Gotisk 3 - torsdag formiddag - AOF Odense, 2012-2013

04.10.2012

Z - 176: Skudsmålsbog fra Tinkerup.
Z - 381
Z - 382

15.11.2012.

Z - 385: Brev fra Vilhelmine Vedel.

29.11.2012.

Z - 387. Givet hele brandforsikringen + taxationen for.
Z - 388. Læst.
Z - 184. Læst.

13.12.2012.

Aflyst.

03.01.2013.

Z - 389: Fausing KB.
Z - 384: Horsens KB.
Z - 383: Justitssag samt udpantning mod Sergeant Beuchel.

10.01.2013.

Z - 241: Skilsmisse, Vejle Amt.
Z - 236: Skifte efter Madame Licht.

24.01.2013.

Z - 3: Skifte efter Karen Christensdatter, 1788-89, Vejle Byfoged.
Z - 14: Borgerskabstagelse for Ole Olsen i Neksø.
Z - 26: Nytaarsbrev fra Ferdinand Tvermoes til hans frue Moder, 1846.
Z - 28: Folketælling 1840, Horsens.
Z - 42: Skøde fra Gmd. Christen Hansen i Bounum til sønnen Jørgen Christensen, 1878.

www.digdag.dk - interaktivt, administrationshistorisk danmarkskort.

07.02.2013

Z - 370:   Faderskabssag fra Morsø Herreders politiprotokol, 1858.
Z - 82:     Lærekontrakt for malerlærling Erich Knippel.
Z - 134:   Brev fra Henriette Munch til hendes barnebarm.

07.03.2013

Z - 196,
Z - 197,
Z - 224,
Z - 225,
Z - 231.
Y - 370.

21.03.2013

Z - 163.
Z - 170.

04.04.2013

Z - 165.
Z - 173.
Z - 185.

18.04.2013

Z - 201.
Z - 151.

25.04.2013


 

 

 

 

Fortsætterholdet i gotisk, torsdag formiddag - AOF Odense, 2011-2012

29.09.2011

Z - 355, Z - 136, Z - 354.
Y - 351, Y - 40, Y - 221.

27.10.2011

Z - 356. NB - nu med de to manglende sider også.
Arkivernes Onlineregistraturer.

10.11.2011

Y - 356.
Z - 353 - Indkomne breve fra Svendborg Fattigkommissions arkiv.
Z - 357 - Skøde fra 1809.
Z - 309 - Fæstebrev fra Selleberg.

Y - 354.

Øvrighedernes bevillinger fra 1800ff. f.eks. skilsmisse, fra 1915 også adoption:
Note for tiden efter 1848: Blanketregnskaber 3 - filmfortegenelse over S-film af ekstraktprotokoller 1872ff.
Noter om kongelige bevillinger og blanketregnskaber før 1848 klik her.

24.11.2011 - aflyst.

25.11.2011 - Ekstra sceance vedr. bestillinger i DAISY samt brug af Overpræsidiets journaler på AO.

08.12.2011

Z - 211 uddelt, læst 05.01.2012.
Z - 361 uddelt, læst 05.01.2012.
Z - 363 uddelt, læst 05.01.2012.

05.01.2012.

Læst: Z - 309, Z - 211 og Z - 361. (oversættelser: Y - 309, Y - 211 og Y - 361).

Uddelt Z - 229, og
Z - 364, og
Z - 365.
Z - 210.

19.01.2012.

Z - 358, læse side 2.
Uddele: Z - 366, Z - 120, Z - 122.

02.02.2012.

Z - 21: Ansøgning fra Erich Muhle Ambus.
Z - 132: Ansøgning om Hædersgaven 1898 for veteraner fra Krigen 1848-50.
Z - 153: Anbefaling for Seminarist Laurids Madsen.
Z - 159: Arvefæsteskøde for Vivergaard, Asminderød By.
Note om bestilling af Lægdsruller i DAISY.

Læst: Z - 366, Z - 120, Z - 122, noget af Z - 210, transskriptioner: Y - 366, Y - 120, Y - 122..

16.02.2012.

Z - 10: Skifte 1835 efter Anne Mette Klug fød Fogh ved Horsens Byfoged. (anden udgave i mindre filstørrelse: Z - 10).
Stor udgave: Z - 10 STOR.
Z - 367: Skifte 1817 efter Simon Christensen Rasmussen.
Z - 368: Fæstebrev for Mads Sørensen på Antonhuset.

Transskriptioner: Y - 120Y - 159. og Læst Z - 132.

