Slægtsforskning fortsættere, mandag – 2020-2021

05-10-2020

Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.

Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9.
Oplæg vedrørende arbejdet med forskning og levnedsbeskrivelse for et anepar. (det er denne fil, der blev udleveret på print 24.09.).

Tabel i Word-Format.
Tabel i Openoffice-format.

Arbejdet med lægdsruller.

19-10-2020

 

Uddelt Annis og Bettys oplæg.

Gennemgået skaningerne af de danske kirkebøger på Ancestry.se:

www.ancestry.se.

 

09-11-2020

 

Uddele note om Ancestry.se (www.ancestry.se) og uddelt korrekte log-ins.

 

https://data.matricula-online.eu/de/ - Tyske kirkebøger.

www.archion.de – Tyske kirkebøger.

 

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/05/Oversaettelse-af-latinske-diagnoser-paa-doedsattester_rev.pdf - oversættelse af latinske diagnoser i dødsattester.

 

Besvaret spg. fra Betty og Anne-Lise.

 

23-11-2020

 

Uddele Kates oplæg.

Uddele Bettinas oplæg.
Uddele Kirstens oplæg.

 

Gennemgået kilder i relation til Annies familie fra oplægget. Her under lokaliseret kilder under Hof- og Stadsretten i Kbhvn., da hendes ane og dennes ven blev dømt samtidigt til 8 måneders tugthus:

Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret;

Register over civile og kriminelle sager (1794 - 1824) – indrettet nogenlunde alfabetisk og henviser til:

a) Domprotokol til sager ved 1. og 2. Instans [1805-1919],

b) Pådømte sager (1771-1919), henlagt efter domsdato,

Også deliberationsprotokol, hvori dommernes overvejelser findes,

c) Inkvisitionskommissionen 1805-1842 (det var her mange sager blev undersøgt, før de gik til selve justitskontoret);

Hvor der er: Justitsprotokol og Voteringsprotokol.

Registraturen for Landsover, samt Hof- og Stadsretten 1771-1919 findes her.

 

Desuden set på www.ddd.dda.dk

Og gennemgået Udnyt kirkebøgerne bedre, dvs. udvidede faddermetoder. Noten er uddelt tidligere.

 

07.12.2020 flyttet til 14.12.

 

14.12.2020 (Corona-nedlukning), mail sendt 24.12.2020:

 

www.doedsregister.dk

Vejledning: www.dannebrog.biz/noter/andre/doedsregister.pdf
Note om at finde kriminelle aner: www.dannebrog.biz/noter/andre/kriminelle.pdf

 

04-01-2021

 

Faderskabssager, noter:

·         faderskabssager,

·         amtsarkiver,

·         retsbetjentarkiver.

+ opgaver.

 

25-01-2021

 

Hvordan finder man skolearkiver?

I købstæderne, på landet og i København?

 

København:

De scannede skoleprotokoller fra Københavns Stadsarkiv:

www.danishfamilysearch.dk => vælg Projekter => Indtastning af Skoleprotokoller. Her får man nemlig fuld oversigt alle de scannede, københavnske skoleprotokoller og kan blade dem igennem (https://www.danishfamilysearch.dk/skoler/) – og

www.kbharkiv.dk.

Husk privatskolerne kan have afleveret til Landsarkivet for Sjælland (= Rigsarkivet, København), se www.sa.dk/daisy/daisy_forside. 

 

I købstæderne:

Enten: www.daisy.sa.dk eller

www.arkiv.dk

eller købstadens stadsarkivs hjemmeside, måske via: www.starbas.dk.

 

På landet:

Enten: www.daisy.sa.dk eller

www.arkiv.dk

eller kommunens stadsarkivs hjemmeside, måske via: www.starbas.dk.

 

Note om skoler.

 

22-02-2021

 

15-03-2021

 

 

 

 

RAMA – Slægtsforskning på Rigsarkivet, mandag – 2019-2020

07.10.2019

 

Introduktion til kurset.

 

·         DAISY: www.dannebrog.biz/daisy - www.daisy.sa.dk

·         www.digdag.dk – interaktivt, administrativt danmarkskort 1660-2019.

·         www.historiskatlas.dk – interaktivt, administrativt danmarkskort 1660-2019.

 

21.10.2019

 

Faderskabssager, noter:

·         faderskabssager,

·         amtsarkiver,

·         retsbetjentarkiver.

