Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg-Midtfyn, Faaborg, 2020-2021

20.09.2021

Læse Z – 494 opslag 1 og 2.

Den nye database over dødsfald i DK 1943-1969:               www.doedsregister.dk
Ulrichs vejledning:                                                                          www.dannebrog.biz/noter/andre/doedsregister.pdf

Jordemoderprotokoller og Ulrichs hjælpemidler dertil

www.dannebrog.biz/Jordemoder/DAISY_jdm_frb_stad.docx
www.dannebrog.biz/Jordemoder/DAISY_jdm_kbh_stad.docx
www.dannebrog.biz/Jordemoder/DAISY_jdm_fyn.docx.

04.10.2021 – aflyst - sygdom

 

25.10.2021

 

Gamle københavnske vejvisere:

https://bibliotek.kk.dk/kraks-vejvisere-1770-1989/kraks-vejvisere-1770-1989

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22714467#474176,84576845 Jørgen Bs fødsel, 1902.

 

15.11.2021

 

Død ved ulykkelig hændelse – ulykke, mord, selvmord

Noter udleveres:

Død ved ulykkelig hændelse (Sv. Ahrensbach) og

Embedslægearkiver og sindssygehospitaler.

Eks 1: Annettes familie: Et dødfødt barn.

Eks 2: Hannes familie: Et selvmord i 1858.

 

06.12.2021

 

Faderskabssager.

 

13.12.2021 – gennemføres.

Udleveret note om Børne- og socialsager.

 

Karins alimentationssag, 1901, Randers amt:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638196#442581,79826822

 

Journalsager, 1901 D 11:

https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?q=%2Fdaisy%2Ffysiske_enheder_liste&a=randers+amt&b=journalsager&c=&d=1901&e=1901&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3873582&henid=3873582&epid=3873582&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=&page=2

 

Lenes alimentationssag, Svendborg 1878, nr. 102:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21975675#439015,79449525

og 1882 nr. 93:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21975675#439015,79449541

 

Anettes navneforandring, 1902, Odense:

Odense byfoged; dok. vedr. navneforandring:

https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=odense+byfoged&b=&c=&d=1902&e=1902&f=&g=&h=&ngid=853656&ngnid=853660&heid=854949&henid=854952&epid=854955&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Odense byfoged; journal:

https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=odense+byfoged&b=&c=&d=1902&e=1902&f=&g=&h=&ngid=853656&ngnid=853660&heid=855064&henid=855067&epid=855070&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Odense byfoged; journalsager:

Ikke bevaret for perioden 1883-1903.

 

20.12.2021 – vi beholder 13.12.,

fordi skolerne lukker ned fra 15.12.

 

17.01.2022

 

Danske Søulykker, 1926 https://www.sbib.dk/dansk-soeulykke-statistik.10838.aspx, 1926:

3m Sk. Chr. H. Rasmussen af Marstal, 110 Reg. T. Br. Bygget 1903 af Eg. Paa Rejse fra Cadiz
til New Foundland med 170 Tons Salt.
11 Borteblevet; 5 Omkomne.
Forlisanmeldelse dat. Marstal d. 11/2 27. Søforhør i Marstal d. 30/4 27.
C. H. R. afgik d. 2/9 26 fra Cadiz. Da der siden intet er hørt eller set til Skibet, maa det antages at
være forlist med Mand og Mus.
Anm. Besætningen bestod af: Skibsfører Mads Boye af Marstal, Styrmand Magnus Jensen af Thurø,
Letmatroserne Aage Vagn Hansen af Gent og Karl Nielsen af Ristinge samt Kok Alfred Madsen af Svendborg.

Mads Boye, forlis 1880, MedieStream:
https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/%22mads%20boye%22/date/1880-10-28%2C1880-11-15
https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/%22de%20fire%20br%C3%B8dre%22/date/1880-10-28%2C1880-11-15

Lis – På- og afmønstringer (for skibsbesætninger):
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=5.+udsk&b=&c=&d=1890&e=1890&f=&g=&h=&ngid=527143&ngnid=527145&heid=11581045&henid=11581045&epid=11581045&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Københavns Skipperlav; Pensionsprotokol, 1850-1903:
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=skipperlav&b=&c=&d=1880&e=1890&f=&g=&h=&ngid=823209&ngnid=823212&heid=3514472&henid=3514472&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Samme, Understøttelseskassens kvitteringsbog:
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=skipperlav&b=&c=&d=1880&e=1890&f=&g=&h=&ngid=823209&ngnid=823212&heid=3514553&henid=3514553&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

31.01.2022

 

Annette: 4. udskrivningskreds, omskrevet hovedrulle:

https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=4.+udskrivnings&b=&c=&d=1859&e=1870&f=&g=&h=&ngid=9948000&ngnid=9948015&heid=10397023&henid=10397023&epid=10397023&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Lægd 189-191 (nye lægdsnumre).

