Slægtsforskning fortsættere - Nyborg - 2010-2011

Underviser: Ulrich Alster Klug, dannebrog@dk-yeoman.dk

Se også: www.dannebrog.biz/notesamling

Mødedatoer:

30.09.2010

Oplæg til sæson 2010-2011:
Oplæg til problembeskrivelser.
Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9.

Z - 331: Føns sogn 1670. Billedet alene klik HER.

28.10.2010

Z - 85: Døde Sct. Hans Sogn, Odense, 1790-91.
Y - 331.

11.11.

Y - 85. - givet Z - 86 for.
Introduktion til DAISY (www.daisy.sa.dk).

09.12.

Y - 86: Begravelsesregning for thehandler Andreas Brasch.
Z - 164: Bryllupssang for Castenskiold og Scavenius, 1867.
Vist eksempler i Daisy:
Navneforandring gennem Lollands Sønder Herreds Politimester (navneforandringsprotokol under Rudkøbing Byfoged) og Justitsministeriets 1. kontor (til 1906, derefter 2. kontor),
samt Hårslev kommunes fattigvæsenssager (fattigregnskaber).
Z - 339: Side fra Holme Olstrup sogns KB.

06.01.2011

Y - 164,

20.01.2011

Z - 340: Dokumenter vedr. Jørgen Knudsen.

03.02.2011 Arkivbesøg: LAO.

17.02.2011

Gennemgået Historiske matrikelkort på:
www.kms.dk

03.03.2011

Y_340: Jørgen Knudsens fæste fra 1767 og skifte efter en anden Jørgen Knudsens enke fra 1830.
Z - 336: Sag fra Rutsker fattigvæsensprotkol 1844.

17.03.2011

Y - 336.
Z - 47 Eksamensattest for Andreas Meier.

31.03.2011

14.04.2011

 

 

 

 

 

 

Slægtsforskning begyndere - Nyborg - 2009-2010

Se også: www.dannebrog.biz/notesamling

Mødedatoer:

 

01.10.2009.

 

Anetavleskema

Z - 5 og 6: Anbefaling for H. L. Klug, 1880, og konfirmationsattest for Richard E. A. Ambus, 1899.

Uge 42: Efterårsferie

 

29.10.2009

  

Y - 6: Konfirmationsattest for Richard Ambus og anbefaling for Hendrik L. Klug.

 

Uddelt Z - 231 fødte Silkeborg og Horsens.

 

12.11.2009

 

Uddelt note Y - 231 Fødte Horsens og Silkeborg.

 

Uddelt note om billedbehandlingsprogrammet Irfanview (www.irfanview.com), som bruges til åbning og udprint samt beskæring af de fra AO (www.arkivalieronline.dk) gemte tiff-filer af FKT og KB.

 

Gennemgået navneskikken.

 

Uddelt Z - 28: Folketælling Horsens, givet side 2 og 3 for.

 

26.11.2009

 

Z - 98 og Z - 151: Dødsanmeldelse 1857 for Rasmus Ramsussen i Nyborg, og skifte 1738 efter Bodel Olsdatter, Orø. Men de er ikke givet for.

 

Gennemgået skifterne.

 

10.12.2009

 

Uddelt Z - 98 og Z - 151.

 

14.01.2010

Planlægning af arkivbesøg.

 

19.01.2010

Arkivbesøg ved Landsarkivet i Odense, Jernbanegade 36A, kl. 09.00. Vi mødes på arkivet kl. 09.00.

 

28.01.2010 - Flyttet til 19.01.2010.

 

11.02.2010

 

Y - 98 og Y - 151.

 

Z - 136: Fødte Kolding 1815 og 1822.

 

Hjælpemidler.

 

Uge 8: Vinterferie

 

11.03.2010

 

 

Socialvæsenets Udvikling.

 

Note om Daisy (www.daisy.sa.dk)

 

Øvelser i brugen af Daisy.

 

Z - 323 - Fogedrapport Langeland.

 

Y - 323 - Fogedrapport Langeland.

 

Dødsattester og død ved ulykkelig hændelse.

 

Z - 306.

 

 

25.03.2010 - aflyst, sygdom

 

 

08.04.2010

 

Y - 136.

 

Matrikelkort på Nettet; http://arkiv.kms.dk

 

Københavns Politis Registerblade

 

22.04.2010

 

Z - 303: Brandforsikring, Middelfart.

 

06.05.2010

 

Y - 306: Middelfart kirkebog omk. 1801.

 

Brandforsikring.