Gotisk Skriftlæsning 2 – 2020 - 2021

 

23.09.2020

 

Endnu ikke læst: Z – 494, Z – 489, Z – 499.

www.dannebrog.biz/anetavle - Konsangvinitetstavle for Ulrich Alster Klug.

 

07.10.2020

 

Læst Z – 494 til ende.

 

28.10.2020

 

Læse             Z – 489, derefter Z - 499.

Medbring      Y – 494. printet.

Uddele          Z – 507, Y – 507 er printet.

Læst              Z – 489, Læst Z – 499 side 1-3. – Resten er givet for.

 

11.11.2020

 

Uddele Z – 510. Y – 510 er printet.

Y – 489 (skal laves).

Y – 499 (er printet).
Z – 138: Beskikkelse for kateket Poul Sinding, 1772 (Y – 138 er printet).

Uddele noter om www.familysearch.org og www.ancestry.se + log-ins.

 

www.ancestry.com og log in.

Tecla Ibsen: https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/19025447/person/746021732/facts.

Henry Ibsen Dale: https://www.thegazette.co.uk/all-notices/notice?service=all-notices&text=%22henry+ibsen+dale%22.

 

25.11.2020.

 

Læst videre på Z – 494.

 

09.12.2020 – aflyst, COVID-19 nedlukning.

 

Dødsregisteret 1943-1969:                       www.doedsregister.dk

Ulrichs vejledning der til:                         www.dannebrog.biz/noter/andre/doedsregister.pdf.

 

06.01.2021

 

20.02.2021

 

03.02.2021

 

24.02.2021

 

17.03.2021

 

14.04.2021

 

28.04.2021 – reservedato.

 

 

Gotisk Skriftlæsning 2 – 2019 – 2020

02.10.2019

 

Uddelt: Z – 486, Z – 489, Z – 491.

 

Links i relation til Niels’ artikel om skolerne i Sdr. Nærå by:

Åsum hrd. branddir.; brandforsikringsprot.: https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=%C3%A5sum+herred+brand&b=&c=&d=1&e=2019&f=&g=&h=&ngid=21644242&ngnid=21644244&heid=9684465&henid=9684465&epid=9684465&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=.

 

Åsum hrd. branddir.; brandtaksationsprot.: https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=%C3%A5sum+herred+brand&b=&c=&d=1&e=2019&f=&g=&h=&ngid=21644242&ngnid=21644244&heid=9684643&henid=9684643&epid=9684643&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=.

 

Almindelig Brand Landbygninger, Åsum herreds Branddirektorat: https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=%C3%A5sum+herred+brand&b=&c=&d=1&e=2019&f=&g=&h=&ngid=9637446&ngnid=9637741&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=.

 

09.10.2019

 

Uddelt Z – 492, Z – 494.

 

Læst Z – 491, og Z – 486 side 1 og 2 og pkt. 4 på side 3.

 

Læserækkefølge: Z – 486; Z - 493; Z – 494; Z – 489.

 

23.10.2019       

 

Uddelt: Z – 499 Jens Jensens ulykke i mergelgraven.

 

Uddelt S – 18.

 

Læst resten af Z – 486.

 

Læserækkefølge: Z - 493; Z – 494; Z – 489, S – 18, Z – 499.

 

06.11.2019 – aflyst.

 

20.11.2019

 

www.irfanview.com – lille, smart billedbehandlingsprogram.

 

Uddele Y – 486.

 

Læserækkefølge: Z - 493; Z – 494; Z – 489, S – 18, Z – 499.

 

Link til TB 1927-2000 for Matr. 2a af Sdr. Nærå by og sogn: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=45431&side=92.

 

11.12.2019

 

08.01.2020

 

22.01.2020

 

19.02.2020

 

11.03.2020 Status: Z – 486, Z – 493, S – 18 er læst og løst.

 

Endnu ikke læst: Z – 494, Z – 489, Z – 499.

 

25.03.2020 – Aflyst COVID-19.

 

Gotisk Skriftlæsning 2 – 2018-2019

 

26.09.2018

 

Z – 467: Kbhvn. Skifte 1852.