+ opgaver.

 

04.11.2019 – aflyst, sygdom.

 

18.11.2019 – aflyst, sygdom.

 

02.12.2019

 

Skifter, særligt boafgiftsopgørelser:

AKS:             Reviderede Regnskaber, Arve- og retsafgifter

AKSe:           1817-1920: Arve- og retsafgifter,

                      1920-1962: Arve- og retsafgifter ved Københavns Byret,

                      1920-1962: Arve- og retsafgifter pr. amt.

 

Skifter: www.dannebrog.biz/skifter

 

Opgaver vedr. skifter: www.dannebrog.biz/opgaver/opg_skifter_2019_02.pdf  

 

13.01.2020

 

Udvandring til især USA,

http://www.udvandrerarkivet.dk/udvandrerprotokollerne/ 

det er Københavns Politis Udvandrerprotokoller 1868-1940, 1868-1908 er indtastet.

 

Udvandringen fra Kbhvn.: Københavns Politi, 3. politiinspektorat, 1868-1935:

https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=&b=skibsekspe&c=&d=1&e=2018&f=&g=&h=&ngid=2487512&ngnid=&heid=2844584&henid=3392927&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed

 

De nye skanninger på www.ancestry.com

– Hvortil et register til danske kirkebøger 1812-1918 (endnu ikke færdiggjort).

Til Ancestry er der gratis adgang på Rigsarkivets læsesale.

 

Andre arkivalier findes på: www.familysearch.org.

 

Medbring oplysninger om evt. udvandrere, du ønsker at finde. Medbring også PC eller tablet.

 

27.01.2020FOFs lokaler, Humletorvet 27, Kbhvn. V, lokale 1.

 

Medbring computer og helst også forlængerledning, gerne med fordelerdåse.

 

Lægdsruller 1789-1860:

Lægdsruller: www.dannebrog.biz/lruller og Det skal du have tjek på (der er kode på dette dokument);

 

Sognefortegnelsen.

 

Statens eksemplar 1789-ca. 1864.

 

Statens eksemplar 1864-1931 i AO Beta:
* 1. udskrivningskreds 1861-1931                           
* 2. udskrivningskreds 1861-1931                           
* 3. udskrivningskreds 1861-1931
* 4. udskrivningskreds 1861-1931.
* 5. udskrivningskreds 1861-1931.
* 6. udskrivningskreds 1861-1931.
* 7. udskrivningskreds 1911-1931.


Københavns Politis lægdsruller (1. udskrivningskreds’ kontors ruller):

* 1. udskrivningskreds 1848-1940: Navneregister til 1. lægd. 
* 1. udskrivningskreds 1877-1912: Navneregister til 2-4. lægd.
* 1. udskrivningskreds 1903-1952: Navneregister til 5. lægd (Frederiksberg kommune).

* 1. udskrivningskreds tilgangsruller 1848-1861,
* 1. udskrivningskreds tilgangsruller 1862-1956, indtil 1932 scannet.
* 1. udskrivningskreds omskrevne tilgangsruller 1849-1956, nogle årgange scannet (DAISY).

Index til lægdsrullemappen med sessionskoder.

Der er kode på PDF’en (se den udsendte mail).

 

Eksempler på lægdsrulleindførsler med tolkninger og forklaringer.

Der er kode på DPF’en (se den udsendte mail).

 

24.02.2020

 

Lægdsruller efter 1864.

 

09.03.2020

 

borgerskaber og registre her til, Se: www.dannebrog.biz/erhverv

lavsarkiver, Se: www.dannebrog.biz/erhverv

 

næringsbreve, AKS: NN retsbetjent, efter 1919: NN politimester; AKSe: Journal / næring*,

 

kgl. bevillinger til erhverv, www.dannebrog.biz/danskekancelli

 

efter 1850 fortrinsvis: AKS: Justitsministeriet, 1. kontor, AKSe: Journalregister, Journal, Journalsag.

 

23.03.2020

 

+ en mødegang:

 

mandag d. 06.04.2020.

 

RAMA – Slægtsforskning på Rigsarkivet, mandag – 2018-2019

17.09.2018

 

Opgaver del 1.

 

Weblager.org’s udgave af Digdag.dk: https://web.archive.org/web/20180828163648/http://digdag.dk.