 

Lis: Fødsel og dåb 1855, Aalborg, Vor Frue sogn:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=356625&side=8

 

 

 

 

09.02.2022 – RAO kl. 10.00-15.00.

 

21.02.2022

Arkivserie: Register vedr. livsforsikringer (1879 - 1897)
Arkivskaber:
Statsanstalten for livsforsikring. Agenturet i Viborg (1879-1897)
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=livsforsikring&b=&c=&d=1890&e=1890&f=&g=&h=&ngid=568054&ngnid=568056&heid=14572477&henid=14572477&epid=14572477&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_liste?a=livsforsikring&b=&d=1890&e=1890

 

Ålborg, Vor Frue pastorat, Forloverbog:

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=%C3%A5lborg+vor+frue&b=&c=&d=1853&e=1853&f=&g=&h=&ngid=538459&ngnid=538461&heid=14123681&henid=14123681&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

 

www.kbharkiv.dk

 

28.02.2022 – ikke afholdt

 

14.03.2022

 

Bobjerg ejerlav af Lunde sogn,

Bind. 1-10a: https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=sund+gudme+herred&b=realreg&c=&d=1880&e=1882&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3026895&henid=3026895&epid=3026895&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

 

Register til skøde- og pantebog:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=3029103#176258,29737708 (find fol. 240-243).

 

Odense skifteret, dødsanmeldelsesprotokol 1949:
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_detaljer?a=odense+skifteret&b=&c=&d=1949&e=1949&f=&g=&h=&ngid=2714672&ngnid=2714674&heid=2476998&henid=13562080&epid=2476998&faid=11&meid=3910901&m2rid=6926790&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

 

23.03.2022 – RAO kl. 10.00-15.00. – flyttet til 30.03.2022.

 

28.03.2022 – aflyst.

 

30.03.2022 – RAO kl. 10.00-15.00. – fra 23.03.2022.

02.05.2022

Uddeles:
Z – 303: Brandforsikring fra Middelfart. – til 09.05.2022.
Z – 30: Panteobligation fra Ballerup. – til 16.05.2022.

Ejendomme – www.dannebrog.biz/ejendomme
Matrikelkort 1803-2022 - hkpn.gst.dk
Danmark set fra luften - http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=10&lat=55.3&lng=10.4
Tinglysningsarkiver – realregistre og skøde- og pantebøger
Eks 1: Salling herred, Realregister (Hovedregister), bd. 1, Krarup sogn, Søfælde by:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=2176723#178293,30240636
Eks 2: Salling herred, Tillæg til realregister, bd. 1, Krarup sogn, Søfælde by:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17135538#178296,30241403
OIS – www.ois.dk

09.05.2022

Læsning af gotisk lektie: Z – 303.

Ejendomme – www.dannebrog.biz/ejendomme
Brandforsikringsarkivalier – brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Til Lis ang. brand i Viborg i 1843:
Købstædernes brandforsikringskontor, brandskader i købstæderne, 1792-1875:
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=k%C3%B8bst%C3%A6der+brand&b=&c=&d=1843&e=1843&f=&g=&h=&ngid=21645862&ngnid=21645864&heid=1683048&henid=1683048&epid=1683048&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Købstædernes brandforsikringskontor, Journaler, 1792-1875:
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=k%C3%B8bst%C3%A6der+brand&b=&c=&d=1843&e=1843&f=&g=&h=&ngid=21645862&ngnid=21645864&heid=1683044&henid=1683044&epid=1683044&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Byggesagsarkiverhttp://www.filarkiv.dk/ og www.weblager.dk

16.05.2022

Læsning af gotisk lektie.

Lægdsruller – www.dannebrog.biz/lruller
og lægdsruller.dk  
Lægdsruller før 1864
Lægdsruller efter 1864.

 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg-Midtfyn, Faaborg, 2020-2021

14.09.2020

 

www.ddd.dda.dk – Indtastede folketællinger 1787 – 1801 – 1803 – 1834 – 1840 – 1845 – 1880 – 1885 (Kbh. og Frederiksberg) + 1803 for Slesvig, er alle fuldt indtastet.

www.familysearch.org – tilmelding nødvendig, men gratis.

www.ancestry.com – Skanninger af de danske kirkebøger 1812-1918 og registrene kan anvendes gratis.

