsarkivet mappe med sessionskoder
Landsarkivets lægdsrullemappe med links til de enkelte sider (PDF med adgangskode).
Hele mappen findes i ArkivalierOnline.

Veteranerne fra krigene 1848-50 og 1864

Hærens stambøger mv.

Garnisoneringslisterne

Oplysninger 1720-1914:
* Rytteriet fra enhed til sted,
* Rytteriet fra sted til enhed,
* Infanteriet fra enhed til sted,
* Infanteriet fra sted til enhed,

Dislokationer 1807-1813:
* Rytteriet 1807-1813,
* Infanteriet 1807-1813,

Spredte oplysninger om garnisoneringen før 1720:
Rytteriet, enhed til sted før 1720,
* Rytteriet, sted til enhed før 1720,
* Infanteriet, enhed til sted før 1720.

Alle er scanninger fra ringbindet på RA, hvor der også findes dislokationerne 1914-1920.

Hærens enheder, garnisonering og hærchefer, på Ole Laursen-Wadschiers site:
* http://www.wadschier.dk/haeren-garnisoner-regimentschefer/

Krigergrave

se siden www.dannebrog.biz/kirkeboger og

http://www.military-history-denmark.dk/Slesvigske-krige/index.htm og

http://www.military-history-denmark.dk/.

 

Ændret 13.11.2016