 

01.10.2018

 

Opgaver del 2.

 

22.10.2018

 

05.11.2018

 

Gennemgået opgaver del 2, spg. 1-4.

Uddelt opgaver til faderskabssager (skal løses 10.12.2018).

 

10.12.2018

 

Faderskabssager, noter:

·         faderskabssager,

·         amtsarkiver,

·         retsbetjentarkiver.

+ opgaver.

 

14.01.2019

 

Skilsmisse, noter:

·         Vielse og skilsmisse,

·         Danske Kancelli og Blanketregnskaber 1 og 2.

+ opgaver.

 

28.01.2019

 

Levnedsbeskrivelser

 

Tabel med forklaring

Tabel med forklaring – som PDF.

 

Tabel til faktalister.

 

Om at skrive levnedsbeskrivelser.

 

Efterslægtstavle for David Gotlieb Klug (generation 1-3).

 

Efterslægtstavle for Hendrich Lindegaard Klugh.

 

Efterslægtstavle for Søren Christian Klug.

Disse tre PDF’er er kodet.

 

25.02.2019

 

[ www.weblager.dk og www.filarkiv.dk – billedbehandlingsprogram: www.irfanview.com ]

 

Tinglysning

se www.dannebrog.biz/ejendomme, og

mit hæfte Ejendomshistorie og slægtsforskeren, http://www.dannebrog.biz/nyehaefter/nyehaefter.pdf.
Note om tinglysning og DAISY: www.dannebrog.biz/noter/tinglysning_og_daisy.pdf.

 

18.03.2019 - Skoler og elever

 

De scannede kilder fra Københavns Stadsarkiv:

www.kbharkiv.dk => Kilder på nettet.

Her findes bl.a.:

* Begravelsesprotokollerne for Assistens Kgd. 1805-1860,

* do. for alle københavnske kirkegårde 1861-1940.

* Lysningsprotokoller 1923-1965,

* Protokoller over borgerlig vielse 1851-1922 (1923ff. ses i AO),

* Mandtalslisterne 1868-1923,

* Politiets registerblade 1892-1923, 

* Borgerskabsprotokoller 1860-1932,

mv. – og mere kommer løbende til.

 

De scannede skoleprotokoller fra Københavns Stadsarkiv:

www.danishfamilysearch.dk => vælg Projekter => Indtastning af Skoleprotokoller. Her får man nemlig fuld oversigt alle de scannede, københavnske skoleprotokoller og kan blade dem igennem (https://www.danishfamilysearch.dk/skoler/) – og

www.kbharkiv.dk.

Husk privatskolerne kan have afleveret til Landsarkivet for Sjælland (= Rigsarkivet, København), se www.sa.dk/daisy/daisy_forside. 

 

Note om skoler.

 

01.04.2019

 

 

 

 

RAMA – Slægtsforskning på Rigsarkivet, mandag – 2017-2018

25.09.2017

 

Rigsarkivets hjemmeside:

www.sa.dk

 

Arkivalieronline:

www.sa.dk => vælg type af kilde.

 

DAISY:

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside

 

Administrationshistorisk danmarkskort 1660-2017

www.digdag.dk (virker IKKE i Internet Explorer, brug f.eks. Google Chrome).

 

Københavnskortet: https://kbhkort.kk.dk/spatialmap?

 

30.10.2017 - aflyst

 

13.11.2017: Dødsattester

 

www.dodsattester.dk – alle fynske dødsattester indtil 1940.

www.daisy.sa.dk

AKS:         NN Distriktslæge / NN lægekreds

AKSe:       dødsattest.

 

 

11.12.2017

 

Skifter: www.dannebrog.biz/skifter

 

 

19.03.2018

 

Opfølgning på skifter.

 

 

16.04.2018

 

Levnedsbeskrivelser

 

Tabel med forklaring

 

Tabel til faktalister.

 

Efterslægtstavle for David Gotlieb Klug (generation 1-3).

 

Efterslægtstavle for Hendrich Lindegaard Klugh.

 

Efterslægtstavle for Søren Christian Klug.

Disse tre PDF’er er kodet.

 

07.05.2018

 

Billeder

 

www.kb.dk – Online materialer – Billedbasen: https://rex.kb.dk/primo-explore/search?vid=NUI&search_scope=KBB01_PRIMONY

 

https://kbhbilleder.dk/

 

https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/kort-og-tegninger

 

www.danskebilleder.dk

 

www.odensebilleder.dk

 

www.starbas.dk (rettet 14.05.2018).