01.03.2012.

Z - 180: Enkekassesag for Nees, Z - 190: Sandflugt i Nebbele.
Y - 10.

15.03.2012.

Z - 337: Døbte Trinitatis Sogn, Kbh. 1716.

22.03.2012. - AFLYST grundet sygdom.

12.04.2012. - erstatning for 24.11.

Z - 362: Brandforsikring Ringsted.

26.04.2012. - erstatning for 22.03.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsætterholdet i gotisk, torsdag formiddag - AOF Odense, 2010-2011 

23.09.2010

Z - 330a (et opslag pr side, i alt 6 sider) og Z - 330b (en side pr side, i alt 12 sider).
Z - 186: Konfirmerede Kolding.

07.10.2010 - aflyst

04.11.2010

Læst Z - 186 og læst på Z - 330.
Y - 186: Konfirmerede Kolding.

18.11.2010

Resten af Z - 330 læses.
Z - 90: Sagen vedr. Gedesby Kro, 1699
Z - 97 arveskøde fra skomager Johan Hartmann, 1839.

02.12.2010

Z - 104: Ans. om Proclama fra Rasmus Ølgaard Andrup i Lemvig.
Z - 331: Døbte Føns sogn, 1670.
Y - 97: Arveskøde fra Skomager Johan Hartmann, 1839. 
Y - 90: Sagen vedr. Gedesby Kro, 1699.

16.12.2010: - Aflyst.

13.01.2011

Y - 331: Døbte Føns sogn, 1669-1670.
Z - 340: Fæste 1767 for Jørgen Knudsen og skifte 1830 efter hans enke.
Z - 339: Døbte Trinitatis sogn 1716.
Z - 336:  Fattigkommissionssag fra Bornholm.

27.01.2011

Z - 134: Et brev. 
Z - 128: Skudsmålsbog for Johanne Dorthea Buurmeister. 
Z - 144: Forseglingsforretning efter Voetmann. 
Z - 148: Jesper Jensens borgerskab, 1819.

09.02.2011

Z - 346: Begravelsesregning for Ulricha Mathea Lassen, 1840, Odense. 
Z - 247: Tilladelse til hensidden i uskiftet bo for Christiane Cathrine Warberg født Klugh, 1840, odense. 

Øvrighedernes bevillinger fra 1800ff. f.eks. skilsmisse, fra 1915 også adoption:
Note for tiden efter 1848: Blanketregnskaber 3 - filmfortegenelse over S-film af ekstraktprotokoller 1872ff.
Noter om kongelige bevillinger og blanketregnskaber før 1848 klik her.

Z - 30: Panteobligation fra Ballerup.
Z - 303: Brandforsikring, Middelfart. 
Note om Brandforsikringsarkivalier.
Z - 344: Alimentationssag. 
Z - 338, et brev fra 1850. 
Z - 339: Holme Olstrup Kirkebog, 1709-1710. 

24.02.2011

Z - 221: Rapport over gartner Schergs selvmord. 
Note om Politiets Registerblade.

10.03.2011
Z - 138,   læst 24.03.
Z - 139,   læst 24.03.
Z - 140,   læst 10.03.
Z - 157,  
Z - 160
DAISY - eksempler

24.03.2011
Y - 138.
Y - 139.
Y - 140.
Z - 351: Skifte efter Peder Jensen, 1843.
Z - 3: Skifte efter Anna Christensdatter, 1788.
Ejler havde en side med - den scanner jeg i løbet af weekenden og lægger den på:
Z - 352: Fæstebrev for Niels Knudsen.

07.04.2011
Z - 15: Skifte efter Jens Velling.
Z - 16: Skifte efter Schneevoigt.
Z - 231: Horsens og Silkeborg, fødte.
Z - 229: Nis Nissens testamente.

 

Fortsætterholdet torsdag formiddag - AOF-Odense, 2009-2010

08.10.2009

Z - 305: Odense sadelmagerlavs protokol. 

Z - 306.

Z - 111.

05.11.2009

Z - 280.

Y - 280: Viede og døde Strynø KB.

Y - 305.

03.12.2009

Y - 294: Publice Absolventi, Nakskov KB.

17.12.2009

Ak, der var sne, men vi fik da julehygget om mandagen d. 21.12. takket være Elises smukke gæstfrihed.

07.01.2010

Y - 315: Vielsesbrev for Jens Pedersen og Karen Pedersdatter, 1762, Fyn.

Z - 115.