 

Z – 468: Hørsholm Birk, Skifteprotokol, 1876.

 

·        http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=332813&side=35

 

Z – 469: Kbhvn. Trinitatis KB, fødte 1832.

 

·        http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=206254&side=344

·        http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=206254&side=374

·        http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=206254&side=375

 

Læst Z – 15 og Z – 16. Uddelt Y – 15 og Y – 16.

 

10.10.2018

 

Læst Z – 461, uddelt Y – 461.

 

31.10.2018

 

Læse Z – 467, 468 og 469.

Uddele Z – 470: Beskikkelser for Christen Brix, 1830 og 1833.

 

14.11.2018

 

Z – 244: Dokumenter til skifte efter Hendrich Lindegaard Klugh, 1860.

Silkeborg Birk; Dokumenter til skifteprotokol, 1855-1862,                     (ikke scannede).

 

Z – 473: Dødsanmeldelse for Niels Peder Klug, 1845, Kbhvn.  – Denne er læst 13.11., og oversættelse er uddelt.

Register til Hvidebogen, nr. 22, 1844-1845, pag. 584:       https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14809180#51050,37821804.

Hvidebog, nr. 22, 1844-1845, 1845 nr. 77, pag. 317:        https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14809180#51050,37821539.

 

Z – 474: Skifte efter Anne Margrethe Elisabeth Klug, 1862, Kbhvn.

Hovedregister:               Navneregisteret mangler i scanning.

Forseglingsprotokol, 1862-63 5A / 52 pag. 36:                     https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16515080#129356,33712720.

Behandlingsprotokol, 1771-1863, 5A / 52, pag. 38:            https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16515097#136421,34170336,

do., pag. 327:                                                                                  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16515097#136427,34170666

do., pag. 328:                                                                                  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16515097#136427,34170667

Skiftedokumenter, offentlige boer, 1862-1863, 5/5,          (ikke scannede).

 

Forordning vedr. begravelser af 07.11.1682: http://www.eremit.dk/ebog/kd/7/kd7_31.html.

Forordningen i Danske Kancelli; Sjællandske Registre; 1682 (opslag 765 til 781): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19981252#272319,51923763.

Stoffet bay: http://textilnet.dk/index.php/Baj. Løst stof, oprindeligt af løst vævet uld, hvis forside er opkradset.

 

05.12.2018

 

19.12.2018

 

Uddelt: Z – 471 Licht.

 

16.01.2019

 

Læst: 474 + 244 side a og b.

Uddelt: Y – 474, Y – 471.

Brandforsikring for Dalsgaard, Klovborg sogn: Z – 387.

 

30.01.2019

 

Uddele Z – 458: Fødselsstiftelse, Udsætterprotokol.

Uddele Z – 478: Skifte efter Pouline Mortensdatter gift Røntved, 1862.

Selve note Z – 478.

Uddele Z- 479: Kærestebrev fra Frankrig.

 

20.02.2019

 

13.03.2019

 

27.03.2019

 

10.04.2019

 

 

 

Gotisk skriftlæsning 2 – 2017-2018

AOF-Odense, tlf. 65 31 72 77.

 

20.09.2017

Z – 445, side 5 – 6.

Z – 230,

Z – 446,

Z – 1: Testamente Ambus.

Z – 2: Skifte Klug, 1781.

 

04.10.2017

Y – 80 – er læst 20.09.

Y – 445,

Y – 230,

Y – 446,

Y – 1,

Y – 2.

Uddelt Z – 450 Auktionskatalog i boet efter Wiberg, 1803, side 1-8.

 

25.10.2017 – aflyst, sygdom.

 

08.11.2017 – aflyst, sygdom.

 

06.12.2017

Uddelt Z – 450 og Z – 451.

 

14.03.2018

 

21.03.2018

 

Læst Z – 446, Z – 1, Z – 2.

 

Skifte efter Christian Benjamin Klug, 1781-1784, Odense Byfoged.