 

www.ao.salldata.dk – Skannede kilder, Lars Jørgen Helbos alternative indgang.

www.sa.dk => Arkivalieronline – Rigsarkivets indgang til Arkivalieronline.

www.daisy.sa.dk – Dansk Arkivalieinformationssystem (Rigsarkivets onlineregistratur).

 

28.09.2020

 

Z – 499 gives for. Y – 499 er printet.

Z – 510 gives for. Y – 510 er printet.

Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.

Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9.
Oplæg vedrørende arbejdet med forskning og levnedsbeskrivelse for et anepar. (det er denne fil, der blev udleveret på print 24.09.).

Tabel i Word-Format.
Tabel i Openoffice-format.

Dette er de korrekte datoer:

26.10.2020

MedieStream: www.mediestream.dk
Uddelt: Note om MedieStream,
Uddelt: Note med tips til søgning i MedieStream,
Uddelt: Eksempler på fund i MedieStream.
Uddelt: tjekliste til lægdsrullerne.
Uddelt: Lægdsrulletabel.
Uddelt: Note om Embedslægearkiver og sindssygehospitaler.
Link til liste over dødsårsager fra dødsattester:
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/05/Oversaettelse-af-latinske-diagnoser-paa-doedsattester_rev.pdf.
Uddelt oplæg fra: Annette, Hanne og Lene.
Uddelt Z – 494 side a.1-a.2 og givet dem for.

Givet opg. 2-4 for vedrørende Dødsattester og jordemoderprotokoller.

02.11.2020

Uddelt: Artikler om: Fund af Sarah Turners dåb, Navneskikken, Fortidens annuitet i nutidspenge.

Hele siden med links ang. lægdsruller: www.dannebrog.biz/lruller
Læse Z – 510: Lene Annis fogedrapport. Y – 510 er printet.
Uddele Z – 494 side 1 – 8 og give side 1-4 for (hvis vi er færdige med Z – 510).

30.11.2020

Læst Z – 510 og uddelt transskription.
Navneskikken – opkald og dannelse af efternavn / slægtsnavn. – Se også hæftet med Skifter mv.

21.12.2020

Læse Z – 494 opslag 1 og 2.
Husk julehistorie (Ulrich).

Den nye database over dødsfald i DK 1943-1969:               www.doedsregister.dk
Ulrichs vejledning:                                                                          www.dannebrog.biz/noter/andre/doedsregister.pdf

11.01.2021

01.02.2021

08.03.2021

22.03.2021

12.04.2021

26.04.2021

03.05.2021 - reservedato

 

 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg-Midtfyn, Faaborg, 2019-2020

Hold 192230 – LOF tlf. 62 61 42 49.

 

16.09.2019

 

Brandforsikringsprotokoller, Fyn, eksempler fra Karins forskning:

 

Z – 487 sh: Brandtaksationsprotokoller, Landmålergården.

 

Z – 487 farve: Brandtaksationsprotokoller, Landmålergården.

 

Odense Kommunes Kirkegårdsforvaltning:

https://arkiv.dk/soeg?searchstring=%C3%861500

Eksempler:

www.dannebrog.biz/grave

 

30.09.2019

 

11.11.2019 – aflyst.

 

09.12.2019

 

Læst Z – 487. Uddelt Y – 487.

Z – 493: Døde 1831 og 1832 Garnisons sogn, Kbhvn. – Givet for.

1831: http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=77&bsid=380119&kb=K%C3%B8benhavn+amt%2C+Sokkelund%2C+Garnison%2C+1828-1837+D+%28k%29+%28KM%29.

1832: http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=324&bsid=389234&kb=K%C3%B8benhavn+amt%2C+Sokkelund%2C+Garnison%2C+1823-1834+D+%28m%29+%28KM%29

 

Opgaver om Landmaalergaarden.

 

16.12.2019

Z – 493: Døde Kbhvn., Garnisons sogn 1831 og 1832 – begge sider givet for.
Link til døde kvinder: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=380119&side=77
Link til døde mænd: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=389234&side=324

Opgaver om Landmaalergaarden.

 

Uddele og give for:

Z – 478: Skifte efter Pouline Røntved.

 

06.01.2020

 

https://www.ancestry.com/search/collections/61607

 

20.01.2020 – aflyst, sygdom

 

17.02.2020

 

Læse Z – 478. Uddele Y – 478. Givet side 1-7 for (på side 7 kun de første tre linjer).

Gennemgået resten af opg. om landmaalergaarden – og uddelt løsningerne.

Z – 499 gives for. Y – 499 er printet.

 

Flere kort på kortforsyningen:

https://apps.kortforsyningen.dk/arkivkort/

 

16.03.2020

 

Læse Z – 478 side 1-7.