 

www.arkiv.dk

 

https://www.fotohistorie.com/

 

Forsvarets billed- og portrætsamling på Rigsarkivet:

https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=forsvaret+samling&b=&c=&d=1&e=2018&f=&g=&h=&ngid=1264352&ngnid=4531194&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

 

Googlesøgninger: www.google.com

 

www.maps.google.com – Google Street View.

 

 

14.05.2018

 

Forskellige kilder om sømænd:

 

Sørullerne, statens eksemplar 1803-1860 – https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=general&b=s%C3%B8rulle&c=&d=1&e=2018&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185307&henid=3185307&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

 

Sørullerne, statens eksemplar 1861-1912 (1927) - https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=justits&b=s%C3%B8rulle&c=&d=1&e=2018&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185368&henid=3185368&epid=3185368&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

 

Søruller findes også i udskrivningskredsenes arkiver ved landsarkiverne: https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=udskrivningskreds&b=s%C3%B8rulle&d=1&e=2018

 

Marinens stamruller for værnepligtigt mandskab: https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=marine&b=stamrulle&d=1&e=2018

 

Skipperlavets og andre danske lavs arkivalier (AO): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/126

Københavnske lavsarkivalier: https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/erhverv/lav

 

Mønstringsruller (i toldkamrenes arkiver): https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=m%C3%B8nstring&d=1&e=2018

 

Watetscouternes arkivfonde: https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_liste?a=waterscouten&b=&d=1&e=2018

 

Jeg fandt dem alligevel, på mirakuløs vis:

Københavns Mønstringskontor; Skibsbemandingslister, 1870-1963 (reg. 1900-1963):

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=m%C3%B8nstring+i+k%C3%B8b&b=skibsbemanding&d=1&e=2018

 

Søfaertsbøger indførtes 1864, og oplysning om udstedelse af dem findes i:

 

NN retsbetjent,

pasprotokol – eller protokol over udstedte søfartsbøger.

 

www.skippere.dk – database med mænd, der tog skippereksamen / styrmandseksamen 1707-1939.

 

København, skibsregisteret 1867ff. – https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=k%C3%B8benhavn+skib&b=&c=&d=1&e=2018&f=&g=&h=&ngid=386917&ngnid=386923&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

 

 

 

 

 

RAMA: Slægtsforskning på Rigsarkivet, mandag – 2016-2017

 

26.09.2016

Introduktion til brug af Rigsarkivet, herunder

www.sa.dk/daisy

 

10.10.2016

www.digdag.dk
www.krabsen.dk

 

Hjælpemiddel til administrative inddelinger i København, se www.dannebrog.biz/kirkeboger.

 

Tabeller til søgning i DAISY.

 

14.11.2016

Lægdsruller: www.dannebrog.biz/lruller og Det skal du have tjek på (der er kode på dette dokument);

 

Sognefortegnelsen.

 

Statens eksemplar 1789-ca. 1864.

 

Statens eksemplar 1864-1931 i AO Beta:
* 1. udskrivningskreds 1861-1931                           
* 2. udskrivningskreds 1861-1931                           
* 3. udskrivningskreds 1861-1931
* 4. udskrivningskreds 1861-1931.
* 5. udskrivningskreds 1861-1931.
* 6. udskrivningskreds 1861-1931.
* 7. udskrivningskreds 1911-1931.


Københavns Politis lægdsruller (1. udskrivningskreds’ kontors ruller):

* 1. udskrivningskreds 1848-1940: Navneregister til 1. lægd. 
* 1. udskrivningskreds 1877-1912: Navneregister til 2-4. lægd.
* 1. udskrivningskreds 1903-1952: Navneregister til 5. lægd (Frederiksberg kommune).

* 1. udskrivningskreds tilgangsruller 1848-1861,
* 1. udskrivningskreds tilgangsruller 1862-1956, indtil 1932 scannet.
* 1. udskrivningskreds omskrevne tilgangsruller 1849-1956, nogle årgange scannet (DAISY).

Index til lægdsrullemappen med sessionskoder.

Der er kode på PDF’en.

 

Eksempler på lægdsrulleindførsler med tolkninger og forklaringer.

