Ekstrakter og registre på nettet til skifter

Ulrich Alster Klug - 2015 - ulrich@dannebrog.biz - www.dannebrog.biz/skifter - www.dannebrog.biz.

Brug evt. Ctrl. + f eller Ctrl. + b for at søge på siden.

Dansk Data Arkivs hjemmeside:
www.ddd.dda.dk
Skiftedatabase (på engelsk – klik på Union Jack på forsiden; omfatter kun fire amter): Aalborg, Viborg, Randers og Thisted amter.

Kilder dækkende hele landet

FamilySearch:
www.familysearch.org
Mormonernes store hjemmeside
med Registre til danske kirkebøger (dækker ca. 50% af alle dåb og vielser før 1850),
Ancestral File: Indsendte stamtavler.
Pedegree Ressource File: Nyere indsendte stamtavler.
Family History Library Catalogue (Familiehistoriske Bibliotekers Katalog), dækker alle momonernes film i Utah af arkivalier fra hele Verden – er eneste oversigt på Internettet over statens arkivers samlinger.

Forside for de danske kilder: https://familysearch.org/search/collection/list/?page=1&countryId=1927025 
Forside for de danske godsarkiver med godsernes skifteprotokoller: https://familysearch.org/search/collection/2015318 

www.horlacher.org 
Gary Horlachers side med div. hjælp til danske slægtsforskere - bl.a. under Copenhagen en liste over københavnske gaders sognetilhørsforhold i 1863.

 

Kilder vedrørende Fyn

Stedregister til fynske gods-skifteprotokoller og fæsteprotokoller:
http://www.fynhistorie.dk/node/16430

Anders B. Christophersens skifteuddrag:
http://www.historie.sydfyn.dk/lok-foren/a-b-christophersen.htm og

http://www.fynhistorie.dk/user/7

Vivi Fæsters hjemmeside med skifteuddrag og kirkebøger mv.
www.vivif.dk

Karin Jørgensens transskriptioner og kilder mv. fra Sydfyn:
http://www.karins-historie.dk

Database over Odenses befolkning 1740ff.
www.odensedatabasen.dk 

 

Kilder vedrørende Jylland

Stedregister til jyske godsarkiver
http://www.sa.dk/media(294,1030)/LAV-Gods-Stedregister.pdf 

http://knudhaaning.homepage.dk/godskifter_fra_mors_noerre_og_soen.htm
Godsskifter fra Mors Nørre og Sønder Herreder.

http://www.kkermit.dk/
Foruden Kurt Kermit Nielsens anetavle og en imponerende samling af afskrifter og ekstrakter af diverse kilder vedrørende Jylland.

Skanderborg Amt:
www.brejl.dk - Imponerende mange ekstrakter af kilder fra Skanderborg og Århus Amter, bl.a. Skanderborg Rytterdistrikts skifteprotokoller.

Bente Feldballes hjemmeside - Slanderborg og Randers Amter:
http://www.milloup.dk/bf/

Niels Sørensen og Britta Helsebys hjemmeside med bl.a. skifteuddrag fra Randers Amt og lidt fra Skanderborg Amt:
http://home5.inet.tele.dk/korvej/

Koldinghus birk:
http://www.geltzer.dk er Johannes Linds hjemmeside.

Djursdatabasen
www.djursslaegt.dk (tilmelding nødvendig).

 

Kilder vedrørende Lolland

Palle Kvists hjemmeside - Vestlolland
http://www.pkv.dk/genea/index.html

 

Kilder vedrørende Sjælland

Skifte især fra Sjælland:
http://myweb.cableone.net/really/probate.htm på Aurelia Clemons' hjemmeside: http://myweb.cableone.net/really/

Erik Reinert Nielsens hjemmeside med skifter fra:
- Kronborg Len & Amt
- København Len & Amt
- Frederiksborg Amt
- Hillerød byfoged
- Hørsholm Len & Amt
www.nogn.dk

 

Opdateret 19.02.2015.