 

30.03.2020

 

14.04. – flyttet til 04.05.2020.

 

21.04.2020 Ekskursion til Landsarkivet, Viborg.

 

27.04.2020

 

28.04.2020 Ekskursion til Rigsarkivet, København.

 

04.05.2020 – afslutning.

 

 

 

 

 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg, 2018-2019

ulrich@dannebrog.biz

 

08.10.2018

 

www.historiskatlas.dkwww.digdag.dk.

 

Z – 6 og Z – 5, anbefaling og dåbsattest.

Z – 470, Kaldsbreve for Christen Brix.

 

29.10.2018

 

Læst Z – 470 b, givet Z – 470 c for.

 

www.familysearch.org                           - Mormonernes slægts-site.

https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark

                                            - Siden for de danske kilder og databaser på FS.

 

03.12.2018

 

Læst Z – 470.c.                      Uddelt oversættelse.

www.daisy.sa.dk                   - Rigsarkivets onlineregistratur.

www.kbharkiv.dk                   – Københavns Stadsarkivs hjemmeside.

                                            Herpå scanninger af Politiets Efterretninger (1868-1930); de dækker hele landet.

Z – 473:                                 Skifte 1845 efter Niels Peder Klug – givet for til 17.12.

www.irfanview.com                - Irfanview (note uddelt 03.12.2018).

Uddelt note om:                     Lægearkiver, selvmordsrapporter og sindssygeanstalter.

 

17.12.2018

 

www.aneguf.dk

 

07.01.2019

 

Z – 458: Fødselsstiftelsens Udsætterprotokoller, 1837-1841, opslag 7 og 17.

Faderskabssager + opgaver vedrørende faderskabssager.

 

21.01.2019

 

Z – 387: Tinglysning for Dalsgaard, Klovborg sogn.

Opgaver vedr. tinglysning + opgaver vedr. brandforsikring, begge uddelt.

 

18.02.2019 – bestilling af arkivalier før arkivbesøg.

 

21.02.2019 – Arkivbesøg: LAO.

 

11.03.2019 – aflyst.

 

25.03.2019 – Bestilling af arkivalier før arkivbesøg.

 

04.04.2019 – Arkivbesøg: LAO.

 

29.04.2019 – Opgaver vedr. lægdsruller.

 

06.05.2019 – Opgaver vedr. lægdsruller - sidste mødegang.

 

 

 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg, 2017-2018

ulrich@dannebrog.biz

 

18.09.2017

 

Z – 6.

 

02.10.2017

 

Y – 6.

Z – 341, side 7-10 uddelt og alle fire sider givet for.

Eller: https://www.danishfamilysearch.dk/sogn1843/churchbook/source13328/opslag799283

 

23.10.2017 – aflyst grundet sygdom.

 

06.11.2017 – aflyst grundet sygdom.

 

04.12.2017

 

Y – 341, til side 7-8.

Uddelt Lenes tekst Z – 452.

 

Set på Skøde- og panteprotokoller og Realregistre.

18.12.2017

 

Læse Z – 452: Anbefaling for gartner Sørensen.
Uddele Y – 452.

Uddele Z – 461: Dokumenter for Hannes Peder Rasmussens gård i Espe.

 

FamilySearch’s oversigt over danske kilder – både scanninger og registre:
https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark

 

12.03.2018

 

Z – 461. Læst side 1-2, givet side 3-4 for.

Gennemgået lægdsrullerne, se hæftet og

* Sognefortegnelse på www.dannebrog.biz/lruller

* Selve rullerne så vi på: www.ao.salldata.dk => Lægdsruller.

og

* Landsarkivets lægdsrullemappe med sessionskoder 1850ff.: http://www.dannebrog.biz/lruller/Sessionskoder_med_links.pdf 

 

09.04.2018

 

19.04.2018 – torsdag – Ekskursion til Landsarkivet i Odense. Åbent 10.00-15.00.

 

23.04.2018

 

 

30.04.2018

Y – 461 uddeles.

 

FamilySearch’s oversigt over danske kilder – både scanninger og registre:
https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark

 

Z – 14: Ole Olsens borgerskab.

 

Y – 14.

 

 

 

 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg, 2016-2017

 

19.09.2016

 

Z – 0184 Fæstebrev fra 1796.

https://da.wikipedia.org/wiki/Skaf%C3%B8g%C3%A5rd

 

www.filarkiv.dk, www.weblager.dk. Tabel over byggesagsarkiver online sendes pr. mail.

 

www.ao.salldata.dk

www.sa.dk

 

03.10.2016

 

Y – 184.

