Skifte- og overformynderivæsen

2016 - Ulrich Alster Klug - ulrich@dannebrog.biz - www.dannebrog.biz

Noten Find godsarkiver og skifter i retsbetjentarkiver.
Den har links til de respektive sites.

Oversigt over registre til og ekstrakter fra skifteprotokoller fra hele landet findes på: www.dannebrog.biz/godser.

Scannede skifteprotokoller

Arkivalieronline, skifter fra København             https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/16
Ulrichs genveje til københavnske skifter          
Københavns Skiftekommission og AO og DAISY (der er kode på dette dokument).

Arkivalieronline, skifter fra Sønderjylland         https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/49
Register til skifter fra Sønderjylland indtil 1920  http://ddd.dda.dk/skifteregister/soeg_skifte.asp

Arkivalieronline, skifter fra resten af landet      https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/18

FamilySearch, godsernes skifteprotokoller        Scanninger af godsernes skifteprotokoller.

Salldatas scanninger af skifter                             www.ao.salldata.dk => Skifter.

Originale skifteprotokoller mv.

DAISY                                                             www.sa.dk/daisy

Find den rette skifteret

Retsbetjente / dommere
www.digdag.dk (virker ikke i Internet Explorer, brug f.eks. Google Chrome browseren, downloades fra www.google.dk), find retskredsene 1662-2013.
Indtil 1919 skal du vælge Retslig og så:
* købstad,
* herred eller
* birk.
fra 1919 og frem skal du vælge Retslig og så:
* retskreds.
Note om DigDag.

Godser
Find det rigtige gods’ skiftejurisdiktion, hvis anerne var fæstebønder før 1817 / 1850:

Hele landet, FamilySearch
Under Catalog og søgning på sognets navn kan du finde frem til de relevante skifteretter, bl.a. godsernes:
Skifteret, find den rigtige ved hjælp af FamilySearch.

Sjælland mv.:
De brune kasser (særligt gode for Lolland-Falster).
De brune kasser for Købenavn og Frederiksberg.

Aksel Nørlits: Skifteprotokoller i Landsarkivet for Sj. mv. 1948.
Kristian Hvidt: Et supplement til samme, 1962.

Fyn:
Stednavneregister til godsernes skifteprotokoller.

Nørrejylland:
Stednavneregister til godsernes skifteprotokoller, af Bente S. Vestergaard.

Slesvig:
Personnavnedatabase vedrørende Sønderjyske skifter indtil 1920.


Ekstrakter og søgbare register til skifter

DIS-Danmarks nye site med registre til skifter og fæsteprotokoller:
http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/ 

Database med en del skifteregistre og skifteekstrakter fra Fyn og Nørrejylland:
https://www.wadschier.dk/afskrift/skifteprotokoller/

Masser af ekstrakter fra hele landet, især Nørrejylland, dvs. Århus, Skanderborg og Randers amter:
www.brejl.dk

Afskrifter af, registre til fynske kilder, især kirkebøger og skifter og fæster:
https://www.wadschier.dk/afskrift/karins-historie.dk/

Nøgler til godsjurisdiktioner:
Fyn: http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/16430 
Jylland: www.dannebrog.biz/godser/Stedregister.pdf
Sjælland: http://aurelia-clemons.dk/estate1.htm 

Min side med links til nogle af ekstrakterne og registrene på nettet.

Teoretisk stof om skifter


* Generel note om skifter.
* Skifter, Eksempler på udlodning i dødsboer.
* Københavns Skiftekommission og AO og DAISY (der er kode på dette dokument). 
* PPS fra foredrag om skifter.

 

Opdateret 31.12.2020