Navneregister 1762-1799: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=174403&side=45

Skifteprotokollen, 1781: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=140387&side=102

Kontinuation 1784: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=140387&side=103

Dokument til skiftet: www.dannebrog.biz/noterZ/Z_0002_dok.pdf

 

Z – 15, Middelsom-Sønderyng Hrdr.; Skifteprotokol 1818-1848, opslag 77: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=194661&side=77

Z – 16, Middelsom-Sønderlyng Hrdr.; Skifteprotokol 1810-1828, opslag 331: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=194649&side=331

                 Skødet 1825: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16968028#221763,41871765

Z – 461, Z – 462.

Z – 452 – anbefaling for gartner Sørensen.

 

28.03.2018

 

04.04.

 

Læs på Z – 450.

 

11.04.

 

Læst resten af Z – 450.
Læst Z – 451.

 

18.04.

 

Uddele Z – 461: Skøde- og aftægtskontrakter, 1867. Sallinge herred; Skøde- og pantebog, 1866-1868, opslag 160ff.:

http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=160&bsid=175620&kb=Svendborg+amt%2CSallinge+herred%2C+Sk%C3%B8de-+og+panteprotokol+-+Salling+herred+22%2C+1866+-+1868

 

Uddele Z – 462: Bevillings skrivelse fra byggesag, Frederiksberg kommune, Folkvarsvej 27-31 (under Matr. 11cz, Folkvarsvej 31):

https://public.filarkiv.dk/Document/Open/111/byggesag/052a6ee867ed4395bbc798ce670909b7?searchSource=0#pagemode=thumbs&view=fitV

 

Læst Z – 452. Læst Z – 462.

 

25.04.

 

Danske jurister 1736-1936: http://www.rosekamp.dk/Juris_web/start.htm

 

02.05.

 

Læst på Z – 15, 1845.

 

09.05.

 

FamilySearch’s side med oversigt over sitets danske kilder:

https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark

 

 

 

 

 

Gotisk skriftlæsning 2 – 2016-2017

AOF-Odense, tlf. 65 31 72 77, hold 87353.

 

21.09.2016

 

Uddelt Z – 82, Erich Knippels lærekontrakt.

Z – 3, skifte efter Anna Christensdatter.

 

Vi har stadig fra sidste år:

Z – 70.
Z – 71.
Z – 72.
Z – 90.

 

Kommunale byggesagsarkiver på nettet:

www.weblager.dk

www.filarkiv.dk

 

05.10.2016

 

Gamle aviser på nettet:                 www.mediestream.dk
Husk, der er 100 års ophavsfrist, så aviser efter 01.01.1917 skal ses på en autoriseret læsesal.

Læst Z – 82 og Z – 3.

Uddelt Y – 434, og Z – 439, se Farve og sort/hvid.

 

26.10.2016

 

Læst Z – 439.

Uddele Y – 82 og Y – 3.

Uddelt læse- og skriveøvelser, S – 12 og S - 15.
Uddelt Z – 4 og givet den for.

Ulrich læste Z – 71 højt. Vi har stadig Z – 70, Z – 71, Z – 72, og Z - 90, der skal læses.

Links til dem er her:
Z – 70.
Z – 71.
Z – 72.
Z – 90.

 

23.11.2016

 

Uddelt Y – 439.

Gennemgået S – 12 og S – 15.

Uddelt S – 17. Givet S – 17 for.

 

14.12.2016

 

11.01.2017

Uddelt: Y – 4, Z – 21 PM for Erich Muhle Ambus, Z – 438 brev fra Grethe Nielsen, 1895.
Læst Z – 71, uddelt Y – 71.

Vist min side med links til bl.a. kirkegårde og nyere dødsfald: www.dannebrog.biz/kirkeboger.

 

25.01.2017

Uddelt Y – 438. Læst Z – 438.

Z – 441 Rosenborg Brøndanstalt, 1867.
Z – 135 Døbte Kærum.

Uddelt note om kalenderen – faste og bevægelige hellig- og festdage.

 

08.02.2017 – flyttet til 22.01.2017

 

22.02.2017

Uddele Z – 445 Fæstebrev for Rasmus Nielsen, 1834,

Z – 446, Beskikkelse for jordemoder Bodild Andersdatter, Rasmus Holgersens, 1817.

www.mediestream.dk – scannede aviser.

