Slægtsforskning 1, Odense, 2017-2018

22.09.2017

Anetavlen.

Introduktion til kurset.

Anetavleskema:

Som Word-doc. – Som PDF.

www.sa.dk bl.a. scannede kirkebøger og folketællinger.

 

06.10.2017

Spørgsmål angående udfyldelse af anetavleskemaet.

www.dannebrog.biz/kirkeboger - Ulrichs side med links til Kirkebøger og folketællinger og hjælpemidler til dem.

www.ao.salldata.dk – Lars Jørgen Helbos smarte genvej til scanninger af kirkebøger og folketællinger.

www.krabsen.dk – stednavnedatabase.

www.sa.dk/daisy - Rigsarkivernes onlineregistraturer.

www.ddd.dda.dk – indtastede folketællinger.

www.politietsregisterblade.dk – Københavns Politis registerblade 1892-1923.

www.kbharkiv.dk – Kilder ved Københavns Stadsarkiv.

www.arkiv.dk – en del lokalarkivers og stadsarkivers onlineregistratur samt billedbase.

 

27.10.2017 – aflyst

 

10.11.2017

 

Uddele Z – 5, Z – 6, Z – 13. Givet Z – 5 og Z – 6 for.

 

08.12.2017

 

www.ddd.dda.dk – indtastede folketællinger – Dansk Demografisk Database.

https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark – indtastede folketællinger 1840-1930 – FamilySearch.

www.dannebrog.biz/kirkeboger - links til folketællinger.

 

23.03.2018

 

Læst Z – 5 og Z – 6. Uddelt Y – 5, Y – 6.

 

Givet Z – 13 for.

 

Repeteret søgning i DDD og Familysearch.org. Links ses ovenfor.

 

06.04.2018

 

https://www.sa.dk/da/ => Søg i samlingerne. Brug evt. Avanceret søgning.

 

www.danishfamilysearch.com

 

www.familysearch.com

 

13.04.2018

 

Fynske borgerskabs-registre, kirkebøger mv.: www.virgo-fyn.dk.

 

Tabel i Word.doc-format.

 

Tabel til faktalister.

 

20.04.2018

 

Lægdsruller: www.dannebrog.biz/lruller

Tabel til lægdsrulleoplysninger.

 

www.arkiv.dk

 

04.05.2018

 

18.05.2018

 

 

 

 

 

 

Slægtsforskning 1, Odense, 2013-2014

Ekstra noter til notesættet, se - www.dannebrog.biz/notesamling

25.10.2012

Introduktion -
Note om ArkivalierOnline.
Note om IrfanView.
Givet Z - 5 og Z - 6 for
Gotiske forskrifter fra ca. 1840.
Anetavleskema som PDF
Anetavleskema som Word-dokument.

08.11.2013.

www.krabsen.dk - stednavnedatabase.
www.sogn.dk - find sogn ud fra adressen.
Y - 5 og Y - 6.
Z - 13: Viede Horne sogn 1815.

06.12.2013. - aflyst grundet storm.

20.12.2013. - aflyst grundet sygdom.

17.01.2014.

Læst Z - 13.

Note om Download og installation af Legacy (hent Legacy fra www.legacydansk.com).
Note om DAISY.
Har givet første side med stillingsbetegnelser i notesættet for. Det er side 259.

31.01.2014.

Y - 13: Viede Horne sogn 1815.
Z - 28: FKT 1840 Horsens Kbs.
www.digdag.dk - administrationshistoriske kort.
www.ddd.dda.dk - indtastede folketællinger.
Uddele oversættelse af side 259.

14.02.2014.

Skifter:
www.digdag.dk - find retsbetjentembedet (relevante skifteret) (brug IKKE Internet Explorer).
www.dannebrog.biz/skifter - med links til stedregister for godsernes skifteprotokoller.
www.dannebrog.biz/godser - med henvisninger til ekstrakter på nettet.