Der er kode på DPF’en.

 

05.12.2016 – oplæg om kriminelle aner ved Peter Wodskou.

 

19.12.2016

 

Lægdsruller før 1868:

 

Sognefortegnelsen.

 

Statens eksemplar 1789-ca. 1864.

 

16.01.2017

Ejendomshistorie:

Tinglysning, se www.dannebrog.biz/ejendomme, og

mit hæfte Ejendomshistorie og slægtsforskeren, http://www.dannebrog.biz/nyehaefter/nyehaefter.pdf.
Note om tinglysning og DAISY: www.dannebrog.biz/noter/tinglysning_og_daisy.pdf.

 

30.01.2017

Brandforsikring, se samme.

Brandforsikring. Note om brandforsikring.
Hjælp til læsning af brandforsikringsarkivalier.

Brandforsikringsarkivalier på www.ao.salldata.dk og https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/8 

De historiske matrikelkort på nettet: www.hkpn.gst.dk

 

27.02.2017

Godser og fæstebønder, godsarkiver på nettet:

* www.dannebrog.biz/godser  

* https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/18 - skifter hele landet (undtagen Kbhvn.), dvs. også fra godserne.

* https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/55 - fæsteprotokoller og -breve.

* https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/30 - registre og hjælpemidler til godsarkiverne.

 

20.03.2017

Borgerskaber og indfødsret.

* https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=register+borgerskab&d=1&e=2017 – borgerskabsprotokoller og registre hertil, dog ikke Kbhvn.

* www.kbharkiv.dk => kilder på nettet => Borgerskabsprotokol for København. Er scannet ca. 1860 og en tid frem. Resten ses på Stadsarkivets læsesal på Rådhuset.

* http://www.ddd.dda.dk vælg indvandrede => Indfødsretsdatabasen 1776-1960.

* https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=f%C3%A6llesindenrigsminist&b=indf%C3%B8dsret&d=1&e=2017 – Fællesindenrigsministeriet / indfødsretssager 1848-1967.
* https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?c=&a=danske+kancelli&b=registre&d=1776&e=1799 – Danske, Kancellei / Landsdelenes registre samt koncepter og indlæg hertil 1776-1799.

* https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/149 - Registre og tegnelser i scanning.

 

03.04.2017

 

De scannede aviser:

www.mediestream.dk => fanebladet aviser.

 

De scannede kilder fra Københavns Stadsarkiv:

www.kbharkiv.dk => Kilder på nettet.

Her findes bl.a.:

* Begravelsesprotokollerne for Assistens Kgd. 1805-1860,

* do. for alle københavnske kirkegårde 1861-1940.

* Lysningsprotokoller 1923-1965,

* Protokoller over borgerlig vielse 1851-1922 (1923ff. ses i AO),

* Mandtalslisterne 1868-1923,

* Politietsregisterblade 1892-1923 (www.politietsregisterblade.dk), 

* Borgerskabsprotokoller 1860-1932,

mv. – og mere kommer løbende til.

 

De scannede skoleprotokoller fra Københavns Stadsarkiv:

www.danishfamilysearch.dk => vælg Projekter => Indtastning af Skoleprotokoller. Her får man nemlig fuld oversigt alle de scannede, københavnske skoleprotokoller og kan blade dem igennem (https://www.danishfamilysearch.dk/skoler/).

Husk privatskolerne kan have afleveret til Landsarkivet for Sjælland (= Rigsarkivet, København), se www.sa.dk/daisy/daisy_forside.

 

 

 

 

 

 

 

Slægtsforskning på Rigsarkivet mandag – 2015-2016

FOF-København, tlf. 45 96 01 00.

ulrich@dannebrog.bizwww.dannebrog.biz

28.09.2015

Uddelt vejledning vedrørende selve holdet.
www.sa.dk => arkivalieronline, og – genvej til AO: www.ao.salldata.dk.
www.sa.dk
=> DAISY (www.daisy.sa.dk) 
Note om
DAISY.
Note om diverse reservationer i DAISY.

19.10.2015

www.politietsregisterblade.dk
www.digdag.dk – det administrationshistoriske, interaktive danmarkskort (virker bedre i Google, end i Internet Explorer).

09.11.2015

Genvej til ArkivalierOnline: www.ao.salldata.dk.