 

01.03.2017 – skal flyttes.

 

15.03.2017

Uddelt Z – 230, Z – 80.

 

29.03.2017

 

19.04.2017

 

 

 

 

Gotisk 2 – 2015-2016

07.10.2015

Uddelt: Z – 111, Z – 116, Z – 115, Z – 159, Z – 368.

Givet Z – 111 for.

21.10.2015

Givet Z – 111 og Z – 116 og Z – 159 for.

Vist søgninger i DAISY: Skilsmisse Randers Amt 1932-34. Vielsesbrev 1931, Kbhvn + skilsmisse 1932-34 Randers Amt, begge i

Justitsministeriet 1. kontor / blanketregnskab.

www.danishfamilysearch.orgUdenomsgannemgang til ArkivalierOnline.

http://ao.salldata.dk/ - udenomsgennemgang til ArkivalierOnline.

04.11.2015

18.11.2015

02.12.2015

16.12.2015

06.01.2016

20.01.2016

Skiftet efter Johanne Haagerup, 1751. Z – 434.
Direkte link: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17070872#140362,34477578

Retssagen mod Maren Jørgensdatter uddeles som kopi 03.02.

03.02.2016

Z – 435: Døde, Ubjerg sogns kirkebog, 1867.
Y – 435.

Uddelt:
Z – 70.
Z – 71.
Z – 72.
Z – 90.

06.04.2016

13.04.2016

20.04.2016

 

 

 

Gotisk 2 - 2014-2015

24.09.2014

Note om Digdag.

Z - 403,
Z - 407,
Z - 412,
Z - 415.

22.10.2014

12.11.2014

Gotisk skriftlæsning, indledning og grundlæggende skriveøvelser.
S - 15: Stillingsbetegnelser. Givet side 1 - 2 for, både at oversætte og skrive.
Gotiske linjer.

03.12.2014

17.12.2014

14.01.2015

28.01.2015

Uddelt Y - 407 og Y - 412.

Uddelt X - 419, Z - 419. Givet Z - 147 og Z - 419 for.

18.02.2015

11.03.2015

Uddelt Z – 420 – arvefæsteskøde for Jens Petersen, Vig sogn, Ods Herred.

25.03.2015

15.04.2015

29.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotisk 2 - 2013-2014

02.10.2013

Uddelt og læst: Z - 391 fødte Kalundborg KB 1865.

Uddelt: Z - 381.a. Viede Kbhvn, Vor Frue sogn 1822.

Disse skriftprøver fra sidste år er endnu ikke læst, men det gør vi 30.10.2013:

Z - 21,
Z - 64,
Z - 86,
Z - 183.

30.10.2013

Z - 393,
Z - 394.

13.11.2013

Z - 395.

27.11.2013

Z - 166.
Z - 197.

 

 


 

 

Gotisk 2 - onsdag formiddag - AOF Odense 2012-2013

26.09.2012

Z - 381: Vielser Holmens KB, Kbhvn, 1836-1844, opslag 101 og 102.

Z - 2: Skifte efter Christian Benjamin Klug, 1781, Odense Byfoged.

Z - 14: Borgerskab for Ole Olesen i Neksø.

Z - 382: Christine Drewsens bog over læste bøger.

24.10.

Y - 10.

07.11.

05.12.

Uddele skriveøvelser. Givet side 15 for (1. side med stillingsbetegnelser; de skal både oversættes og afskrives).
+ løse ark til gotisk skrvning. Link til pdf med linieret ark.
Læt resten af Z - 381, samt Z - 382 side 1 + 2 + venstre del af side 3, I har for fra side 3 højre øverst og frem.
Z - 0388: Tødsø KB.

13.02.2013:

Z - 370:  Faderskabssag fra Morsø Herreders politiprotokol, 1858.
Z - 17:    FKT 1787, Byrum sogn, Læsø Hrd., Hjørring Amt.
Z - 60:    Annonceteskt Ambus og Due, 1776.
Z - 236:  Skifte efter Madame Margrethe Licht.
Z - 183:  PM for postfører Lichtenstein.