Z - 405 Døbte Tersløse KB, 1789 (NB: link rettet 15.02.2014).

Læst linje 31-45 af stillingsbetegnelserne. Uddelt oversættelse.
Y - 28: FKT Horsens 1840.

28.02.2014.

Tinglysning - tingbøger på www.arkivalieronline.dk (ejendomsoplysninger), og
Realregistre og Skøde- og pantebøger via Den Jydske Kirkebogs side (se www.dannebrog.biz/daisy),
og via DAISY, se www.daisy.sa.dk.
Note om tinglysningssystemerne.
Læst Z - 405.
Givet Z - 231 uddelt, siderne c-1 og c-2 givet for.

14.03.2014.

Aflyst grundet bortrejse.

28.03.2014.

Læst Z - 231 C1+C2.
Tinglysning.
Note om Tinglysningssystemerne.
Brandforsikring,
Retsbetjente.

11.04.2014.

Læse Z - 231 s. C1+C2.
Note om Matrikelkortene på nettet.

25.04.2014.

Note om Fødselsstiftelsen og uægte børn.

09.05.2014

15.05.2014 Ekskursion til LAO, Jensbanegade 36, 5000 Odense, kl. 10.00-16.00.

23.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slægtsforskning 1, Odense, 2012-2013

Slægtsforskning 1, se også - www.dannebrog.biz/notesamling

03.10.2012

Introduktion -
Note om ArkivalierOnline.
Note om IrfanView.
Givet Z - 5 og Z - 6 for
Gotiske forskrifter fra ca. 1840.
Anetavleskema som PDF
Anetavleskema som Word-dokument.

31.01.

www.krabsen.dk - stednavnedatabase.
www.sogn.dk - find sogn ud fra adressen.

14.11.

Note om Download og installation af Legacy (hent Legacy fra www.legacydansk.com).
Note om DAISY.
Y - 5 og Y - 6.
Z - 13: Viede Horne sogn 1815.

www.hovedstadsarkiver.dk => hent og print => lister og kort => gade til sogn lister for forskellige år, dog kun for Kbhvns. centrum og Frederksberg kommune.

28.11.

Y - 13: Viede Horne sogn 1815.
Z - 28: FKT 1840 Horsens Kbs.
www.digdag.dk - administrationshistoriske kort.
www.ddd.dda.dk - indtastede folketællinger.

12.12. - aflyst

09.01.2013

Y - 28: FKT 1840, Horsens Kbs.
Z - 12: Døde mandkjøn, Horne sogn.
Indtasning i slægtsprogrammer.

23.01.

Y - 12.
Z - 231, givet side c1 og c2 for.

06.02.

Forberedt arkivbesøg.
Y - 231 c1 + c2.
Z - 231, side b1 og b2 givet for.

06.03. Landsarkivet i Odense, kl. 09.00-14.00.

20.03.

Evalueret arkivbesøg. Diverse eksempler.
Uddelt Z - 237, givet side 1 for.

03.04.

Y - 237.
Z - 173.

17.04.

Y - 173.
Noter om:
Kriminelle aner og
Socialvæsenet.

02.05.2013

Familysearch: www.familysearch.org.

 

 

 

 

Slægtsforskning 1 - Odense - 2011-2012

Slægtsforskning 1, se også - www.dannebrog.biz/notesamling

05.10.2011.

Introduktion -
Note om ArkivalierOnline.
Note om IrfanView.
Givet Z - 5 og Z - 6 for
Gotiske forskrifter fra ca. 1840.
Anetavleskema som PDF
Anetavleskema som Word-dokument.

02.11. - aflyst.

16.11.

Y - 5, Y - 6.
Z - 13: Viede Horne sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt.

Link til scannede Kirkebøger og Folketællinger: www.arkivalieronline.dk
Find sogn ud fra adresse: www.sogn.dk (brug: Find dit sogn).
Find sogn, herred og amt ud fra stenavn: www.krabsen.dk, brug stednavnedatabase.