Skifter.
Se min side om skifter.
Note om Københavns Skiftekommission: www.dannebrog.biz/rama/kbh_skifte.pdf (links i noten virker endnu ikke, efter RA lagde sit site om).

07.12.2015

Skifter udenfor København, samt skifter der ikke er på AO, samt søgning om adgangstilladelse til at se skifter mv.

https://www.sa.dk/brug-arkivet/bestil/soeg-tilladelse

11.01.2016

Lægdsruller efter 1860; se http://www.dannebrog.biz/lruller

25.01.2016

Lægdsruller før 1860, se http://www.dannebrog.biz/lruller

08.02.2016

Matrikelkort og ejerlavsfortegnelser online
http://hkpn.gst.dk

Matrikelkort på Internettet. Kort og MatrikelStyrelsens / Geodatastyrelsens matrikelkort er nu tilgængelige online på:
http://gstkort.dk/spatialmap

* Ejerlavsfortegnelse: http://gst.dk/media/gst/2365338/Ejerlavsbetegnelse.xls - ejerlavsfortegnelse med oplysning om kommune og region pr. 11.04.2008.

Historiske Matrikelkort fra København på Københavns Kommunes bibliotekers hjemmeside:
https://bibliotek.kk.dk/bag-om-koebenhavn/historiske-kort
(forside: www.bibliotek.kk.dk - vælg E-materialer).

22.02.2016

Brandforsikring. Note om brandforsikring.
Hjælp til læsning af brandforsikringsarkivalier.

14.03.2016

Tinglysningsarkivalier. Note om ejendomshistorie. Note om Tinglysning og DAISY

11.04.2016

Aviser på nettet: www.mediestream.dk

www.dannebrog.biz/SW2015/Mediestream01.pdf
www.dannebrog.biz/SW2015/Mediestream02.pdf
www.dannebrog.biz/SW2015/Mediestream03.pdf 

- Afrunding.

 

 

 

 

 

 

 

Rigsarkivet mandag - sæson 2014-2015

15.09.2014

Oplæg til sæson 2014-2015
Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9.
Husk at skrive Rigsarkivet mandag i mailen.

29.09.2014

DAISY.
Note om diverse reservationer i DAISY.

03.11.2014

Lægdsruller: www.dannebrog.biz/lruller - hæfte kan købes i forbindelse med undervisningen til kr. 40,00.

17.11.2014

Spørgsmål til lægdsrullerne.
Hærens Stambøger

08.12.2014 - aflyst

05.01.2015

Spørgsmål til lægdsrullerne.

19.01.

Københavns Skiftekommission
Se også de DAISY-tabeller, jeg har sendt til Jer.

02.02.

Skifteekstrakter på nettet
Skifter på FamilySearch - www.dannebrog.biz/skifter
Se også de DAISY-tabeller, jeg har sendt til Jer.
Note om http://www.digdag.dk/.

23.02.

Har udsendt ny note om Københavns Skiftekommission med links.

Kongelige bevillinger -

Danske Kancellis Registre og Tegnelser:
Danske Kancellis Registre indtil 1800, og Registranter 1800-1848.

Blanketregnskaberne:
Øvrighedernes bevillinger fra 1800ff. f.eks. skilsmisse, fra 1915 også adoption.:
Blanketregnskaber - Filmfortegnelse over S-film af ekstraktprotokoller 1872ff.
Noter om kongelige bevillinger og blanketregnskaber i øvrigt klik her.

Der kommer en ny note med links snart.

16.03.

Matrikelkortene på Internettet:
Matrikelkortene: http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet - vælg: Matrikelkort.
Sogneprotokollerne: http://hkpn.gst.dk - vælg Protokoller.

13.04. - erstatningsgang i Kosmopol (Fiolstræde 44, 3. sal, lokale 4), kl. 16.30-20.30.

 

 

 

 

Rigsarkivet mandag - sæson 2013-2014

30.09.2013

Vist bestilling af folketællinger og lægdsruller i DAISY, www.daisy.sa.dk

Note om bestilling af arkivalier til holdene i slægtsforskning på Rigsarkivet.

28.10.2013

Vist bestilling af arkivalier fra Københavns Skiftekommission.
Telefonkæde uddelt.

11.11.2013

Tinglysningsarkivalier. Note om ejendomshistorie. Note om Tinglysning og DAISY
Ny note om reservation af arkivalier til aftenskolebrug.