 

Z – 439 i sort/hvid: Lenes breve. Givet brevet fra 1904 for.

Z – 439 i farver.

 

24.10.2016

 

www.digdag.dk – brug ikke Internet Explorer, da interaktiviteten ikke fungerer. Brug f.eks. Google Chrome-browseren.

Alimentationssager – eksempel fra Odense Amt 1868.

 

21.11.2016

 

Gennemgået bestillinger i DAISY til arkivbesøget på LAV.

Ledt efter udvandrede på www.ancestry.com.

 

12.12.2016

 

15.12.2016 – Ekskursion til LAV.

 

09.01.2017

Gennemgået spørgsmål efter arkivbesøget.

Læst Z – 439, brevet fra 1905. Uddelt Y – 439.
Uddelt Z – 104, givet den for.

 

23.01.2017

Gennemgået mine lægdsrulleeksempler.
Uddelt Z – 438 og givet den for, og læst Z – 104. Uddelt Y – 104.

06.02.2017 – aflyses.

 

13.03.2017

Læse Z – 438 og uddele Y – 438.

 

23.03.2017 – Ekskursion til RA København. – Aflyst.

 

27.03.2017

Har printet Z – 135, Givet den for.

note om kalenderen.

Z – 446: Beskikkelse for jordemoder Bodil Andersdatter Holgersens.

 

Danske Fotografer indtil 1920 (Oeschners værk): http://bornholmphoto.dk/bo1920/index.html

Tønnies billeder: http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp.

 

Det ny Danpa, dvs. lokalarkivernes onlineregistratur, incl. scannede billeder: www.arkiv.dk

 

Aneguf med register til dødsboproklamaer fra Statstidende 1999-2007 samt til visse kirkebøger: www.aneguf.dk

 

 

24.04.2017

 

Batchnummersøgning til FS: http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=8

 

https://familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark

 

Z – 449: Gustava Olsen f. Michaelsens skilsmisse.

 

08.05.2017

 

 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg, 2015-2016

05.10.2015 – aflyst (28.01.2016 i stedet).

 

02.11.2015

DAISY:                                   www.sa.dk => DAISY, avanceret søgning,
ArkivalierOnline:                    www.sa.dk => Arkivalieronline – eller:

Salldata indgang til AO beta:   www.ao.salldata.dk (Lars Jørgen Helbos hjemmeside).

Gotisk font fra Bryld:                            http://www.bryld.dk/hent-filer/ (det er linket nederst på siden under Hent filer).

Gamle vejvisere                      http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/vejvisere/linkstilvejvisere.html

                                            www.kb.dk – fuld oversigt over alle udgivne vejvisere på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside.

 

 

Givet Z – 422 for.

 

16.11.2015            

 

Læst Z – 422. Y – 422.

Brandforsikring. I har fået note om brandforsikring. Vi begynder ejendomshistorie der, da det er et godt sted at få oplyst matrikelnummeret.

 

30.11.2015

Set på flere brandforsikringer.

Læst Z – 380. Uddelt Y – 380.
Givet Z – 68 for: Brandforsikring, Helsingør, 1761.

 

14.12.2015            
Give Karins brandforsikring for.

 

04.01.2016

 

18.01.2016: Aflyst – sygdom.

 

28.01.2016: Ekskursion til Rigsarkivet, Odense.

 

01.02.2016

 

Give Z – 42 for.

Historiske og nye matrikelkort: http://hkpn.gst.dk.

 

29.02.2016 – aflyst (31.03. i stedet).

 

07.03.2016 – aflyst.

 

31.03.2016: Ekskursion til Rigsarkivet, København. – aflyst.

 

04.04.2016

 

læst Z – 42. Uddelt Y – 42.

 

Uddelt Z – 43 og Z – 44. Givet Z – 43 for.

Besvaret spg. angående skilsmisse i 1891 Odense by og amt, hvilken blev afgjort af Justitsministeriets 1. kontor.

Bestilt arkivalier til 04.05. mv.

Alternativ indgang til scanningerne i AO beta: www.ao.salldata.dk.

 

18.04.2016

 

Læst Z – 43, uddelt Y – 43. Givet Z – 44 for.

 

25.04.2016

 

læst Z – 44, uddelt Y – 44. Givet Z – 174 for.

Mediestream, www.mediestraem.dk – skannede aviser.

 

04.05.2016 – ekskursion til Rigsarkivet, København.

 

09.05.2016 afslutning i Faaborg.

 

Læse Z – 174, uddele Y – 174.

 

 

 

 

 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg, 2014-2015

22.09.2014

Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.

Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9.
Oplæg vedrørende arbejdet med forskning og levnedsbeskrivelse for et anepar. (det er denne fil, der blev udleveret på print 24.09.).

Tabel i Word-Format.
Tabel i Openoffice-format.

S - 2: Gotiske forskrifter.

Z - 60: Annoncetekst, 1776.

Z - 6: Anbefaling, 1880.

20.10.2014

Y - 60.
Z - 416 - skifte efter Hans Hansen af Landevejshusene, 1848.

Y - 6: Anbefaling.

Uddelt oplæg.

10.11.2014

www.digdag.dk -
Uddelt Karins oplæg.

Sider med gotiske streger.
Uddelt S - 15, givet side 1+2 for at oversætte.

01.12.2014

Give side 3-4 af S - 15 for.
Gennemgået bestillinger til arkivbesøget d. 11.12.2014.

Wadschiers hjemmeside med bl.a. stedregistre til fynske og nørrejyske godsskifteprotokoller: www.wadschier.dk => databaser.

FamilySearch - direkte link til scanninger af danske kilder:
https://familysearch.org/search/collection/list/?page=1&countryId=1927025
* kirkebøger,
* borgerlige vielsesprotokoller (civil marriages),
* Godsarkiver (estate records).

11.12.2014 - Besøg på Landsarkivet i Odense,
Jernbanegade 36, 5000 Odense C. Kl. 09.00. Arkivet lukker kl. 16.00.

15.12.2014

Give side 5-6 af S - 15 for.

12.01.2015

Læst s. 5-6 af S - 15. Uddelt oversættelse.
Forberedt arkivbesøget 29.01.
Uddelt Z - 419 og givet side 1 for.

29.01.2015 - Ekskursion til Rigsarkivet, Kbhvn.

16.02.2015

Læst Z – 419, side 1. Givet side 2-3 for.
Uddele Lene Anni Sørensens levnedsbeskrivelse, Bebegaarden.
Uddele Kristen Ditlevsens levnedsbeskrivelse.

09.03.2015

Læst side 2-3, givet side 4 for.
Uddelt og gennemlæst Z – 416, skifte efter Hans Hansen af Landevejshusene.

23.03.2015

20.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg, 2013-2014

21.10.2013

Introduktion. Gennemgået Statens Arkivers formål og opdeling.

Note S-2 Gotiske forskrifter.
Givet Z - 391, side 1+2 for, fødte mandkøn Kalundborg sogn, 1865.

Uddelt:

Z - 381a, viede Kbhvn., Vor Frue sogn, 1822.

Note om DAISY, Statens Arkivers onlineregistratur, www.daisy.sa.dk.
Note om ArkivalierOnline, sitet med danske scanninger af danske arkivalier.

Velkommen til nye elever på holdet.

04.11.2013

Nye elever på holdet bedes huske kr. 250 til materialeudgifter.

02.12.2013

Y - 391.
Z - 398: Tødsø KB.
Note over DAISY og lægdsruller.
www.dannebrog.biz/lruller
Tabel over søgning i DAISY efter skifter (herunder Københavnske skifter)
Note om Københavnske skifter.
www.dannebrog.biz/skifter

16.12.2013

Københavnske skifter (noterne er uddelt 02.12.2013).
Scannede lægdsruller på AO: www.dannebrog.biz/lruller 
=> henvisning til FS's hjælpesider samt direkte links til de vigtigste arkivserier på AO. 
Y - 398.
Note om Lægdsrullerne på AO.
Stadig Z - 381 for.

11.01.2014 - Besøg på landsarkivet i Odense kl. 09.00-16.00.

13.01.2014

Y - 381.
Give Z - 398 for. Er uddelt 02.12.2013.

24.02.3014

Z - 405 - uddelt side 1 og 2, givet side 1 for.
Uddelt Y - 381. Uddelt Y - 398. Læst Z - 398 Tødsø 1832. Ikke læst Z - 381.

27.02.2014 - Ekskursion til Rigsarkivet.
Afgang 07.37 fra Nyborg St. Hjem med 16.28 fra Kbhvn. H.

10.03.2014 - aflyst

24.03.2014

Y - 405 side 1.
Uddelt AO beta lægdsrullenote.
Z - 409.

07.04.2014

Y - 409.
Z - 247: Sortenstierne.

Uddelt: Om Amtsarkiver.
Københavns Skiftekommission 1771-1927.
Gennemgået eks. på brug af Kbh. Skiftekom.
Gennemgået lægdsrulleeksempler - med flytning og kassation, og omskrevne ruller.

28.04.2014

Y - 247.

05.05.2014

 

 

 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg, 2012-2013

24.09.2012

Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.

Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9.
Oplæg vedrørende arbejdet med forskning og levnedsbeskrivelse for et anepar. (det er denne fil, der blev udleveret på print 24.09.).

S - 2: Gotiske forskrifter.

Z - 381: Viede Holmens sogn, Kbhvn, 1839.

22.10.

Fortalt om arveudlodning, opkald og skifter.

05.11.

Københavns Skiftekommission.
DAISY.
Z - 382: Christine Drewsens bog over læste bøger.

03.12.

Brandforsikring vist på AO. Læst det første af Z - 382.

17.12.

Læse mere Z - 382.
Uddele Z - 388 Tødsø Kirkebog og givet den for til 11.02.
Forberede arkivbesøg 19.01.

12.01.2013 LAV - aflyst.

02.02. LAA (= LAÅ)

11.02.

Y - 388, Y - 382.
Z - 370: Faderskabssag fra Morsøe Herreder, 1858.
Eksempel på faderskabssag.
DAISY - grundlægende om DAISY.
DAISY - om at finde faderskabssager i retsbetjentarkiverne (dommere før 1919) og amtsarkiverne.

25.02.

Bestilling af Søruller i DAISY.

11.03. RA.

08.04.

Y - 370
Z - 370, 2. del for.
Z - 173.

22.04.

Y - 173.

 


 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg, hold 1410, 2011-2012

26.09.2011

Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.

Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9.
Oplæg vedrørende arbejdet med forskning og levnedsbeskrivelse for et anepar.

Z - 354: Eksempler fra Odense Sct. Knuds sogns KB 1771-1795. 24.10.: Læst opslag 693 og 438; givet de to andre for.

24.10.2011

Y - 354: Eksempler fra Odense Sct. Knuds sogns KB, 1771-1795.
Z - 321: Indfødsretssag. Ikke givet for.

DAISY - ikke gennemgået.
Arkivalier Online

AO Værktøj - gennemgået.
Irfanview - gennemgået.

07.11.2011

21.11.2011

Læst Z - 321.
Z - 88, Z - 89.
Y - 321.
Øvet DAISY (www.daisy.sa.dk) og STARBAS (www.ks.kk.dk).

05.12.2011.

Uddelt Y - 321.

19.12.2011

Læse Z - 88. Uddelt Y - 88.
Uddelt Z - 363: Testamente 1870.
Note om pladskoder i DAISY.

16.01.2012

Læst Z - 89. Uddelt Y - 89 og  Z - 364

. Læst Z - 364. Y - 364.
Uddele Z - 364: Fæstebrev 1777 for Jacob Madsen under Hvedholm gods (Hanne Harmarks).
Uddelt og givet for til 13.02.: Z - 363: Testamente 1870.
Y - 364: Fæstebrev 1777.

30.01.2012: Ingen undervisning!

13.02.2012 (lokale 14).

Find den rigtige skiftejurisdiktion.
Y - 363.
Uddelt Z - 10. Stor udgave: Z - 10.
Givet side 1-7 for.

27.02.2012 - aflyst.

12.03.2012

Læst side 1 til 2, vurderingsnummer 45 med. Resten til side 7 for.
Uddelt Hannes levnedsbeskrivelse.
Note om Københavns Skiftekommission.

31.03.2012: Arkivbesøg på LAA, afgang 07.30 fra Kværndrup.

26.03.2012: - Aflyst.

23.04.2012:

Y - 10.
Bestilling af lægdsruller og søruller i DAISY.

02.05.2012: Arkivbesøg på RA, afgang med toget ca. 07.30. 

 

 

 

 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg 2010-2011

29.09.2010.

Uddelt Z - 156 Konf. piger Odense, Sct. Knuds sogn, 1818.

Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.

Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.  
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9.  
Oplæg vedrørende arbejdet med forskning og levnedsbeskrivelse for et anepar. 
Gotiske forskrifter og bogstavformer

08.11.2010.

Læst Z - 156. Y - 156.
Uddelt Z - 336: Døbte Føns sogn 1669-1670.
Gennemgået DAISY.

06.12.2010.

Læst Z - 336, uddelt Y - 336. Givet Z - 86 for.
Lettere skriftprøve til eget valg: Z - 136: Fødte fra Kolding kirkebog 1815 og 1822. Læs kun de første to sider.

03.01.2011 - aflyst

17.01.2011.

Husk kalendere, så arkivbesøg kan aftales.
Z - 336.
Z - 297 uddelt.

31.01.2011.

14.02.2011.

Y - 336. Y - 136a og b.
Z - 348: Egense sogns fødte drenge, 1857.