DIS-Danmark, herunder lokalforeningen DIS-Odense: www.slaegtogdata.dk.

30.11.

Z - 28: Horsens FKT 1840.
Note om DAISY,
Eksempler på søgning i DAISY.
Generelle retningslinjer for indtastning i slægtsprogrammer,
Gennemgået DDD (www.ddd.dda.dk).

14.12.

Y - 28: Horsens FKT 1840.
Z - 345: Fødte Horne sogn 1815. - Givet side a og b for, dvs. fødte drenge.
Uddele note om Politiets Registerblade.
Gennemgået DDD igen.

11.01.2012.

25.01.

08.02.

Lægdsruller - gennemgået første del. Samt eksempler på dødsattester i DAISY.
Uddelt: Y - 98, Hjælpenote om lægdsruller og Note om bestilling af lægdsruller i DAISY
Z - 69: Lægdsrulle fra 1800, Snesere sogn - givet for til 07.03.

07.03.

Uddelt og givet de fire sider fra Horsens for: Z - 231.
Uddelt Y - 69. Dog ikke læst Z - 69. Men forberedt arkivbesøg og set på dobbelte indførsler i KB.

21.03. - AFLYST grundet sygdom.

18.04. - Arkivbesøg LAO, Jernbanegade 36, Odense. Kl. 10.00-ca. 15.00.

15.05.2012 - kl. 10.00 - 12.45, Hunderupvej.

Y - 69, Note om Tinglysning og DAISY, note om Lægdsruller og DAISY.

Givet Z - 136, side 2+3 for; det er fødte piger.

24.05.2012 - kl. 10.00 - 12.45, Hunderupvej.

Note om socialvæsenet; Y - 136.

30.05.2012 - kl. 10.00 - 12.45, Hunderupvej.

 

Opdateret 15.05.2012. - Det er OK med lokalet de tre nævnte datoer.

   

Slægtsforskning 1 - Odense - 2010-2011

03.11.2011
Anetavleskema som PDF 
Anetavleskema som Word-dokument.
Z - 5: Konfirmationsattest for Richard E. A. Ambus, 1899.
Z - 6: Anbefaling for Hendrik L. Klug, 1880

16.11.2010
Y - 5 og Y - 6
Z - 13: Viede Horne sogn 1815.
Note om Arkivalieronline.

01.12.2010.
Y - 13: Viede Horne sogn 1815.
Z - 28: Folketælling 1840, Horsens.
Note om Irfanview.

12.01.2011.
Ark med gotiske streger som Word-dokument.
Z - 98: Dødsanmeldelse efter Rasmus Rasmussen, 1856, Nyborg.
Y - 28: Folketælling Horsens 1840.

26.01.2011.

Gennemgået opkald og faddernes betydning.
Læst Stillingsbetegnelser side 1 fra notesættet og givet side 2 for.

09.02.2011.
Gennemgået DAISY og Matrikelkortene (www.kms.dk),
Odensebilleder (www.odensebilleder.dk), Billeder på Det Konglige Biblioteks hjemmeside (www.kb.dk, vælg materialer, billeder).

15.02.2011: Arkivbesøg LAO.

23.02.2011.
Det direkte link til FamilySearches gamle søgeside: www.familysearch.org/eng - og til forsiden: www.familysearch.org
Note om FamilySearch (den er lidt gammel, men grundprincpperne er gode nok).
Oversættelse til stillingebetegnelser, notesættet side 259-260, som jo er læst.
Givet side 261 for til 09.03.

Linket til OdenseDatabasen: www.odensedatabasen.dk

09.03.2011.
FamilyTreeMaker - dansk hjemmeside: www.familytreemaker.dk
Note S - 6c. Transsription af stillingsbetegnelser.
Z - 231: Fødte Horsens og Silkeborg.

21.03.2011.

06.04.2011.

 

 

 

 

 

Slægtsforskning 1 - 2009-2010

19.10.2009.