25.11.2013

Søruller - se noter under www.dannebrog.biz/lruller
Note om diverse reservationer i DAISY.

Ændring af bestilling af søruller i DAISY:
Arkivskaber: Justitsministeret
Arkivserie:    Søruller.
- vælg på resultatsiden periode.

09.12.2013

Søgning på www.familysearch.org og www.ancestry.com.

06.01.2014

Lægdsrullerne på Det Nye Arkivalieronline, hjælpeside: www.dannebrog.biz/lruller

20.01.2014 - aflyst.

Peter fortalte om Retsbetjentarkiver.

03.02.2014.

Fattigvæsenet.

17.02.2014

Kriminelle aner.

03.03.2014

Faderskabssager i retsbetjentarkiverne, Københavns Overpræsidium og amtsarkiverne. Journalsager.

17.03.2014.

Kongelige bevillinger -

Danske Kancellis Registre og Tegnelser:
Danske Kancellis Registre indtil 1800, og Registranter 1800-1848.

Blanketregnskaberne:
Øvrighedernes bevillinger fra 1800ff. f.eks. skilsmisse, fra 1915 også adoption.:
Blanketregnskaber - Filmfortegnelse over S-film af ekstraktprotokoller 1872ff.
Noter om kongelige bevillinger og blanketregnskaber i øvrigt klik her.

 

 

Kbhvn, Rigsarkivet, Mandag - Sæson 2012-2013

01.10.2012:

Oplæg til sæson 2012-2013
Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9.
Husk at skrive Rigsarkivet mandag i mailen.

29.10.2012

Oplæg:

Søren Andersen,
Susanne Hendriksen,
Anne Hermann. Opdateret 12.11.

12.11.2012

www.digdag.dk - Danmarks Administrative inddeling gennem tiderne vist på kort.

Retsbetjentarkiver.
Bestilling af Lægdsruller og Skifter i DAISY.

26.11.2012

Bestilling af skifter fra Københavns Skiftekommission. (note opdateret 13.11.2012).

10.12.2012

Tinglysningarkivalier. Note om ejendomshistorie. Note om Tinglysning og DAISY

07.01.2013

21.01.2013

Fæstere og godser.

04.02.2013

www.digdag.dk

18.02.2013 - aflyst.

04.03.2013

Hartkornsspecifikationerne 1778ff. og 1788ff.
Søgning i Daisy:

Arkivskaber: Rentekammer
Arkivserie: Hartkornsspecifikation, + år: 1778 eller 1788. 

Se også noterne under 10.12.2012.

11.03.2013

Slægtsprogrammer - og hvordan skrive levnedsbeskrivelse?

Legacy: www.legacydansk.com

Eksempel på levnedbeskrivelse: ForsidenDavid Gotlieb Klug.

Indtasning i slægtsogrksningsprogrammer.
Download og installation af Legacy.

 

Kbhvn, Rigsarkivet, mandag

Ulrichs e-mail: dannebrog@dk-yeoman.dk -

Sæson 2011-2012:

04.10.2011.

Oplæg til sæson 2011-2012
Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9.
Husk at skrive Rigsarkivet mandag i mailen.

09.01.2012.

Lægdsrullerne er nu opstillet i publikumsmagasinet, og dem vil jeg introducere Jer til.
Note F - 1: Lægdsruller.
F - 1.c. og d.: Lægdsrulleårenes bogstaver, optagelse og sletning, samt flytte-angivelser.
F - 1.f.: Lægdsrullesystemerne.
F- 1.g.: Kommenterede eksempler fra lægds- og søruller.

Oplæg:
Per Larsen
Keld Nørby 1
Keld Nørby 2
Inge Lausten 
Kate Ahlgren 01
Kate Ahlgren 02
Kate Ahlgren 03 

23.01.2012.

Aase Madsen 01 

06.02.2012.

Steen Madsen 01 - med kommentarer.

Eksempler på reservation af arkivalier i DAISY, www.daisy.sa.dk.
Magasinopstillingskoder i DAISY.
Eksempler på brug af DAISY.
Bestilling af Lægdsruller i DAISY.
Hjælpenote til Lægdsrullerne.

Nogle flere kommentarer til oplæggene. Nu 2003-format (23.02).

20.02.2012.

Eksempel på Journalsag - Journalsystemet.