Vist eksempler fra:
www.kb.dk (Den Nationale Billedbase og Portrætregistranten)
www.noks.dk (Nordjyllands Kulturelle Søgebase).
Tønnies ataliers database på Aalborg Stadsarkivs hjemmeside.
www.danskebilleder.dk (billeder fra diverse kommuner).
Vist eksempel fra Det Kgl. Fødselsstiftelses arkiv ved RA (Z - 279.pdf).

14.03.2011.

Y - 348: Fødte drenge, Egense sogn, 1857.
Uddelt Z - 346: Begravelsesregning for U. M. Klug f. Lassen, 1840, Odense.
Uddelt og givet for: Z - 347: Bevilling for Christiane Cathrine Warberg f. Klug til hensidden i uskiftet bo, 1840.
Uddelt Note om godser og fæstere, gennemgåes 28.03.2011.
Uddelt øvelser i DAISY og givet dem for til 28.03.2011.

28.03.2011.

 

 

 

 

Z - 340: Fæste og skifte for Jørgen Knudsen og hustru.

Y - 340: Fæste og skifte for Jørgen Knudsen og hustru.

 

 

 

 

 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg 2009-2010

02.11.2009

Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.

Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.

Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9.

Oplæg vedrørende arbejdet med forskning og levnedsbeskrivelse for et anepar.

Gotiske forskrifter og bogstavformer

Z - 306 - side 1 og 2 er lektier til 30.11.

Gennemgået retsbetjentarkiver.

30.11.

Af Z - 306: Givet side 3 og 4 for til 14.12.

14.12.

Uddelt Z - 310. Givet side 8 + 9 for:

Z - 310: Skanderup KB 1835-1858, Hjelmslev Hrd, Skanderborg Amt opslag 120, 123, 152 og 158 på AO.

 

Z - 310: Skanderup FKT 1845 og 1850, samt Niels Hvids dødsfald. 

+ Julehistorie og julehygge.

04.01.2010

Z - 276 Claus Jørgensens selvmord, 1856

Kommunearkiver.

18.01.

Oversættelse til Z - 276 side 2-4

Givet side 4-6 for til 01.02.

Gennemgået blanketregnskaber.

S-Film af Blanketregnskaber efter 1869.

Z - 319: Plejeerklæring for Peter Blom, 1825.

Y - 319: Plejeerklæring for Peter Blom, 1825.

Z - 318: Mads Larsen og hans stakkels familie, 1811ff. Ikke givet for.

01.02. Sne og is.

15.02.

Z - 316 - givet side 1-3 for.

Y - 276: Claus Jørgensens selvmord. - Vi læste det, der var givet for - og lod resten fare.

Kommentarer til Jens' og Pouls oplæg.

20.02.2010:

Besøg LAO kl. 09.00.

01.03.

Gotiske linjer.

Z - 321.

Uddelt S - 6-10 og S - 15 - Stillingsbetegnelser mv. Givet S - 15 s. 1-3 for.

15.03.

Københavns Politis Registerblade: www.politietsregisterblade.dk

www.fogsgaard.org - Københavns Politis Dødeblade.

Københavns Politistationer 1920.

Z - 43 og Z - 44. Givet for -

Givet S - 15. s 4-6 for.

12.04.

17.04.2010:

Besøg Landsarkivet i Aabenraa fra kl. 09.00.

24.04.2010:

Besøg på LAV fra kl. 09.00.

26.04.

10.05. - flyttet til 26.04.

 

Slægtsforskning 2, LOF-Faaborg 2008-2009

06.10.2008.

Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.

Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.

Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9.

Oplæg vedrørende arbejdet med forskning og levnedsbeskrivelse for et anepar.

Gotiske forskrifter og bogstavformer

20.10.2008.

Z - 296: Viede 1854 Vejlby KB som Word-doc.

Y - 4.

Y - 95.

03.11.2008.

Y - 296 Viede 1854 Vejlby Kirkebog som Word.doc.

S - 15 - Flere stillingsbetegnelser som PDF. Givet side 3 og 4 for.

Note om DDD Dansk Demografisk Database på www.ddd.dda.dk

Z - 237e.-f. uddelt, men ikke givet for. Slagelse Skolekommission samt Eksamensattest for Peter Chr. Klug.

Z - 47 uddelt.

17.11.2008.

Note om Daisy

Givet Z - 47 og Z - 237 side e-f for.

01.12.2008.

Y - 237.a. uddelt.

Note om ejendomshistorie, Kyseborgstræde i Svendborg.

Givet side 5-6 af S - 15 for at skrive hjemme.

Stadig er side Z - 47 og Z - 237 side e-f givet for.

15.12.2008.