Hæfter fra Forlaget Dannebrog

Forfatter til hæfterne er Ulrich Alster Klug.

 

www.dannebrog.biz – ulrich@dannebrog.biz

 

Til prisen lægges for op til fem hæfter Moms-frit portoudlæg kr. 60,00.

 

Betaling kan ske til Mobile Pay nr. 41 16 61 77 eller

til forlagets konto i Andelskassen, Ringe,

Reg. nr. 5975 konto 8011502.

 

Det bedes angivet, hvilke hæfter ordren omfatter, samt antal. Desuden skal navn og adresse på adressaten angives.

Dette er nemmest via e-mail til: ulrich@dannebrog.biz.

Faktura fremsendes pr. mail.

 

2016 udkom følgende 5 hæfter, som løbende opdateres:

 

DAISY, ArkivalierOnline og Lægdsrullerne på nettet, nyeste udgave 2016,

Hæftet omhandler brugen af Rigsarkivets onlineregistratur (DAISY), ArkivalierOnline, og såvel teorien vedrørende lægdsruller og søruller, som praktiske øvelser udi lægdsrullerne på nettet.

Desuden er der et kapitel om Forsvarets arkiver ved Rigsarkivet.

Hæftet er på 56 sider og koster 60 kr.

 

 

 

Slægtsforskerens praktiske brug af kirkebøger og folketællinger

Hæftet giver det teoretiske stof vedrørende kirkebøger og folketællinger, samt eksempler på den praktiske brug af dem.

Desuden gennemgås ArkivalierOnline og AO-genvejen AO Salldata og nogle praktiske hjælpemidler. Desuden om søgning i DDDs folketællinger og FamilySearch’s kilder fra Danmark.

Endelig er der gennemgang af søgning af de nyeste dødsfald, samt gennemgang af tilgængelighedsfrister og adgangstilladelser.

Desuden er der bilag om brugen af:

·        Dansk Demografisk Database,

·        FamilySearch,

·        Anetavlen,

·        Politiets Registerblade.

Hæftet er på 80 sider og koster 70 kr.

 

 

 

Slægtsforskeren, skifte- og overformynderivæsenerne

Hæftet gennemgår teorien vedrørende dødsbo-, konkurs- og skilsmisse-bodelinger, samt hvordan man finder frem til dem på nettet eller på arkiverne. Dette omfatter såvel godsernes skifter, som offentlige myndigheders, inklusive Københavns Skiftekommission og Københavns Byret.

Desuden gennemgås navneskikken, både opkaldsreglerne og udviklingen i slægtsnavne og sen-navne og hvordan dette anvendes i slægtsforskning.

Også beskatningen af dødsboerne berøres, navnlig arveafgiftsopgørelserne, som findes indsendt til Staten fra omk. 1840 og frem.

Hæftet er på 48 sider og koster 50 kr.

 

 

 

Faderskabssager og flytninger

Hæftet giver det teoretiske stof vedrørende faderskabssager og uægte børn og fortidens håndtering og dokumentation af flytninger, både indenrigske og udenrigske, herunder ind- og udvandring.

Desuden gennemgås

·        indfødsretsansøgninger,

·        borgerskaber,

·        lavsarkiver.

·        skudsmålsbøger.

Der til kommer gennemgang af:

·        amtsarkiver og

·        retsbetjentarkiver

og brugen af dem gennemgås.

Hæftet er på 76 sider og koster 70 kr.

 

 

 

Ejendomshistorie og slægtsforskeren

Hæftet gennemgår både den historiske udvikling, som har haft betydning for de af vore forfædre, som var fæstebønder, og de ejendomshistoriske kilder, som slægtsforskere og lokalhistorikere har brug for, f.eks.:

·        Rentekammerets hartkornsspecifikationer – samt

·        skøde- og pantevæsen,

·        godsarkiverne med fæsteprotokoller,

·        brandforsikringsarkivalier,

·        byggesagsarkiver,

·        matrikelkortene ca. 1810ff. på nettet og

·        gode sites på nettet at finde billeder.

Der gives en række praktiske eksempler til illustration.

Hæftet er på 64 sider og koster 70 kr.

 

 

Ændret 22.12.2020.