Helge Stoltz' oplæg med kommentarer.

05.03.2012.

Danske Kancellis Registre indtil 1800, og Registranter 1800-1848.

19.03.2012. (uge 13)

Undervisningen er aflyst grundet sygdom.

26.03.2012. (uge 14)

Eksempler fra Københavns Skiftekommission. - Note om Københavns Skiftekommission og DAISY.

16.04.2012. (uge 16)

30.04.2012. (uge 18).

Tingslysning. Note om ejendomshistorie. Note om Tinglysning og DAISY (denne kan evt. blive opdateret før 07.05.).

07.05.2012 (uge 19) - erstatning for 19.03.

Om hvordan man går fra ønsket sagstype til arkivskaber og arkivalier. Eller sagt på en anden måde, hvordan finder man ud af, hvad man skal søge under i DAISY?

 

 

 

Sæson 2010-2011:

04.10.2010

Oplæg til sæson 2010-2011

Ingen grund til bekymring: Du kan ikke gemme dine ændringer af dette dokument på min hjemmeside. Der vil i stedet blive åbnet en Stifinder, så du kan gemme det ændrede dokument på din egen computer.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Word 2003.
Vejledning vedrørende oplæg - udgave for Works 6-9. 
Oplæg til sæson 2010-2011

Indsendte oplæg til 01.11.2010:
Helge Stoltz - 2. udgave Helge Stoltz
Arne Leth 01a - Arne Leth 01b
Kathe Ahlgren
Betty Karsberg
Aase Mathiasen
Anne-Marie Kibsgaard
Anna Kaarsberg-Puggaard
Karin Andersen
Aase Madsen 01 - Aase Madsen 02
Lilian Voller
Anni Stuart
Annelise og Bent Kunnerup

Øvelser i at lokalisere skifter og tinglysningsarkivalier.

15.11.2010
Bente Leisted
Svend E. Schäfer
Lise Jespersen

29.11.2010
Løsning til at finde skifter.
Kommentarer til nogle af oplæggene: Kommentarer 01.
Oversigt over skiftejurisdiktioner.

13.12.2010.
Øvelser vedrørende fødsel og død.

10.01.2011.
Kommentarer afd. 2.
Note F - 1: Lægdsruller.
F - 1.c. og d.: Lægdsrulleårenes bogstaver, optagelse og sletning, samt flytte-angivelser.
F - 1.f.: Lægdsrullesystemerne.
F- 1.g.: Kommenterede eksempler fra lægds- og søruller.

24.01.2011. Aflyst grundet sygdom.

07.02.2011.
Historiske Matrikelkort på Internettet.

21.02.2011.
Om godsernes og fæstebøndernes indbyrdes afhængighedsofrhold - og fæstevæsenets betydning for fæsterbønderne.
Noten er her.

07.03.2011.
Fattigvæsenet / socialvæsenet.

21.03.2011.

 

 

 

 

 

 

Sæson 2009-10:

28.09.2009.

Introduktion.

26.10.2009.

Birgitte: Udviklingen i landbruget og jordreformer samt den feudale godsdannelse og afvilling.

Til et grevskab krævedes 2.500 tdr. Htk., til et baroni 1.000 tdr. Htk. og til et stamhus 400 Tdr. Htk. Der blev dog ved udstedelse af erektionspatenter dispenseret fra disse regler.

En komplet sædegård var på 200 tdr. Htk. upriviligeret jord.

09.11.2009.

Ejendomshistorie - Noter: Ejendomshistorie 1 og Ejendomshistorie 2.

23.11.2009.

Skifter ved Ulrich.

07.12.2009.

Øvrighedernes bevillinger fra 1800ff. f.eks. skilsmisse, fra 1915 også adoption. Foruden noterne fra Ulrichs begynderholds materiale, se også her: Blanketregnskaber - filmfortegenelse over S-film af ekstraktprotokoller 1872ff.

Noter om kongelige bevillinger og blanketregnskaber i øvrigt klik her.

11.01.2010.

 

25.01.2010.

Død ved ulykkelig hændelse (selvmord ulykker) ved Ulrich.

08.02.2010.

Oplæg om flåden ved Birgitte. Litteraturliste.

22.02.2010.

Socialvæsenet ved Ulrich

08.03.2010.

Hæren ved Birgitte.

Note om Københavns Politis Registerblade.