Y - 115.

Z - 116.

Y - 116.

Z - 183.

Z - 70.

Z - 71.

Z - 72.

21.01.2010

Y - 0070

Y - 0071

Y - 0072

Københavns Politis Dødeblade, som går 1893-1923, er søgbare på: www.fogsgaard.org

Dødebladene, som registeret henviser til, findes på LAK.

De stadig i 1923 i brug værende registerblade findes nu på mikrokort på Københavns Stadsarkiv. Der er planer om at scanne disse registerkort og gøre dem tilgængelige på Internettet.

Z - 316: Viborg Amts Fattigvæsenssager, 1821.

 

Z - 318: Mads Larsen og hans stakkels familie, Brahetrolleborg, Fyn.

Vi har læst Z - 318 side 1-4 og givet side 4 for.

Af Z - 316 er side 1-7 er givet for.

04.02.2010

Y - 316,

Y - 318.

Z - 261: Rejsebeskrivelse. Givet resten for.

18.02.2010

Z - 324 - Indlæggelsespapirer for Ane Petrine Aarup, 1875. - Disse givet for.

Z - 68

Z - 29

Z - 323

Z - 11 (nogle mangler denne; jeg tager med 04.03. - er således ikke givet for).

04.03.2010

Z - 195

Z - 61

18.03.2010 - aflyst, sygdom

15.04.2010:

Z - 166

Z - 167

Københavns Politis Registerblade, www.registerblade.dk

Z - 327

Z - 328: Baag Herreds Skifteprotokol, Eilers skifte, 1838.

Liste over københavnske sognedelinger.

Y - 11

Y - 29

Y - 61,

Y - 68

Y - 323.

29.04.2010:

 

 

Fortsætterholdet torsdag formiddag - AOF-Odense, 2008-2009

09.10.2008

Y - 164 Bryllupssang

Z - 279 Skilsmisse for Nikoline Frølund f. Nielsen

og Z - 88, Z - 62, Z - 16, Z - 7, Z - 271.

23.10.2008

S - 15: Flere stillingsbetegnelser - gotisk læse- og skriveøvelse.

Z - 16.

Y - 279 Skilsmisse for Nikoline Frølund f. Nielsen.

Y - 271, Y - 7, S - 15.

06.11.2008

Z - 88 + Z - 89.

Z - 62,

Y - 16.

20.11.2008

Z - 15 Skifte efter Johan Schneevoigt

Forhør over Jacob Lauritz Frølund, 1868: Z - 282

04.12.2008

Y - 88, Y - 89, Y - 62, Z - 30.

18.12.2008

Gennemgået matrikelkort på Internettet.

29.01.2009

I torsdags var der en, der spurgte til sygekasser - måske var det på Jeres hold?? - her er en lille folder (husk at tage højde for sidetallene):

http://taarnbybib.net/pdf-filer/glemmer_du/2001/0102_sygekasser.pdf 

Gotiske fonte til computeren:

www.bryld.info/filer.php

www.vinras.dk

www.akacia.dk

Ovs. S - 15, Z - 301, Y - 15, Y - 30.

12.02.2009

Z - 294: Publike absolverede, Nakskov 1646ff.

Z - 301: Skifte efter Postrider Søren Jensen, 1754 Assens Byfoged.

26.02.2009

Z - 306: Middelfart Kirkebog omkring 1800.

Z - 294.

12.03.2009

Læst Z - 301.

26.03.2009

Afslutning.

 

Vi har tidligere læst følgende noter. Hvis du mangler nogle af dem, så send mig en e-mail, så skal jeg aktivere links'ene.

2007-2008:

04.10.2007: Z - 11 + Knuds papirer fra Hjarnøe.

01.11.2007: Y -11, Z - 24, Y - 24.

15.11.2007: Z - 111, Y - 11, S - 12, Z - 147.

29.11.2007: Y - 147, S - 6-9, Y - 111. S - 6.d.

13.12.2007: læst Z - 253 + Ivans Eksempel.

10.01.2008: S - 7-9, Z - 123, Z - 121. S-10.

24.01.2007: Gennemgået lægdsruller.

01.02.2008. Arkivbesøg på RA (var det ikke sådan?).

14.02.2007: Y - 18, Z - 272.

06.03.2008: Y - 272. Gennemgået amtsregnskaber.

03.04.2008: Vagn Rs. brev fra 1809.

17.04.2008: Y - 276, Y af Vagn Rs brev, 1809, Y - 275, Y - 277, Y - 280.