27.02.2013:

13.03.2013:

Z - 21: PM for Erich Muhle Ambus.
Z - 64: Auktionsliste, 1776.
Z - 86: Regning for Brasch's begravelse og ans Datters Daab.

10.04.2013:

Z - 173: Skudsmålsbog for Niels Christiansen.
Z - 197: Anbefaling for Monsr. Kragelund.

24.04.2013:

 

Gotisk 2 - onsdag formiddag - AOF-Odense 2011-2012.

28.09.2011

Z - 347 (for), Z - 351 (ikke for til 26.10.), Z - 353, Z - 348 (for), Z - 83 (for).

26.10.2011

Læst Z - 347, Z - 83 og resten af Z - 351.

Z - 348: givet for.
Z - 354. givet for.

Uddelt, men ikke givet for:

Z - 355.
Z - 356.

23.11.2011.

 

07.12.2011.

Y - 354 uddelt.
Z - 362 og Z - 363 uddelt.

21.12.2011.

Læsereækkefølge: Resten af Z - 355, så Z - 358, Z - 207, Z - 363 og Z - 362.

Uddelt:
Z - 364: Fæstebrev 1777.
Z - 365: Hunderup Juniors brev, 1768.

04.01.2012.

Læst 207, 363, 362. Y - 362, Y - 363, Y - 207.

Nyt til 18.01.2012: Z - 211, testamente. Z - 247, Sortenstjerne.

18.01.2012.

Læse Z - 365.
Uddelt: Z - 211, Z - 247, Z - 120, Z - 121, Z - 122.
Find den rigtige skiftejurisdiktion.

01.02.2012.

Z - 366 et brev, og Z - 123 uddeles, skal I ikke printe selv. - Rettet links 28.01.2012.
Z - 10: Skifte 1835 efter Anne Mette Klug fød Fogh ved Horsens Byfoged. (anden udgave i mindre filstørrelse: Z - 10). Stor udgave: Z - 10 STOR.

Læst: Y - 364Y - 365Y - 211.

29.02.2012.

Uddelt Z - 10 (link, se ovenfor). Z - 366, Z - 1, Z - 7. Givet Z - 366, Z - 1 og Z - 7 for. Ikke givet Z - 10 for.
Læst Y - 120Y - 121Y - 122Y - 123Y - 247.

14.03.2012.

28.03.2012.

 

 

Gotisk 2 - onsdag formiddag - AOF-Odense 2010-2011.

29.09.2010
Z - 223: Langkilde i FKT 1787ff.
Billederne dertil: Z_0223a.png, Z_0223b.png, Z_0223c.png, Z_0223d.pngZ_0223f.png, Z_0223g.png, Z_0223h.png, Z_0223i.png

27.10.2010
Z - 332 og Z - 333.

10.11.2010
Z - 335 Billettaxter 1817 - Z - 335a og Z - 335b.

08.12.2010
Z - 336, Z - 337, Z - 338, Z - 297, Z - 333 b og c.

22.12.2010 - syg.

05.01.2011.
Z - 68, Z - 61, Z - 62.

19.01.2011
Z - 341: Viede og døde fra Kolding (1834-1854, opslag 290, 291 og 344).

02.02.2011
Z - 323: Fogedrapport, Langeland.
Z - 312: Skifte efter Hans Jørgensens kone Anne Kirstine Christensdatter.
Z - 344: Alimentationssag i anledning af Caroline Cecilie Mønsters barn.

16.02.2011
Z - 83: Ansøgning om skilmisse for Poul Mortensen i Skiellet, 1843.
Z - 104: Ansøgning om proclama fra Rasmus Ølgaard Andrup, Lemvig, 1833.
Z - 105: Ansøgning om tilladelse til hensidden i uskiftet bo for forligscommissair Aarup og hustru Karen fød Lund.

Noter i relation til disse fire skriftprøver, der alle har relattion til blanketregnskaberne (Øvrighedernes Bevillinger):
Blanketregnskaber 1 og 2.
Blanketregnskaber 3.