Anetavleskema som PDF 

Anetavleskema som Word-dokument.

Z - 5: Konfirmationsattest for Richard E. A. Ambus, 1899.

Z - 6: Anbefaling for Hendrik L. Klug, 1880.

02.11.2009

Y - 5: Konfirmationsattest for Richard E. A. Ambus, 1899.

Y - 6: Anbefaling for Hendrik L. Klug, 1880.

Gennemgået kirkebøger.

Z - 12: Døde mandkøn, Horne sogn, 1815.

30.11.2009

Gennemgået folketællinger.

Z - 28: FKT 1834 og 1840, Horsens købstad, Familien Klug. Givet side 2-3 for.

14.12.2009

Gennemgået navneskikken samt faddermetoden.

Y - 28.

Z - 222: Eks. på jævnførselsregister, givet side c for.

04.01.2010

Y - 222.

Z - 98: Dødsanmeldelse for Rasmus Rasmussen, Nyborg, 1856, givet den for.

Z - 151: Skifte efter Bodil Olsdatter, Orø, 1738.

18.01.2010

Kigget på slægtsbøgers udformning.

Forberedt arkivbesøget 19.01.

Z - 186: Konfirmerede i Kolding. Givet for.

19.01.2010

Besøg på LAO.

01.02.2010 - flyttet til 19.01.2010

15.02.2010

Y - 186

Z - 166 Givet for.

Z - 171; skudsmålsbog. Eksempel.

01.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slægtsforskning 1 - AOF-Odense 2008-2009.

www.dannebrog.biz/1odense

Slægtsforskning 1, Odense se også - www.dannebrog.biz/notesamling

06.10.2008.

Anetavleskema som PDF 

Anetavleskema som Word-dokument.

03.11.2008.

Y - 5-6: Anbefaling for Klug og konfirmationsattest for Ambus.

Note Z - 13: Viede Horne 1814.

17.11.2008

Arkivalieronline.dk

Y - 13: Viede Horne

Z - 28: FKT 1840 Horsens

S - 15 - Flere stillingsbetegnelser

01.12.2008

Y - 28: FKT 1840 Horsens

Note om Arkivalieronline.

15.12.2008.

Uddelt S - 15: Læse og skriveøvelser i stillingsbetegnelser. Givet side 1 for at skrive, og side 2 for at oversætte.

12.01.2009.

Arkivbesøg kl. 09.00-14.00: Landsarkivet i Odense, Jernbanegade 36, 5000 Odense.

26.01.2009.

Gennemgået lægdsrullerne, og desuden fortalt om sporing af flytninger, når man vil undersøge, hvad der blev af en søskendeflok.

Læst S - 15, side 2 - og givet for at skrive den af med gotisk skrift.

09.02.2009.

Givet S - 15 side 4 for.

Læst Z - 136: Fødte Kvindekjøn 1816 Kolding.

Gennemgået matrikelkort på Internettet - Find note her.

Matrikelkort og ejerlavsfortegnelser online

Matrikelkort på Internettet. Kort og MatrikelStyrelsens matrikelkort er nu tilgængelige online på:

http://arkiv.kms.dk/mpn/ - det er smart, at man kan se matrikelkortene online nu.

http://www.kms.dk/NR/rdonlyres/5CECAC16-AD28-4935-B701-6E233AFB14BA/0/Ejerlavsbetegnelse.xls - ejerlavsfortegnelse med oplysning om kommune og region pr. 11.04.2008.

http://www.kms.dk/NR/rdonlyres/E62A4A8A-8079-44A1-B769-4CB0A52A16AE/0/Ejerlavsfortegnelsemedretskredse.xls - ejerlavsfortegnelse med oplysning om retskreds pr. 30.08.2008.

http://www.kms.dk - Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside. Nu gældende matrikelkort, samt Find et sted og Danmark før og Nu.

23.02.2009.

Flytninger.

09.03.2009.

23.03.2009.

06.04.2009.