Vi fik kun læst Z - 341 første del, mangler de sidste sider, med de døde, idet Ulrich gennemgik de historiske Matrikelkort på www.kms.dk. Således har vi vedtaget at læse de endnu ikke læste noter i nummerrækkefølge, dog Z - 341 først.

02.03.2011 - aflyst!

16.03.2011

Da uddeles:
Z - 346: Begravelsesregning for Ulricha Mathea Lassen, 1840, Odense.
Z - 347: Tilladelse til hensidden i uskiftet bo for Christiane Cathrine Warberg født Klugh, 1840, odense.

30.03.2011 (erstatning for 22.12.2010)

+ en gang mere (dato aftales 16.03.).

 

Gotisk 2 - onsdag formiddag - AOF-Odense 2009-2010.

www.dannebrog.biz/odense2

07.10.2009

Z - 111
Z - 247

21.10.2009

Y - 111
Y - 247
Z - 18
Z - 309 Fæstet fra Selleberg gods

02.12.2009

Z - 276 Claus Jørgensens selvmord
Y - 276
Z - 21.

16.12.2009

Blanketregnskaber 3.

06.01.2010

Y - 309.

Om dødsattester.

Y - 21.

20.01.2010

Y - 317: Arvefæsteskøde for Peder Larsen, 1849.
Z - 318: Mads Larsen og hans stakkels familie, Brahetrolleborg, Fyn. - Givet side 4 for.
Z - 7: Panteobligation fra Jens Dahl til Randers Overformynderie. Givet alle tre sider for.

03.02.2010

Z - 321: Indfødsretssag for Koch, 1859.
Z - 316: Viborg Amts Fattigsager, 1821.

17.02.2009

Afslutning

Gotisk 2 - onsdag formiddag - AOF-Odense 2008-2009.

08.10.2008

S - 13 Roskilde Avis 1827 - bare læst som indledende træning.
Z - 164 Bryllupssang - givet for at undersøge s'erne - hvornår er der anvendt krølle-s, når der skulle have været anvendt langt-s og emvendt?
Z - 295 Underup sogns fødte 1847 - givet for til 22.10.2008.
Z - 214 Jensine Christine Aarups dåb - læses 19.11. og 03.12.2008.

22.10.2008

Y - 295 Underup sogns fødte 1847.
Z - 154 Viede Odense Sct Knuds sogn 1834 - givet for til 04.11.

05.11.2008

Z - 244a: Skifte 1861 efter H. L. Klug.
S - 15: Flere stillingsbetegnelser. - Side 1 og 2 givet for at skrive af med gotisk skrift.

Y - 154 Viede Odense Sct. Knuds sogn 1834.

Linieret ark til skrivning af gotisk skrift.

19.11.2008

Z - 202 - Skøde 1868.

Z - 30 - Panteobligation fra Ballerup, 1852.

Z - 47: Eksamens- og konfirmationattest for Andreas Meyer.

Z - 154 - med de to manglende opslag. - Viede 1832 og 1834 Sct. Knuds Kirke, Odense.

03.12.2008

17.12.2008

14.01.2009

Note at oversætte og at afskrive med gotiske bogstaver - linjerede ark findes på side 3 og 4 i noten.

S - 12: Person og stednavne - med inspiration fra bogstavformer fra omkring 1712.

Z - 147: Stenum sogns fødte 1711-1714.

28.01.2009

Z - 294: Publique Absolventi (offentligt skriftemål) 1646ff. fra Nakskov Skt. Nikolaj sogns kirkebog 1638.1707, opslag 442 og 443. Givet hvad der svarer til opslag 442 for til 11.02.2009.

Y - 147: Stenum sogns fødte 1711-1714 uddelt.

11.02.2009

Z - 294: Publike absolverede, Nakskov 1646ff.

25.02.2009

Z - 40: Anbefaling for Anton Nielsen og hans kone.

Sadelmagernes lavsbog Anno 1760: sattler_1760.jpg og bagsiden er ikke mindre flot: sattler_1760c.jpg

Z - 305: Odense sadelmagerlavs protokol.

11.03.2009

25.03.2009